Strategie postupného vymezování pojmu TUR

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Vymezení pojmu „trvale udržitelný rozvoj“ sestává ze čtyř částí (dle Ivana Ryndy):

1. co trvale udržitelný rozvoj je;

2. co trvale udržitelný rozvoj není;

3. co trvale udržitelný rozvoj ohrožuje;

4. co jsou principy trvale udržitelného rozvoje.

Zdroje

Texty Ivana Ryndy ke kurzu Globalizace a globální problémy, nepublikované

Odkazy

Externí odkazy