Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 7: Řádek 7:  
Mezi hlavní aktivity společnosti v tomto směru patří ochrana přírodních zdrojů, které slouží jako základna pro činnosti Českomoravského cementu. Současně si společnost uvědomuje společenskou odpovědnost jak v lokalitách její působnosti tak vůči zaměstnancům. Ročně je tak věnována významná část celkových investičních prostředků na projekty se sníženým vlivem na životní prostředí.
 
Mezi hlavní aktivity společnosti v tomto směru patří ochrana přírodních zdrojů, které slouží jako základna pro činnosti Českomoravského cementu. Současně si společnost uvědomuje společenskou odpovědnost jak v lokalitách její působnosti tak vůči zaměstnancům. Ročně je tak věnována významná část celkových investičních prostředků na projekty se sníženým vlivem na životní prostředí.
   −
Mezi priority těchto programů patří:
+
Mezi '''priority programů''' patří:
 
* rekultivace lomů, ochrana ovzduší, půdy a vody, snižování prašnosti a hluku, minimalizace vznikajících odpadů a snižování energetické náročnosti výroby,
 
* rekultivace lomů, ochrana ovzduší, půdy a vody, snižování prašnosti a hluku, minimalizace vznikajících odpadů a snižování energetické náročnosti výroby,
 
* dlouholetou snahou je také úspora neobnovitelných přírodních zdrojů, čímž (mimo šetření přírodními zdroji) pomáhá ekologicky odstraňovat různé druhy odpadu, které jsou mnohdy určeny k uložení na skládkách.  
 
* dlouholetou snahou je také úspora neobnovitelných přírodních zdrojů, čímž (mimo šetření přírodními zdroji) pomáhá ekologicky odstraňovat různé druhy odpadu, které jsou mnohdy určeny k uložení na skládkách.  
   −
Uskutečněné aktivity v rámci rekultivace lomů:
+
'''Uskutečněné aktivity''' v rámci rekultivace lomů:
 
* cena Zelený most za rekultivace: společnost Českomoravský cement financovala rekultivaci oceněných lomů (viz www.tezebni-unie.cz),
 
* cena Zelený most za rekultivace: společnost Českomoravský cement financovala rekultivaci oceněných lomů (viz www.tezebni-unie.cz),
 
* zřízení naučné stezky v bývalých lomech (viz www.psh.ecn.cz),
 
* zřízení naučné stezky v bývalých lomech (viz www.psh.ecn.cz),
Řádek 18: Řádek 18:  
Další významnou oblastí, které Českomoravský cement věnuje dlouhodobou pozornost, je ekologické chování při těžbě vápenců v lomech a důsledná rekultivace těch částí, kde již byla těžba ukončena. Řízení těžby a provádění rekultivačních prací v lomech vždy bere ohled na přítomná společenstva rostlin a živočichů a snaží se vytvářet podmínky pro jejich trvalou existenci. Lomy naší společnosti pro ně často vytvářejí dlouhodobá ekologicky stabilní útočiště.
 
Další významnou oblastí, které Českomoravský cement věnuje dlouhodobou pozornost, je ekologické chování při těžbě vápenců v lomech a důsledná rekultivace těch částí, kde již byla těžba ukončena. Řízení těžby a provádění rekultivačních prací v lomech vždy bere ohled na přítomná společenstva rostlin a živočichů a snaží se vytvářet podmínky pro jejich trvalou existenci. Lomy naší společnosti pro ně často vytvářejí dlouhodobá ekologicky stabilní útočiště.
   −
Na poli sociální odpovědnosti ve vztahu k širšímu okolí společnost napomáhá k rozvoji regionů, ve kterých působí, poskytováním finančních prostředků, služeb nebo produktů. Příkladem takových aktivit mohou být:
+
Na poli '''sociální odpovědnosti''' ve vztahu k širšímu okolí společnost napomáhá k rozvoji regionů, ve kterých působí, poskytováním finančních prostředků, služeb nebo produktů. Příkladem takových aktivit mohou být:
 
* Výbor dobré vůle – každoroční sponzorování vánočního benefičního koncertu,
 
* Výbor dobré vůle – každoroční sponzorování vánočního benefičního koncertu,
 
* Effeta – pravidelná finanční podpora zařízení pro lidi s mentálním postižením,
 
* Effeta – pravidelná finanční podpora zařízení pro lidi s mentálním postižením,
22

editací

Navigační menu