Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebráno 36 bajtů ,  27. 10. 2019, 15:45
m
bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1: −
'''Udržitelný způsob života''' ''(anglicky: Sustainable living)'' je komplexní lidskou životní strategií, která vychází z koncepce [[Udržitelný rozvoj|udržitelného rozvoje]]. Jeho idee pak aplikuje na praktickou rovinu způsobu života společnosti i jednotlivce. Cílem takového způsobu života je umožnit přežít nám i dalším generacím v co nejpříznivějším životním prostředí.  
+
'''Udržitelný způsob života''' ''(anglicky: Sustainable living)'' je komplexní lidskou životní strategií, která vychází z koncepce [[Udržitelný rozvoj|udržitelného rozvoje]]. Jeho ideje pak aplikuje na praktickou rovinu způsobu života společnosti i jednotlivce. Cílem takového způsobu života je umožnit přežít nám i dalším generacím v co nejpříznivějším životním prostředí.  
 
Český ekolog a zakladatel [[w:cs:Společnost pro trvale udržitelný život|Společnosti pro trvale udržitelný život]] [[w:cs:Josef Vavroušek|Josef Vavroušek]] ho definuje jako: ''"takový způsob života, který se přibližuje ideálům humanismu a harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, a to v časově neomezeném horizontu. Je založen na vědomí odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím a na úctě k živé i neživé přírodě.“''<ref>http://www.hraozemi.cz/udrzitelny-rozvoj.html</ref>  
 
Český ekolog a zakladatel [[w:cs:Společnost pro trvale udržitelný život|Společnosti pro trvale udržitelný život]] [[w:cs:Josef Vavroušek|Josef Vavroušek]] ho definuje jako: ''"takový způsob života, který se přibližuje ideálům humanismu a harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, a to v časově neomezeném horizontu. Je založen na vědomí odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím a na úctě k živé i neživé přírodě.“''<ref>http://www.hraozemi.cz/udrzitelny-rozvoj.html</ref>  
   −
== Teoretická východiska ==
+
==Teoretická východiska==
    
Jedním ze základních předpokladů pro udržitelný způsob života je ekologicky vzdělaná společnost; která se vyznačuje sdílením podobných hodnot a priorit (o rozšíření znalostí a vědomostí pak usiluje [[environmentální vzdělání]]). Na individuální úrovni se nejedná se o asketický styl života, sebetrýznění se nedostatkem a odpíráním si všech radostí (jak si někteří odpůrci myslí a deklarují). Ideálem udržitelného života je naopak šťastný a dlouhý život nás i ostatních, generací dnešních i budoucích, který klade důraz na shromažďovaní a rozvíjení statků duševních a opouštění materiálních zbytečností. Země s environmentálně šetrnou politikou figurují směle v čele žebříčku [[w:cs:Index lidského rozvoje|Indexu lidského rozvoje]] ''(Human development index).''<ref>http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_indexu_lidsk%C3%A9ho_rozvoje</ref>  
 
Jedním ze základních předpokladů pro udržitelný způsob života je ekologicky vzdělaná společnost; která se vyznačuje sdílením podobných hodnot a priorit (o rozšíření znalostí a vědomostí pak usiluje [[environmentální vzdělání]]). Na individuální úrovni se nejedná se o asketický styl života, sebetrýznění se nedostatkem a odpíráním si všech radostí (jak si někteří odpůrci myslí a deklarují). Ideálem udržitelného života je naopak šťastný a dlouhý život nás i ostatních, generací dnešních i budoucích, který klade důraz na shromažďovaní a rozvíjení statků duševních a opouštění materiálních zbytečností. Země s environmentálně šetrnou politikou figurují směle v čele žebříčku [[w:cs:Index lidského rozvoje|Indexu lidského rozvoje]] ''(Human development index).''<ref>http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_indexu_lidsk%C3%A9ho_rozvoje</ref>  
   −
== Historie ==
+
==Historie==
    
Zájem o udržitelný způsob života se probouzí od padesátých let dvacátého století (tedy právě v době, kdy se neudržitelné tempo života povážlivě zrychluje). V roce 1954 vyšla kniha Žití dobrého života (''Living the Good Life''), kterou napsali Helen a Scott Nearing. Titul připravil cestu pro hnutí ,,Zpět k Zemi" (''back-to-the-land movement''), které se etablovalo na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Poté zájem o udržitelný život narůstá a věrně reflektuje ekologické probouzení západních společností. V roce 2007 [[OSN|OSN]] vydává publikaci Udržitelná spotřeba a produkce, podpora ke klimatu šetrných způsobů domácí spotřeby ([http://www.greeningtheblue.org/sites/default/files/Sustainable%20consumption%20&%20Production.pdf Sustainable Consumption and Production, Promoting Climate Friendly Household Consumption Patterns]), která podporuje udržitelný životní styl v komunitách a domácnostech. Velké naděje, co se týče udržitelného způsobu života, se vkládají i do technologického pokroku, otázkou ale je, zda dokáže vyřešit, co sám způsobil. V Čechách se zájem o udržitelný způsob života probouzí po roce 1989, v jeho podpoře hraje důležitou roli - společně s dalšími environmentálně zaměřenými institucemi jako jsou např. [[ekocentrum|ekocentra]] - Společnost pro trvale udržitelný život.
 
Zájem o udržitelný způsob života se probouzí od padesátých let dvacátého století (tedy právě v době, kdy se neudržitelné tempo života povážlivě zrychluje). V roce 1954 vyšla kniha Žití dobrého života (''Living the Good Life''), kterou napsali Helen a Scott Nearing. Titul připravil cestu pro hnutí ,,Zpět k Zemi" (''back-to-the-land movement''), které se etablovalo na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Poté zájem o udržitelný život narůstá a věrně reflektuje ekologické probouzení západních společností. V roce 2007 [[OSN|OSN]] vydává publikaci Udržitelná spotřeba a produkce, podpora ke klimatu šetrných způsobů domácí spotřeby ([http://www.greeningtheblue.org/sites/default/files/Sustainable%20consumption%20&%20Production.pdf Sustainable Consumption and Production, Promoting Climate Friendly Household Consumption Patterns]), která podporuje udržitelný životní styl v komunitách a domácnostech. Velké naděje, co se týče udržitelného způsobu života, se vkládají i do technologického pokroku, otázkou ale je, zda dokáže vyřešit, co sám způsobil. V Čechách se zájem o udržitelný způsob života probouzí po roce 1989, v jeho podpoře hraje důležitou roli - společně s dalšími environmentálně zaměřenými institucemi jako jsou např. [[ekocentrum|ekocentra]] - Společnost pro trvale udržitelný život.
   −
== Důležité oblasti ==
+
==Důležité oblasti==
 
Udržitelný způsob života pokrývá prakticky všechny lidské aktivity. Je důležité si pokládat následující otázky: '',,Je to, co dělám/co si koupím v pořádku z hlediska udržitelnosti?"''; ,'',Nemohu to, co dělám, dělat environmentálně šetrnějším způsobem?"''; '',,Opravdu to potřebuji (koupit)?"'' Níže následuje výčet hlavních oblastí důležitých pro udržitelný způsob života:
 
Udržitelný způsob života pokrývá prakticky všechny lidské aktivity. Je důležité si pokládat následující otázky: '',,Je to, co dělám/co si koupím v pořádku z hlediska udržitelnosti?"''; ,'',Nemohu to, co dělám, dělat environmentálně šetrnějším způsobem?"''; '',,Opravdu to potřebuji (koupit)?"'' Níže následuje výčet hlavních oblastí důležitých pro udržitelný způsob života:
   −
* Bydlení (o udržitelném způsobu bydlení pojednává článek [[ekologická architektura]])
+
*Bydlení (o udržitelném způsobu bydlení pojednává článek [[ekologická architektura]])
   −
* Energie (o udržitelném způsobu získávání energie pojednává článek [[w:cs:Obnovitelný zdroj energie|obnovitelný zdroj energie]])
+
*Energie (o udržitelném způsobu získávání energie pojednává článek [[w:cs:Obnovitelný zdroj energie|obnovitelný zdroj energie]])
   −
* Potraviny (o udržitelném způsobu získávání potravin pojednává článek [[w:cs:Ekologické zemědělství|ekologické zemědělství]])
+
*Potraviny (o udržitelném způsobu získávání potravin pojednává článek [[w:cs:Ekologické zemědělství|ekologické zemědělství]])
   −
* Voda  (o environmentálním aspektu vody pojednává článek [[Voda|voda]])
+
*Voda  (o environmentálním aspektu vody pojednává článek [[Voda|voda]])
   −
* Zdraví (problematice zdraví se věnuje článek [[Životní prostředí a zdraví|životní prostředí a zdraví]])
+
*Zdraví (problematice zdraví se věnuje článek [[Životní prostředí a zdraví|životní prostředí a zdraví]])
   −
== Odkazy ==
+
==Odkazy==
 
{{wikipedia en|Sustainable living}}
 
{{wikipedia en|Sustainable living}}
=== Reference ===
+
===Reference===
 
<references />
 
<references />
=== Literatura k dalšímu studiu ===
+
===Literatura k dalšímu studiu===
* Bio: měsíčník pro trvale udržitelný život: biopotraviny - ekozemědělství - ekozahrádka - permakultura. Hradec Králové: vh press, 1997- .
  −
* JIČÍNSKÁ, Zdeňka, ed. Škola pro udržitelný život. 1. vyd. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2012. 39 s. ISBN 978-80-87604-04-5.
  −
* KELLER, Jan. Přemýšlení s Josefem Vavrouškem. Vyd. 1. Praha: G plus G, 1995. 175 s. Zde a nyní; sv. 2. ISBN 80-901896-1-X.
  −
* NÁTR, Lubomír. Rostliny, lidé a trvale udržitelný život člověka na Zemi. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 135 s. ISBN 80-246-1674-2.
  −
* POTŮČEK, Martin a kol. Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009. 364 s. ISBN 978-80-246-1655-1.
  −
* Robinson: noviny pro udržitelný život: noviny pro děti každého věku. České Budějovice: Robinson, [1997]- .
  −
* SLÁMOVÁ, Pavlína, ed. Vzdělávání pedagogických týmů v environmentální výchově: zkušenosti z projektu SEVER školám, školy sobě - vzdělávání pro udržitelný život na školách, realizovaného v letech 2009-2012 v krajích Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém a v Kraji Vysočina. 1. vyd. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2012. 90 s. ISBN 978-80-87604-37-3.
  −
* ŠUTA, Miroslav. Biotechnologie, životní prostředí a udržitelný rozvoj. Praha: Společnost pro trvale udržitelný život, 2007. 27 s. ISBN 978-80-902635-1-2.
  −
* TYWONIAK, Jan, ed. Sustainable construction of buildings = Udržitelná výstavba budov. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. 124 s. ISBN 978-80-01-04733-0.
  −
* VAVROUŠEK, Josef. Životní prostředí a sebeřízení společnosti. 1. vyd. Praha: Institut řízení, 1990. 191 s. Knihy Institutu řízení; 86. ISBN 80-7014-026-7.
  −
* VAVROUŠEK, Josef, ed. a PLOS, Jiří, ed. Lidské hodnoty a společnost v pohybu. Praha: Kruh nezávislé inteligence, 1994. 97 s.
  −
* Zelená životu: noviny pro trvale udržitelný život. Neznašov: Občanské sdružení v havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín, 2001-2009. Dostupné také z: http://www.zelenazivotu.cz.
  −
* Zpravodaj Společnosti pro trvale udržitelný život. Praha: Společnost pro trvale udržitelný život, [199-]- .
  −
* [http://www.obycajniochranari.sk/josef-vavrousek-navrh-na-zmenu-usporadani-organizace-spojenych-narodu/ Josef Vavroušek: NÁVRH NA ZMĚNU USPOŘÁDÁNÍ ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ]
     −
=== Další zdroje ===
+
*Bio: měsíčník pro trvale udržitelný život: biopotraviny - ekozemědělství - ekozahrádka - permakultura. Hradec Králové: vh press, 1997- .
 +
*JIČÍNSKÁ, Zdeňka, ed. Škola pro udržitelný život. 1. vyd. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2012. 39 s. ISBN 978-80-87604-04-5.
 +
*KELLER, Jan. Přemýšlení s Josefem Vavrouškem. Vyd. 1. Praha: G plus G, 1995. 175 s. Zde a nyní; sv. 2. ISBN 80-901896-1-X.
 +
*NÁTR, Lubomír. Rostliny, lidé a trvale udržitelný život člověka na Zemi. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 135 s. ISBN 80-246-1674-2.
 +
*POTŮČEK, Martin a kol. Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009. 364 s. ISBN 978-80-246-1655-1.
 +
*Robinson: noviny pro udržitelný život: noviny pro děti každého věku. České Budějovice: Robinson, [1997]- .
 +
*SLÁMOVÁ, Pavlína, ed. Vzdělávání pedagogických týmů v environmentální výchově: zkušenosti z projektu SEVER školám, školy sobě - vzdělávání pro udržitelný život na školách, realizovaného v letech 2009-2012 v krajích Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém a v Kraji Vysočina. 1. vyd. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2012. 90 s. ISBN 978-80-87604-37-3.
 +
*ŠUTA, Miroslav. Biotechnologie, životní prostředí a udržitelný rozvoj. Praha: Společnost pro trvale udržitelný život, 2007. 27 s. ISBN 978-80-902635-1-2.
 +
*TYWONIAK, Jan, ed. Sustainable construction of buildings = Udržitelná výstavba budov. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. 124 s. ISBN 978-80-01-04733-0.
 +
*VAVROUŠEK, Josef. Životní prostředí a sebeřízení společnosti. 1. vyd. Praha: Institut řízení, 1990. 191 s. Knihy Institutu řízení; 86. ISBN 80-7014-026-7.
 +
*VAVROUŠEK, Josef, ed. a PLOS, Jiří, ed. Lidské hodnoty a společnost v pohybu. Praha: Kruh nezávislé inteligence, 1994. 97 s.
 +
*Zelená životu: noviny pro trvale udržitelný život. Neznašov: Občanské sdružení v havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín, 2001-2009. Dostupné také z: http://www.zelenazivotu.cz.
 +
*Zpravodaj Společnosti pro trvale udržitelný život. Praha: Společnost pro trvale udržitelný život, [199-]- .
 +
*[http://www.obycajniochranari.sk/josef-vavrousek-navrh-na-zmenu-usporadani-organizace-spojenych-narodu/ Josef Vavroušek: NÁVRH NA ZMĚNU USPOŘÁDÁNÍ ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ]
   −
* [http://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dnost_pro_trvale_udr%C5%BEiteln%C3%BD_%C5%BEivot Společnost pro trvale udržitelný život na wikipedii]
+
===Další zdroje===
   −
* [http://www.stuz.cz/ Stránky Společnosti pro trvale udržitelný život]
+
*[http://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dnost_pro_trvale_udr%C5%BEiteln%C3%BD_%C5%BEivot Společnost pro trvale udržitelný život na wikipedii]
   −
* [https://www.facebook.com/Spolecnost.pro.trvale.udrzitelny.zivot?fref=ts Facebook Společnosti pro trvale udržitelný život]
+
*[http://www.stuz.cz/ Stránky Společnosti pro trvale udržitelný život]
   −
* [http://www.skolaprozivot.cz/ Škola pro udržitelný život]
+
*[https://www.facebook.com/Spolecnost.pro.trvale.udrzitelny.zivot?fref=ts Facebook Společnosti pro trvale udržitelný život]
    +
*[http://www.skolaprozivot.cz/ Škola pro udržitelný život]
     
1 366

editací

Navigační menu