Etický rozměr udržitelného rozvoje

Z Enviwiki
(přesměrováno z Etický rozměr)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Úvod[editovat | editovat zdroj]

„Dosažení udržitelného rozvoje bude záviset plně na změnách v chování a životním stylu, na změnách, které budou muset být plně motivovány posunem hodnot a mít kořeny v kulturních a morálních zvyklostech, na nichž je chování založeno. Bez této změny budou sebeosvícenější legislativa, nejčistší technologie, nejvíce sofistikovaný výzkum neúspěšné, pokud by chtěly samotné dovést společnost k udržitelnému rozvoji.“ (UNESCO, 1997, paragraph 103)

Hodnoty a principy[editovat | editovat zdroj]

které mohou vést k udržitelnější budoucnosti:

  • Ochrana – je zapotřebí, aby přírodní systémy mohly pokračovat v zajišťování podpůrných systémů pro všechno živé, včetně zdrojů, které udržují ekonomické systémy.
  • Mír a rovnost – je výsledkem toho, že lidé jsou schopni žít ve vzájemné spolupráci a harmonii a že mají zajištěny základní potřeby spravedlivým a rovným způsobem.
  • Přiměřený rozvoj – je pro lidi nezbytný z hlediska dlouhodobého zachování a rozvíjení základních funkcí společnosti. Nepřiměřený rozvoj ignoruje vztahy mezi ekonomií a jinými systémy, které existují v prostředí.
  • Demokracie – poskytuje prostor, aby se lidé mohli vyjadřovat spravedlivým a rovným způsobem o tom, jak budou přírodní, sociální a ekonomické systémy spravovány.

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

UNESCO (2002): Teaching and Learning for a Sustainable Future. A Multimedia Teacher Education Programme. Překlad a úpravy: Dlouhá, J.

UNESCO (1997) Educating for a Sustainable Future, paragraph 103.