Úřad OSN pro trvale udržitelný rozvoj

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Flag of the United Nations.svg

Úřad OSN pro trvale udržitelný rozvoj (anglicky: United Nations Office for Sustainable Development - UNOSD) je organizace působící při OSN, která byla zřízena v roce 2011 Organizací spojených národů a vládou Korejské republiky. Jejím účelem je podporovat vlády jednotlivých zemí při realizaci mezinárodních závazků týkajících se trvale udržitelného rozvoje a zahrnujících Agendu 21, Realizační plán z Johannesburgu (the Johannesburg Plan of Implementation) a závěry vzešlé z konference Rio+20.

Úřad je spravován divizí pro trvale udržitelný rozvoj (Division for Sustainable Development - DSD) náležící k oddělení ekonomických a sociálních záležitostí OSN (United Nations Department of Economic and Social Affairs - UNDESA). Podporuje ho Ministerstvo životního prostředí Korejské republiky, Universita Yonsei a město Incheon. Úřad prohlubuje transdisciplinární spolupráci a poskytuje tematicky zaměřené stáže.[1]

Zaměření[editovat | editovat zdroj]

Úřad podporuje aktivity vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji následujícími způsoby:

 • Výměna znalostí: Skrze vlastní portál usnadňuje přístup k širokému množství informací, týkajících se trvale udržitelného rozvoje. Také pomáhá propojit vazby mezi teorií a praxí, a to zejména vytvářením národních a lokálních politických opatření a programů.
 • Analýza výzkumu a politiky: Zhodnocení koncepčních mezer a podpora řešení, která vedou k přijetí důležitých opatření, týkajících se trvale udržitelného rozvoje.
 • Rozvoj kapacit: První dvě složky vedou k přijetí materiálů a aktivit, stejně jako k zahrnutí sady nástrojů a podpoře vedoucí k zesílení kapacity rozvíjejících se zemí v dalším pokračování adaptace na úmluvy následující po RIO+20, týkající se trvale udržitelného rozvoje.
 • Partnerství: Pro realizaci výše uvedených aktivit podporuje spolupráci vedoucí směrem k efektivnímu a účinnému rozpoznávání a sdílení zdrojů včetně expertíz, kapitálu a znalostí u všech zúčastněných stran.

Principy působnosti[editovat | editovat zdroj]

Kromě implementačních závazků klade Úřad důraz na podporu integrování politiky skrze klíčové principy:

 • Přijímání systémového pohledu na trvale udržitelný rozvoj, přičemž akcentuje vzájemné vazby mezi životním prostředím, ekonomikou a společností, umožňující spíše součinnost, než kompromisy v otázkách trvalé udržitelnosti.
 • Podpora národních plánů a opatření vedoucích k trvalé udržitelnosti rozvoje, především na jižní polokouli.
 • Spolupráce s dalšími složkami OSN a mezinárodními organizacemi, sítěmi zabývajícími se trvale udržitelným rozvojem, výzkumnými a politickými institucemi, organizacemi občanské společnosti a ostatními zúčastněnými.

Implementační strategie[editovat | editovat zdroj]

Úřad je situován jak institučně, tak geopoliticky k tomu, aby přispěl k procesu šíření a příjímání myšlenek a praktik trvale udržitelného rozvoje:

 • Čerpá z množství světových institucí a expertů skrze zázemí v UNDESA.
 • Vyplňuje mezeru v oblasti trvale udržitelného rozvoje mezi znalostmi a jejich zprostředkováním a vytváří sítě zaměření na podporu tvorby politických aktivit na jižní polokouli.
 • Poskytuje vzájemnou a plodnou synergii mezi výzkumnými pracovníky, přístupy překonávajícími překážky trvalé udržitelnosti, programy OSN a dalšími odbornými centry.
 • Jeho poloha v Korejské republice jej staví do středu vznikajícího mezinárodního centra výzkumu související s trvale udržitelným rozvojem, prováděním odborných expertíz a tvorbou politických opatření.

Zdroje[editovat | editovat zdroj]Tato stránka vznikla za podpory projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

MOSUR.jpeg

<!dočasně deaktivováno> </noinclude> -->