Změny

Řádek 28: Řádek 28:  
* sponzor expedice NAMAK – geologický ústav AV ČR.
 
* sponzor expedice NAMAK – geologický ústav AV ČR.
   −
V konceptu udržitelného rozvoje hraje významnou roli rovněž "partnerství a komunikace" různých sektorů společenského dění. Společnost Českomoravský cement v tomto směru klade důraz na komunikaci s okolními obcemi, kdy jsou pravidelně pořádány setkávání vedení závodů s místními zastupiteli a dochází na nich k  výměně informací o vzájemném soužití firmy a jejího okolí. Otevřenost společnosti vůči širší veřejnosti je reprezentována konáním dnů otevřených dveří s možností seznámení se s výrobním prostředím a podmínkami. Ve spolupráci se školami se pak společnost účastní přednáškové činnosti, umožňuje konání exkurzí v cementárně a podporuje studentské konference.
+
V konceptu udržitelného rozvoje hraje významnou roli rovněž "partnerství a komunikace" různých sektorů společenského dění. Společnost Českomoravský cement v tomto směru klade důraz na '''komunikaci s okolními obcemi''', kdy jsou pravidelně pořádány setkávání vedení závodů s místními zastupiteli a dochází na nich k  výměně informací o vzájemném soužití firmy a jejího okolí. Otevřenost společnosti vůči '''nejširší veřejnosti''' je reprezentována konáním dnů otevřených dveří s možností seznámení se s výrobním prostředím a podmínkami. Ve spolupráci se školami se pak společnost účastní přednáškové činnosti, umožňuje konání exkurzí v cementárně a podporuje studentské konference.
    
==Informace o podniku==
 
==Informace o podniku==
22

editací