Sport a pohyb v přírodě jako součást životního stylu

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Verze k tisku již není podporovaná a může obsahovat chyby s vykreslováním. Aktualizujte si prosím záložky ve svém prohlížeči a použijte prosím zabudovanou funkci prohlížeče pro tisknutí.
Přírodní porstředí v Jeseníkách
NP České Švýcarsko
Cykloturistika kolem Babiččina údolí

Pobyt v přírodě, turistika a sportovní aktivity provozované v přírodě chápeme jako důležitou složku našeho životního stylu, která je jeho součástí. Příroda má pro kvalitu našeho života významnou hodnotu a bohužel v dnešní době si mnozí lidé neuvědomují, jaký pozitivní vliv na nás má přírodní prostředí a aktivity v něm provozované. To je důsledkem změn životního stylu lidí, úbytkem pohybové činnosti a dalších problémů dnešní společnosti.

Mezi aktivity vykonávané v přírodě můžeme zařadit veškeré formy turistiky, ať už se jedná o pěší turistiku, cykloturistiku, vodní turistiku, vysokohorskou turistiku, lyžařskou turistiku…

Nejčastější cíle, kterých chceme dosáhnout pohybem v přírodě

 • Zlepšení nebo udržení dobrého zdravotního stavu – pomocí pohybu a dýcháním čerstvého vzduchu v přírodě udržujeme náš zdravotní stav na dobré úrovni.
 • Zažít zábavu ve společnosti přátel – v partě přátel se stejným zájmem zažijeme mnoho zábavy a poznáváme nová místa.
 • Zvýšit fyzickou zdatnost – pohybem v přírodě zlepšujeme stav našeho kardio-vaskulárního systému a svalové síly.
 • Vylepšit svůj vzhled (estetický cíl) – díky pohybu dochází ke snižování podílu tělesného tuku a zvýšení svalové hmoty, což má pozitivní vliv na vzhled člověka.
 • Psychické uvolnění, relaxace – pohyb v přírodě je činnost dobrovolná a člověk se uvolní od pracovního stresu a v takovém případě působí pohyb jako forma relaxace.

Výhody pohybu v přírodním prostředí

 • Větší zatížení podpůrně – pohybového aparátu
 • Snížení stresu a zlepšení psychického stavu a únavy
 • Zvýšení imunity
 • Zvýšení kondičních předpokladů
 • Poznání nových zajímavých míst a lidí se stejným zájmem
 • Získání mnoha zážitků
 • Seberealizace

Vliv pohybové aktivity na životní prostředí

V dnešní době dochází k rychlému rozvoji nových moderních sportů, výstavbě nových zařízení a sportovního vybavení má negativní vliv na životní prostředí. Příkladem může být výstavba nových lanovek na sjezdovkách a jiných dopravních zařízení, zavedení motorových člunů na přírodních vodách, stavba nových cyklostezek apod… Lidé provozují sport a veškeré pohybové činnosti, aby si zlepšili, nebo udrželi dobrý zdravotní stav, ale málokdo si všimne, že škodí přírodě, která je všude kolem nás a pro naše zdraví je nepostradatelná. Níže si řekneme, jak lze sport provozovat ohleduplně, abychom životnímu prostředí neškodili.

Jak provozovat sport ohleduplně k životnímu prostředí

Abychom šetřili životní prostředí a zároveň byli aktivní, je třeba vybírat odpovídající pohybové činnosti, ale také se zaměřit na vybavení, které používáme, způsob, kterým budeme vybranou aktivitu provozovat a především na naše chování vůči životnímu prostředí.

Mezi vhodné aktivity můžeme zařadit takové, které jsou provozovány pouze vlastní silou jedince a nevyžadují jiné, uměle vytvořené pohonné síly. Z lyžařské turistiky se jedná například o běžecké lyžování, či skialpinismus. Při těchto aktivitách nemusíme využívat vleků a lanových drah. Mezi další vhodné aktivity patří činnosti z vodní turistiky bez použití motorových pohonů. Cykloturistika bez elektropohonu a další… Zaměříme-li se na pěší a vysokohorskou turistiku, je třeba brát ohled na vybavení, které používáme, a na způsob přípravy stravy. Vaření při campingu by mělo probíhat na otevřeném ohni na místě k tomu určenému, bez použití plynových a jiných vařičů, které nám přípravu pokrmu urychlí, ale pro životní prostředí není tento způsob vhodný, právě kvůli plynovým výparům. V závěru je třeba zmínit chování lidí v přírodním prostředí. Pokud člověk tráví čas v přírodě, měl by se k ní chovat ohleduplně. Jde především o nerozložitelné odpadky, které používáme. Takové předměty, jako jsou sáčky, obaly… je třeba skladovat u sebe (např. v batohu) a na vhodném k tomu určeném místě se jich zbavit. Příroda není vhodné místo pro odhazování plastových obalů.

Použité zdroje
Tato stránka vznikla, či byla výrazně rozšířena v rámci projektu "Odpovědná spotřeba – podklady pro vzdělávání k udržitelnému životnímu stylu“, podpořeného v letech 2018–2021 Technologickou agenturou České republiky. Podrobnosti o projektu.