Editace stránky Studenti:Studenti/Studenti VŠE/09-10/5ZP400 - VŠE 2009-10/seznam chybějících ekonomických hesel

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Varování: Nejste přihlášen(a). Pokud uložíte jakoukoli editaci, vaše IP adresa bude zveřejněna v historii této stránky. Pokud se přihlásíte nebo si vytvoříte účet, vaše editace budou připsány vašemu uživatelskému jménu a získáte i další výhody.

Editace může být zrušena. Zkontrolujte a pak potvrďte změny zobrazené níže.

Aktuální verze Váš text
Řádek 1: Řádek 1:
 
{| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"
 
{| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"
 +
|xxxx
 +
| V Enviwiki heslo je
 +
| V Enviwiki heslo není
 
|-
 
|-
| xxxx
+
| A
| '''V Enviwiki heslo je'''
+
|
| '''V Enviwiki heslo není'''
+
| Analýza:
|-
 
| A  
 
|  
 
| Analýza:  
 
*nákladové efektivnosti
 
*nákladů a přínosů
 
*SWOT
 
*vicekriteriální
 
  
 +
* nákladové efektivnosti
 +
* nákladů a přínosů
 +
* SWOT
 +
* vicekriteriální
 
|-
 
|-
| B  
+
| B
| [[wikipedia:cs:Brettonwoodský systém|Brettonwoodský systém]] (Wikipedie)
+
| [[Brettonwoodské dohody]]
|  
+
|
 
|-
 
|-
| C  
+
| C
|  
+
|
| [[Coasův teorém|Coasův teorém]]
+
| Coasův teorém
 
|-
 
|-
| Č  
+
| Č
| [[Čistý ekonomický blahobyt]]  
+
| [[Čistý ekonomický blahobyt]]
|  
+
|
 
|-
 
|-
|  
+
|
| [[Černá skříňka]]  
+
| [[Černá schránka]]
|  
+
|
 
|-
 
|-
| D  
+
| D
|  
+
|
 
| Defenzivní náklady/výdaje
 
| Defenzivní náklady/výdaje
 
|-
 
|-
|  
+
|
|  
+
|
 
| Diskontování
 
| Diskontování
 
|-
 
|-
| E  
+
| E
| [[Ekologické daně, daňové diferenciace, výjimky a úlevy]]  
+
| [[Ekologické daně, daňové diferenciace, výjimky a úlevy]]
|  
+
|
 
|-
 
|-
|  
+
|
| [[Ekonomie]]  
+
| [[Ekonomie]]
| Efektivnost:  
+
| Efektivnost:
*ekonomická
 
*nákladová
 
*soukromých projektů
 
*veřejných projektů
 
  
 +
* ekonomická
 +
* nákladová
 +
* soukromých projektů
 +
* veřejných projektů
 
|-
 
|-
|  
+
|
|  
+
| [[Kategorie:Kkonomické nástroje regulace podnikání]]
 
| Ekologická daňová reforma
 
| Ekologická daňová reforma
 
|-
 
|-
|  
+
|
| [[Ekonomické pojmy]]  
+
| [[Ekonomické pojmy]]
 
| Ekonomické preference
 
| Ekonomické preference
 
|-
 
|-
|  
+
|
| [[Ekonomické problémy životního prostředí]]  
+
| [[Ekonomické problémy životního prostředí]]
 
| Ekonomické subjekty
 
| Ekonomické subjekty
 
|-
 
|-
|  
+
|
| [[Ekonomický rozměr globalizace]]  
+
| [[Ekonomický rozměr globalizace]]
 
| Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí
 
| Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí
 
|-
 
|-
|  
+
|
| [[Environmentální účetnictví]]  
+
| [[Environmentální účetnictví]]
 
| Ekonomické škody, kt. subjekt působí sám sobě
 
| Ekonomické škody, kt. subjekt působí sám sobě
 
|-
 
|-
|  
+
|
| [[Environmentální ekonomie]]  
+
| [[Environmentální ekonomie]]
 
| Ekonomické škody externí
 
| Ekonomické škody externí
 
|-
 
|-
|  
+
|
| [[Environmentální přístupy a ekonomická prosperita podniku]]  
+
| [[Environmentální přístupy a ekonomická prosperita podniku]]
 
| Ekonomické škody – funkce
 
| Ekonomické škody – funkce
 
|-
 
|-
|  
+
|
| [[Environmentální veřejné statky]]  
+
| [[Environmentální veřejné statky]]
 
| Ekonomické škody – metody kvantifikace
 
| Ekonomické škody – metody kvantifikace
 
|-
 
|-
|  
+
|
| [[Ekonomické ukazatele#Environmentálně upravená čistá tvorba kapitálu|Environmentálně upravená čistá tvorba kapitálu]]  
+
| [[Environmentálně upravená čistá tvorba kapitálu]]
 
| Ekonomické škody – optimalizace
 
| Ekonomické škody – optimalizace
 
|-
 
|-
|  
+
|
| [[Ekonomické ukazatele#Environmentálně upravený čistý domácí produkt|Environmentálně upravený čistý domácí produkt]]  
+
| [[Environmentálně upravený čistý domácí produkt]]
 
| Environmentální projekty ryzí a integrované
 
| Environmentální projekty ryzí a integrované
 
|-
 
|-
|  
+
|
| [[Ekonomické ukazatele#Environmentálně upravený národní důchod|Environmentálně upravený národní důchod]]  
+
| [[Environmentálně upravený národní důchod]]
 
| Environmentální governance
 
| Environmentální governance
 
|-
 
|-
|  
+
|
| [[Externality]]  
+
| [[Externality]]
 
| Environmentální inovace
 
| Environmentální inovace
 
|-
 
|-
|  
+
|
| [[Environmentální politika podniku]]  
+
| [[Environmentální politika podniku]]
| Externality:  
+
| Externality:
*internalizace
 
*kladné
 
*záporné
 
  
 +
* internalizace
 +
* kladné
 +
* záporné
 
|-
 
|-
|  
+
|
| [[Environmentální reporty]]  
+
| [[Environmentální reporty]]
|  
+
|
 
|-
 
|-
|  
+
|
| [[Environmentální audit]]  
+
| [[Environmentální audit]]
|  
+
|
 
|-
 
|-
|  
+
|
| [[Environmentální prohlášení]]  
+
| [[Environmentální prohlášení]]
|  
+
|
 
|-
 
|-
|  
+
|
| [[Environmentální účetnictví na podnikové úrovni]]  
+
| [[Environmentální účetnictví na podnikové úrovni]]
|  
+
|
 
|-
 
|-
|  
+
|
| [[Environmentální indikátory podnikání]]  
+
| [[Environmentální indikátory podnikání]]
|  
+
|
 
|-
 
|-
| F  
+
| F
|  
+
|
 
| Funkce nákladů na zamezení
 
| Funkce nákladů na zamezení
 
|-
 
|-
| G  
+
| G
| [[Globální Marshallův plán]]  
+
| [[Globální Marshallův plán]]
|  
+
|
 
|-
 
|-
|  
+
|
| [[Globální regulace]]  
+
| [[Globální regulace]]
|  
+
|
 
|-
 
|-
| H  
+
| H
| [[Hrubý domácí produkt]]  
+
| [[Hrubý domácí produkt]]
 
| Hodnota statku
 
| Hodnota statku
 
|-
 
|-
| K  
+
| K
| [[Klimatická změna a ekonomie]]  
+
| [[Klimatická změna a ekonomie]]
| [[Environmentální Kuznetsova křivka|Kuznetsova křivka]]
+
| Kuznetsova křivka
 
|-
 
|-
|  
+
|
|  
+
|
| Kvantifikace škod ze znehodnocování ž.p.:  
+
| Kvantifikace škod ze znehodnocování ž.p.:
*kroky
 
*metody s hypotetickými trhy
 
*metody s reálnými trhy
 
  
 +
* kroky
 +
* metody s hypotetickými trhy
 +
* metody s reálnými trhy
 
|-
 
|-
| M  
+
| M
|  
+
|
 
| Makroekonomie (souvislosti problematiky ž.p.)
 
| Makroekonomie (souvislosti problematiky ž.p.)
 
|-
 
|-
|  
+
|
|  
+
|
 
| Mikroekonomie (souvislosti problematiky ž.p.)
 
| Mikroekonomie (souvislosti problematiky ž.p.)
 
|-
 
|-
|  
+
|
|  
+
|
| Metoda  
+
| Metoda
*bodovací
 
*cestovních nákladů
 
*nákladová
 
*párového srovnávání
 
*podmíněného hodnocení
 
  
 +
* bodovací
 +
* cestovních nákladů
 +
* nákladová
 +
* párového srovnávání
 +
* podmíněného hodnocení
 
|-
 
|-
| N  
+
| N
| [[Nástroje environmentální politiky]]  
+
| [[Nástroje environmentální politiky]]
| Náklady na ochranu ž.p.  
+
| Náklady na ochranu ž.p.
*efektivnost
 
*hrubé a čisté
 
*investiční a neinvestiční
 
  
 +
* efektivnost
 +
* hrubé a čisté
 +
* investiční a neinvestiční
 
|-
 
|-
|  
+
|
|  
+
|
 
| Náklady na zamezení
 
| Náklady na zamezení
 
|-
 
|-
|  
+
|
|  
+
|
 
| Náklady vyhnutí se
 
| Náklady vyhnutí se
 
|-
 
|-
|  
+
|
|  
+
|
 
| Národní účty a ž.p.
 
| Národní účty a ž.p.
 
|-
 
|-
|  
+
|
| [[Nástroje politiky životního prostředí]]:  
+
| [[Nástroje politiky životního prostředí]]:
*[[Ekonomické prostředky politiky životního prostředí#Normativn.C3.AD_n.C3.A1stroje|Normativní nástroje]]
 
*[[Ekonomické prostředky politiky životního prostředí#Ekonomick.C3.A9_n.C3.A1stroje|Ekonomické nástroje]]
 
*[[Ekonomické prostředky politiky životního prostředí#Ovliv.C5.88ov.C3.A1n.C3.AD_stavu_prost.C5.99ed.C3.AD_z_makroekonomick.C3.A9_.C3.BArovn.C4.9B|Ovlivňování stavu prostředí z makroekonomické úrovně]]
 
*[[Ekonomické prostředky politiky životního prostředí#Ostatn.C3.AD_n.C3.A1stroje|Ostatní nástroje]]
 
  
| Nástroje politiky životního prostředí:
+
* [[Ekonomické prostředky politiky životního prostředí#Normativní_nástroje|Normativní nástroje]]
*Administrativní
+
* [[Ekonomické prostředky politiky životního prostředí#Ekonomické_nástroje|Ekonomické nástroje]]
*Environmentální daně a poplatky
+
* [[Ekonomické prostředky politiky životního prostředí#Ovlivňování_stavu_prostředí_z_makroekonomické_úrovně|Ovlivňování stavu prostředí z makroekonomické úrovně]]
*Nástrojové mixy
+
* [[Ekonomické prostředky politiky životního prostředí#Ostatní_nástroje|Ostatní nástroje]]
*Obchodovatelná práva na znečištění
+
| Nástroje politiky životního prostředí:
*Poplatky za znečišťování životního prostředí  
 
*Poplatky za využívání přírodních zdrojů
 
*Uživatelské poplatky
 
*Sankční platby
 
  
 +
* Administrativní
 +
* Environmentální daně a poplatky
 +
* Nástrojové mixy
 +
* Obchodovatelná práva na znečištění
 +
* Poplatky za znečišťování životního prostředí
 +
* Poplatky za využívání přírodních zdrojů
 +
* Uživatelské poplatky
 +
* Sankční platby
 
|-
 
|-
|  
+
|
|  
+
|
 
| Nejlepší dostupné technologie
 
| Nejlepší dostupné technologie
 
|-
 
|-
| O  
+
| O
| [[Obchodovatelná povolení]]  
+
| [[Obchodovatelná povolení]]
|  
+
|
 
|-
 
|-
|  
+
|
| [[Obchodovatelná povolení k emisím skleníkových plynů]]  
+
| [[Obchodovatelná povolení k emisím skleníkových plynů]]
|  
+
|
 
|-
 
|-
|  
+
|
| [[Omezení emisí oxidu uhličitého]]  
+
| [[Omezení emisí oxidu uhličitého]]
|  
+
|
 
|-
 
|-
| P  
+
| P
| [[Porterova hypotéza]]  
+
| [[Porterova hypotéza]]
 
| Porterova hypotéza
 
| Porterova hypotéza
 
|-
 
|-
|  
+
|
| [[Postsuverenita států]]  
+
| [[Postsuverenita států]]
|  
+
|
 
|-
 
|-
|  
+
|
| [[Praktické nástroje politiky UR]]  
+
| [[Praktické nástroje politiky UR]]
|  
+
|
 
|-
 
|-
|  
+
|
| [[Problém chudoby]]  
+
| [[Problém chudoby]]
|  
+
|
 
|-
 
|-
| R  
+
| R
| [[Rozvojová pomoc]]  
+
| [[Rozvojová pomoc]]
 
| Rozdvojení trendů
 
| Rozdvojení trendů
 
|-
 
|-
| S  
+
| S
|  
+
|
 
| Statky a služby
 
| Statky a služby
 
|-
 
|-
|  
+
|
|  
+
|
 
| Statky a služby ekonomické
 
| Statky a služby ekonomické
 
|-
 
|-
|  
+
|
|  
+
|
 
| Statky a služby přírodní
 
| Statky a služby přírodní
 
|-
 
|-
|  
+
|
|  
+
|
 
| Statky a služby smíšené
 
| Statky a služby smíšené
 
|-
 
|-
|  
+
|
|  
+
|
 
| Statky a služby soukromé
 
| Statky a služby soukromé
 
|-
 
|-
|  
+
|
|  
+
|
 
| Statky a služby veřejné
 
| Statky a služby veřejné
 
|-
 
|-
|  
+
|
|  
+
|
 
| Stavové indikátory bohatství
 
| Stavové indikátory bohatství
 
|-
 
|-
|  
+
|
|  
+
|
 
| Strategické environmentální hodnocení (SEA)
 
| Strategické environmentální hodnocení (SEA)
 
|-
 
|-
|  
+
|
|  
+
|
 
| SWOT analýza
 
| SWOT analýza
 
|-
 
|-
| T  
+
| T
| [[Trhy kapitálu]]  
+
| [[Trhy kapitálu]]
|  
+
|
 
|-
 
|-
|  
+
|
| [[Trhy meziproduktů, služeb a technologií]]  
+
| [[Trhy meziproduktů, služeb a technologií]]
|  
+
|
 
|-
 
|-
|  
+
|
| [[Trhy práce]]  
+
| [[Trhy práce]]
|  
+
|
 
|-
 
|-
| U  
+
| U
|  
+
|
 
| Ukazatel environmentálních přínosů projektů
 
| Ukazatel environmentálních přínosů projektů
 
|-
 
|-
| V  
+
| V
|  
+
|
 
| Vládní intervence / státní zásahy
 
| Vládní intervence / státní zásahy
 
|-
 
|-
|  
+
|
|  
+
|
 
| Vládní selhání
 
| Vládní selhání
 
|-
 
|-
|  
+
|
|  
+
|
 
| Vlastnická práva
 
| Vlastnická práva
 
|}
 
|}
 
[[Category:Ekonomické nástroje regulace podnikání]]
 

Všechny příspěvky do Enviwiki jsou zveřejňovány podle licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported (podrobnosti najdete na Enviwiki:Autorské právo). Pokud si nepřejete, aby váš text byl nemilosrdně upravován a volně šířen, pak ho do Enviwiki neukládejte.
Uložením příspěvku se zavazujete, že je vaším dílem nebo je zkopírován ze zdrojů, které nejsou chráněny autorským právem (tzv. public domain). NEVKLÁDEJTE DÍLA CHRÁNĚNÁ AUTORSKÝM PRÁVEM BEZ DOVOLENÍ!

Storno Pomoc při editování (otevře se v novém okně)