Strategie populačního rozvoje

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Verze k tisku již není podporovaná a může obsahovat chyby s vykreslováním. Aktualizujte si prosím záložky ve svém prohlížeči a použijte prosím zabudovanou funkci prohlížeče pro tisknutí.


Bylo vytvořeno několik strategií, které mají pomoci řešit problémy životního prostředí a rozvoje způsobené populačními jevy. Mnoho z nich se soustřeďuje na sociální rozvoj a lidská práva:

Zpomalování populačního růstu

Postupné zpomalování populačního růstu, které je v současnosti již na pořadu dne, je součástí odpovědí na potřeby životního prostředí. Pokud se podaří populační přírůstky zmenšit, budou mít země více času na přípravu na sice menší, ale nevyhnutelný růst populace v budoucnosti.

Vytváření spolupráce Severu a Jihu

Spolupráce Severu a Jihu je důležitá z pohledu všech šesti zmíněných mezinárodních konferencí. Země Severu musí změnit svůj průmysl ve smyslu zvýšení účinnosti a vyvinout technologie, které minimalizují poškození životního prostředí – a potom by měly umožnit přístup zemí Jihu k těmto technologiím. Konečným cílem jak Severu, tak i Jihu by měla být udržitelnost ve všech oblastech ekonomické aktivity, včetně zemědělství, průmyslu, lesnictví, rybolovu, dopravy a turistiky.

Konec chudoby

Spolupráce Severu a Jihu je také důležitá pro úspěch akcí na snížení chudoby. Pro ty, kdo se pokoušejí přežít ať už na svazích podléhajících erozi nebo v přeplněných neformálních osadách, jsou ekologické praktiky luxusem. Jak řekl neznámý egyptský ekologický aktivista: „Nemůžete po lidech chtít, aby vhodně ukládali odpad, když není kam ho dát; nemůžete mluvit o čištění vody, když nejsou dostupné technologie. Je faktem, že pro mnoho lidí neexistují alternativy k jejich dosavadnímu způsobu života.“

Vytváření příznivého ekonomického klimatu

Příznivé ekonomické klima, lepší a spolehlivý přístup k trhům Severu, snižování dluhu a zvyšující se tok finančních zdrojů ze Severu na Jih (prostřednictvím přímých zahraničních investic a rozvojové pomoci), je pro snahy o vymýcení chudoby životně důležité.

Zdroj: United Nations Population Fund.

Odkazy

Externí odkazy