Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
bez shrnutí editace
Řádek 71: Řádek 71:  
<br>
 
<br>
   −
== Praktické příklady CBA v životním prostředí  ==
     −
1.Agentura pro ochranu životního prostředí (U.S. Environmental Protection Agency zkráceně EPA či USEPA)  použila CBA při porovnávání přínosů a nákladů zákona o ovzduší (clean air act). Kompletní studii si můžete stáhnout zde: www.gao.gov/new.items/d05252.pdf
     −
2.Dalším příkladem je studie Thomase Hughes Consulting (Corunna) Ltd, kterou dělal pro Clean Affordable Energy Alliance. Provádí zde CBA na problém nahrazování výroby elektřiny založené na spalování uhlí v Ontariu  Kompletní studii si můžete stáhnout zde: www.caealliance.com/DSS_Review_Report_Rev1March_2006.pdf
+
== Praktické příklady CBA v životním prostředí ==
 
  −
== Kritika CBA  ==
  −
 
  −
Někteří kritikové tvrdí, že CBA je hluboce vadnou metodou, která opakovaně vede ke zkresleným a zavádějícím výsledkům. <ref name="Lisa">Lisa Heinzerling, Frank Ackerman, PRICING THE PRICELESS: Cost-Benefit Analysis of Environmental Protection </ref>Jako hlavní nevýhodu uvádí, že se CBA snaží překládat všechny příslušné úvahy do peněžní podoby. Dále CBA ignoruje fakt, že rozhodnutí trhu jsou velmí odlišná od politických rozhodnutí. Problémy vznikají při snaze definovat hodnoty lidského života či životního prostředí v měnové podobě. CBA se nezabývá otázkou kdo trpí v důsledku environmentálních problémů a měla by být zamítnuta jako nástroj pro hodnocení ochranných nařízení vůči životnímu prostředí.
  −
 
  −
Další myšlenky kritiků:
     −
• Diskontování má tendenci bagatelizovat dlouhodobé riskovaní vůči životnímu prostředí. Minimalizuje skutečné hrozby naší společnosti a potenciální katastrofy, jako jsou globální oteplování a jaderný odpad.  
+
'''1.Agentura pro ochranu životního prostředí (U.S. Environmental Protection Agency zkráceně EPA či USEPA)'''  použila CBA při porovnávání přínosů a nákladů zákona o ovzduší (clean air act). Kompletní studii si můžete stáhnout zde: www.gao.gov/new.items/d05252.pdf
   −
• Chudé země, komunity a jednotlivci mohou vyjádřit méně „ochoty platit“ ([[Willingness to pay]]), aby se zabránilo poškození životního prostředí, ale je to z toho důvodu, že mají méně zdrojů či prostředků. A proto by CBA uložila větší zátěž na ně, než na bohatší země. Ale to vede k tomu, že chůdí zchudnou.  
+
'''2.Dalším příkladem je studie Thomase Hughes Consulting (Corunna) Ltd''', kterou dělal pro Clean Affordable Energy Alliance. Provádí zde CBA na problém nahrazování výroby elektřiny založené na spalování uhlí v Ontariu  Kompletní studii si můžete stáhnout zde: www.caealliance.com/DSS_Review_Report_Rev1March_2006.pdf
   −
<br> • Consulting Group Arthur D. Little, ve studii pro Českou republiku došla k závěru, že podpora kouření mezi občany ČR byla prospěšná vládě, protože občané umírají kvůli kouření dříve, a tak se sníží vládní výdaje na důchody, bydlení a zdravotní péči.
      
<br>  
 
<br>  
49

editací

Navigační menu