Udržitelné podnikání

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Udržitelné podnikání (anglicky: Sustainable business) je takový způsob podnikání, který se neorientuje pouze na krátkodobý zisk, ale zohledňuje také principy dlouhodobé udržitelnosti a vychází ze zásad udržitelného rozvoje. Jeho základní premisou je šetrnost k životnímu prostředí a to jak v lokálním, tak globálním měřítku.

Udržitelný rozvoj

Koncepce udržitelného podnikání není ničím moderním, v určitém smyslu ji je naopak možné chápat jako návrat ke kořenům. V tradičních podmínkách, v nichž lidé dobře znali svoje prostředí, chápali také principy udržitelnosti. S modernizací, nástupem globalizace a přetrháním původních vazeb (resp. postupující globalizací) se začalo vytrácet také chápání toho, co je udržitelné. V sedmdesátých letech dvacátého století nicméně dochází k environmentálnímu probouzení, následně byla etablována koncepce udržitelného rozvoje. Ta se skládá ze tří pilířů, kromě environmentálního také ekonomického a sociálního, jejich rovnováha pak přispívá k dlouhodobé udržitelnosti. Podnikání spadá do pilíře ekonomického, přívlastek udržitelný je potom vyjádřením potřeby o zakomponování environmentální a sociální roviny do podnikatelské činnosti.

Podle Cooneho spočívá udržitelné podnikání na několika principech:[1]

 1. Začleňuje principy udržitelnosti do každého rozhodování, jež souvisí s podnikáním.
 2. Dodává environmentálně šetrné produkty nebo služby, které jsou alternativou k méně udržitelným variantám.
 3. Je udržitelnější než jeho konkurence.
 4. Deklaruje závazky k environmentálním principům v obchodním provozu.

Udržitelné podnikání je často zmiňováno v dokumentech Organizace spojených národů. Lokální zodpovědností, jež je spojená s udržitelným podnikáním, je možné přispět k naplňování globálních rozvojových cílů.[2] Koncepce udržitelného podnikání připomíná model společenské odpovědnosti firem (Corporate social responsibility - CSR), ač se v mnohém prolínají, někteří autoři vidí v jejich rámci rozdíly.[3] Udržitelné podnikání může být nahlíženo jako komplexnější model, který počítá s dlouhodobým časovým horizontem, zatímco CSR se snaží o zpříjemnění života zaměstnancům a menší ekologickou stopu v kratším časovém horizontu.

Udržitelné podnikání je často chápáno ve smyslu agraárním, tj. zemědělsky šetrné užívání půdy s ohledem na její bonitu v dlouhodobém horizontu. Nicméně tato koncepce je univerzální a dá se použít na všechny druhy živností. V současné době, s nástupem informačních a komunikačních technologií, vznikají nové možnosti, jak nahrazovat stávající modely produkce environmentálně šetrnějším způsobem, v mnoha odvětvích. Například v přenosu poznatků je možné opustit stávající modely tištěných materiálů, které kromě vysoké spotřeby papíru, jsou náročné také v dalších ohledech (distribuce, uskladnění, recyklace) a nahradit je prostřednictvím otevřeného publikování.[4]

Udržitelné podnikání se používá často v souvislosti s činností v zemědělství, principy udržitelného podnikání jsou ale univerzální pro všechny oblasti

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • HONEYMAN, Ryan; GILBERT, Jay Coen; HOULAHAN, Bart. The B Corp Handbook: How to Use Business as a Force for Good. 1 edition. vyd. [s.l.] : Berrett-Koehler Publishers. 224 s. Dostupné online.ISBN 9781626560437. (English)
 • THISTLETHWAITE, Rebecca; WISWALL, Richard. Farms with a Future: Creating and Growing a Sustainable Farm Business. White River Junction, Vt. : Chelsea Green Publishing. 306 s. Dostupné online.ISBN 9781603584388. (English)
 • AGRICULTURE, Minnesota Institute for Sustainable. Building a Sustainable Business: A Guide to Developing a Business Plan for Farms and Rural Businesses. St. Paul, MN : Minnesota Institute for Sustainable Agriculture. Dostupné online. ISBN 9781888626070. (English)
 • PLAKIAS, Anastasia Cole. The Farm on the Roof: What Brooklyn Grange Taught Us About Entrepreneurship, Community, and Growing a Sustainable Business. [s.l.] : Avery. 288 s. Dostupné online. ISBN 9781592409488. (English)

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • PRICEWATERHOUSECOOPERS.Udržitelné podnikání [online]. [cit. 2016-08-02].Dostupné online.
 • Udržitelné podnikání: byznys hledá globální hodnoty. Aktuálně.cz - Víte co se právě děje [online]. [cit. 2016-08-02]. Dostupné online.
 • Forum pro udržitelné podnikání.www.sustainbiz.cz [online].  [cit. 2016-08-02]. Dostupné online.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. COONEY, Scott. Build a Green Small Business: Profitable Ways to Become an Ecopreneur. 1 edition. vyd. [s.l.]: McGraw-Hill 256 s. IN: Sustainable business. [s.l. : [s.n.]. Dostupné online. (anglicky) Page Version ID: 732419275.]. ISBN 9780071602938. (English) 
 2. https://www.unglobalcompact.org/
 3. Bansal, Pratima, and Mark R. DesJardine. "Business sustainability: It is about time." Strategic Organization 12.1 (2014): 70-78.
 4. Open publishing. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (anglicky) Page Version ID: 694427533.