Sport a pohyb v přírodě jako součást životního stylu

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Přírodní porstředí v Jeseníkách
NP České Švýcarsko
Cykloturistika kolem Babiččina údolí

Pobyt v přírodě, turistika a sportovní aktivity provozované v přírodě chápeme jako důležitou složku našeho životního stylu, která je jeho součástí. Příroda má pro kvalitu našeho života významnou hodnotu a bohužel v dnešní době si mnozí lidé neuvědomují, jaký pozitivní vliv na nás má přírodní prostředí a aktivity v něm provozované. To je důsledkem změn životního stylu lidí, úbytkem pohybové činnosti a dalších problémů dnešní společnosti.

Mezi aktivity vykonávané v přírodě můžeme zařadit veškeré formy turistiky, ať už se jedná o pěší turistiku, cykloturistiku, vodní turistiku, vysokohorskou turistiku, lyžařskou turistiku…

Nejčastější cíle, kterých chceme dosáhnout pohybem v přírodě

 • Zlepšení nebo udržení dobrého zdravotního stavu – pomocí pohybu a dýcháním čerstvého vzduchu v přírodě udržujeme náš zdravotní stav na dobré úrovni.
 • Zažít zábavu ve společnosti přátel – v partě přátel se stejným zájmem zažijeme mnoho zábavy a poznáváme nová místa.
 • Zvýšit fyzickou zdatnost – pohybem v přírodě zlepšujeme stav našeho kardio-vaskulárního systému a svalové síly.
 • Vylepšit svůj vzhled (estetický cíl) – díky pohybu dochází ke snižování podílu tělesného tuku a zvýšení svalové hmoty, což má pozitivní vliv na vzhled člověka.
 • Psychické uvolnění, relaxace – pohyb v přírodě je činnost dobrovolná a člověk se uvolní od pracovního stresu a v takovém případě působí pohyb jako forma relaxace.

Výhody pohybu v přírodním prostředí

 • Větší zatížení podpůrně – pohybového aparátu
 • Snížení stresu a zlepšení psychického stavu a únavy
 • Zvýšení imunity
 • Zvýšení kondičních předpokladů
 • Poznání nových zajímavých míst a lidí se stejným zájmem
 • Získání mnoha zážitků
 • Seberealizace

Vliv pohybové aktivity na životní prostředí

V dnešní době dochází k rychlému rozvoji nových moderních sportů, výstavbě nových zařízení a sportovního vybavení má negativní vliv na životní prostředí. Příkladem může být výstavba nových lanovek na sjezdovkách a jiných dopravních zařízení, zavedení motorových člunů na přírodních vodách, stavba nových cyklostezek apod… Lidé provozují sport a veškeré pohybové činnosti, aby si zlepšili, nebo udrželi dobrý zdravotní stav, ale málokdo si všimne, že škodí přírodě, která je všude kolem nás a pro naše zdraví je nepostradatelná. Níže si řekneme, jak lze sport provozovat ohleduplně, abychom životnímu prostředí neškodili.

Jak provozovat sport ohleduplně k životnímu prostředí

Abychom šetřili životní prostředí a zároveň byli aktivní, je třeba vybírat odpovídající pohybové činnosti, ale také se zaměřit na vybavení, které používáme, způsob, kterým budeme vybranou aktivitu provozovat a především na naše chování vůči životnímu prostředí.

Mezi vhodné aktivity můžeme zařadit takové, které jsou provozovány pouze vlastní silou jedince a nevyžadují jiné, uměle vytvořené pohonné síly. Z lyžařské turistiky se jedná například o běžecké lyžování, či skialpinismus. Při těchto aktivitách nemusíme využívat vleků a lanových drah. Mezi další vhodné aktivity patří činnosti z vodní turistiky bez použití motorových pohonů. Cykloturistika bez elektropohonu a další… Zaměříme-li se na pěší a vysokohorskou turistiku, je třeba brát ohled na vybavení, které používáme, a na způsob přípravy stravy. Vaření při campingu by mělo probíhat na otevřeném ohni na místě k tomu určenému, bez použití plynových a jiných vařičů, které nám přípravu pokrmu urychlí, ale pro životní prostředí není tento způsob vhodný, právě kvůli plynovým výparům. V závěru je třeba zmínit chování lidí v přírodním prostředí. Pokud člověk tráví čas v přírodě, měl by se k ní chovat ohleduplně. Jde především o nerozložitelné odpadky, které používáme. Takové předměty, jako jsou sáčky, obaly… je třeba skladovat u sebe (např. v batohu) a na vhodném k tomu určeném místě se jich zbavit. Příroda není vhodné místo pro odhazování plastových obalů.

Použité zdroje


Logo TACR.pngTato stránka vznikla, či byla výrazně rozšířena v rámci projektu "Odpovědná spotřeba – podklady pro vzdělávání k udržitelnému životnímu stylu“, podpořeného v letech 2018–2021 Technologickou agenturou České republiky. Podrobnosti o projektu.