Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 12 008 bajtů ,  4. 8. 2018, 05:48
m
naimportováno 33 revizí
{{RIGHTTOC}}
<!--
KATEGORIE a INTERWIKI prosím přidejte až na spodek této stránky
-->
Šablona pro generování citací samostatných příspěvků různých autorů v rámci monografie dle norem [[ČSN]] [[Mezinárodní organizace pro normalizaci|ISO]]&nbsp;690 a ČSN&nbsp;ISO&nbsp;690-2.
{| cellpadding="0" cellspacing="6"
! Plná verze !! Obvyklé užití
|- width="50%" style="vertical-align: top;"
|
<pre>
| strany =
| jazyk =
}}</pre>| style="vertical-align: top;" |
<pre>
{{Citace sborníku
| strany =
| jazyk =
}}</pre>
|}
== Parametry ==
=== Primární odpovědnost u příspěvku ===
Parametry určující hlavní odpovědnost za text, většinou jde o jméno autora nebo autorů. Jména se uvádějí bez titulů a vědeckých hodností.
Parametry pro prvního autora se vyplňují vždy, je-li uveden aspoň jeden autor.
=== Primární odpovědnost u sborníku ===
Parametry určující hlavní odpovědnost za text, většinou jde o jméno sestavitele nebo editora. Jména se uvádějí bez titulů a vědeckých hodností.
Parametry pro prvního sestavitele se vyplňují vždy, je-li uveden aspoň jeden sestavitel.
* Nejsou známí sestavovatelé ani odpovědná společnost nebo
* Nejsou známí sestavovatelé a odpovědná společnost je zároveň vydavatelská.
 
=== Zdrojový dokument ===
* '''sborník''' – název sborníku, povinný parametr
* '''odkaz na sborník''' – existuje-li na Wikipedii článek o daném sborníku, uvede se zde jeho jméno
=== Vydání ===
* '''kapitola''' – název části nebo kapitoly dokumentu.
* '''typ kapitoly''' – možné hodnoty jsou například „kapitola“, „heslo“, „paragraf“ aj.
* '''url kapitoly''' – odkaz na kapitolu dokumentu, je-li přístupna online.
* '''strany''' – strany nebo rozsahy stran oddělené čárkami
=== Identifikace ===
* '''isbn''' – [[International Standard Book Number|ISBN]] číslo jednoznačně identifikující dokument. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISBN“.
* '''isbn2''' – další ISBN identifikátor odpovídající dalšímu vydavateli, pokud byla kniha vydána byl sborník vydán ve spolupráci více vydavatelů.
* '''issn''' – [[International Standard Serial Number|ISSN]] číslo jednoznačně identifikující sérii dokumentů. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISSN“.
* '''doi''' – [[Digital Object Identifierobject identifier|DOI]] číslo jednoznačně identifikující dokument.
* '''id''' – jiné identifikační číslo včetně jeho označení.
# V šabloně není ošetřeno, když některý údaj končí tečkou, např. pokud je jméno vyjádřeno zkratkou, třeba „J. R. R.“, a vznikají tak dvojité tečky (kde druhou tečku vkládá šablona). Toto bohužel není možné ošetřit v rámci současné verze MediaWiki.
# Norma neudává značení jazyka, ten by měl být vyjádřen zachováním cizích slov v informacích o vydání (''edition'', ''Auflage'', ''izdanie''). Naše šablona oproti tomu na konec citace uvádí, v jakém jazyce dokument (nebo citovaný text) je.
 
== Data šablony ==
{{TemplateDataHeader}}
<templatedata>
{
"description": "Šablona umožňuje generování citací sborníků dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.",
"params": {
"příjmení": {
"label": "Příjmení",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Příjmení autora"
},
"jméno": {
"label": "Jméno",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Křestní jméno autora"
},
"autor": {
"label": "Autor",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Parametr pro užití atypického jména autora."
},
"odkaz na autora": {
"label": "Odkaz na autora",
"type": "string/wiki-page-name",
"required": false,
"description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o daném autorovi"
},
"příjmení2": {
"label": "Příjmení 2",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Příjmení druhého autora"
},
"jméno2": {
"label": "Jméno 2",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Křestní jméno druhého autora"
},
"autor2": {
"label": "Autor 2",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Parametr pro užití atypického jména druhého autora."
},
"odkaz na autora2": {
"label": "Odkaz na autora",
"type": "string/wiki-page-name",
"required": false,
"description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o druhém autorovi"
},
"příjmení3": {
"label": "Příjmení 3",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Příjmení třetího autora"
},
"jméno3": {
"label": "Jméno 3",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Křestní jméno třetího autora"
},
"autor3": {
"label": "Autor 3",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Parametr pro užití atypického jména třetího autora."
},
"odkaz na autora3": {
"label": "Odkaz na autora 3",
"type": "string/wiki-page-name",
"required": false,
"description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o třetím autorovi"
},
"spoluautoři": {
"label": "Spoluautoři",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Případ více než tří autorů. Např. „et al.“ nebo „aj.“ Tečka je povinná."
},
"korporace": {
"label": "Korporace",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Název společnosti nesoucí primární odpovědnost"
},
"odkaz na korporaci": {
"label": "Odkaz na korporaci",
"type": "string/wiki-page-name",
"required": false,
"description": "Článek o korporaci na Wikipedii."
},
"titul": {
"label": "Titul",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Název dokumentu (pokud název obsahuje i podtitul, doplňuje se za dvojtečku)"
},
"odkaz na titul": {
"label": "Odkaz na titul",
"type": "string/wiki-page-name",
"required": false,
"description": "Existuje-li na Wikipedii článek o dokumentu, uvede se zde název článku"
},
"url": {
"label": "URL",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "URL příspěvku ve sborníku."
},
"příjmení sestavitele": {
"label": "Příjmení sestavitele",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Příjmení sestavitele."
},
"jméno sestavitele": {
"label": "Jméno sestavitele",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Křestní jméno sestavitele."
},
"sestavitel": {
"label": "Sestavitel",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Parametr pro užití atypického jména sestavitele."
},
"odkaz na sestavitele": {
"label": "Odkaz na sestavitele",
"type": "string/wiki-page-name",
"required": false,
"description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o daném autorovi."
},
"příjmení sestavitele2": {
"label": "Příjmení sestavitele 2",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Příjmení druhého sestavitele."
},
"jméno sestavitele2": {
"label": "Jméno sestavitele 2",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Křestní jméno druhého sestavitele."
},
"sestavitel2": {
"label": "Sestavitel 2",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Parametr pro užití atypického jména druhého sestavitele."
},
"odkaz na sestavitele2": {
"label": "Odkaz na sestavitele 2",
"type": "string/wiki-page-name",
"required": false,
"description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o druhém sestaviteli."
},
"příjmení sestavitele3": {
"label": "Příjmení sestavitele 3",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Příjmení třetího sestavitele."
},
"sestavitel3": {
"label": "Sestavitel 3",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Parametr pro užití atypického jména třetího sestavitele."
},
"odkaz na sestavitele3": {
"label": "Odkaz na sestavitele 3",
"type": "string/wiki-page-name",
"required": false,
"description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o třetím sestaviteli."
},
"spolusestavitelé": {
"label": "Spolusestavitelé",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Případ více než tří autorů. Např. „et al.“ nebo „aj.“ Tečka je povinná."
},
"sestavující korporace": {
"label": "Sestavující korporace",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Název společnosti nesoucí primární odpovědnost za sborník."
},
"odkaz na sestavující korporaci": {
"label": "Odkaz na sestavující korporaci",
"type": "string/wiki-page-name",
"required": false,
"description": "Článek o korporaci na Wikipedii."
},
"sborník": {
"label": "Sborník",
"type": "string/line",
"required": true,
"description": "Název sborníku."
},
"odkaz na sborník": {
"label": "Odkaz na sestavující korporaci",
"type": "string/wiki-page-name",
"required": false,
"description": "Článek o sborníku na Wikipedii."
},
"vydání": {
"label": "Vydání",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Číslo vydání bez tečky"
},
"typ vydání": {
"label": "Typ vydání",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Možné hodnoty jsou: aktualizované, autorizované, doplněné, přepracované, revidované, rozšířené, upravované, zkrácené apod."
},
"vydavatel": {
"label": "Vydavatel",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Jméno nakladatele/vydavatele. Bez zkratek typu „s.r.o.“, „a spol.“, „a syn“, „a.s.“, „Inc.“, „Ltd.“ apod."
},
"odkaz na vydavatele": {
"label": "Odkaz na vydavatele",
"type": "string/wiki-page-name",
"required": false,
"description": "Článek o vydavateli na Wikipedii."
},
"místo": {
"label": "Místo",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Název města, kde byl dokument vydán, tak jak je uvedeno v dokumentu."
},
"datum vydání": {
"label": "Datum vydání",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Datum vytvoření publikace za účelem zpřístupnění. Formát RRRR-MM-DD."
},
"rok": {
"label": "Rok",
"type": "number",
"required": false,
"description": "Rok vydání. U dotisků první vydání."
},
"měsíc": {
"label": "Měsíc",
"type": "number",
"required": false,
"description": "Měsíc vydání (1–12). Není-li znám, neuvádí se."
},
"den": {
"label": "Den",
"type": "number",
"required": false,
"description": "Den vydání (1–31). Není-li znám, neuvádí se."
},
"rok tisku": {
"label": "Rok tisku",
"type": "number",
"required": false,
"description": "Rok tisku. Datum se uvádí, jen pokud je známo a liší se od data vydání, nebo pokud datum vydání není známo a datum tisku se liší od data copyrightu."
},
"měsíc tisku": {
"label": "Měsíc tisku",
"type": "number",
"required": false,
"description": "Měsíc tisku (1–12). Není-li znám, neuvádí se."
},
"den tisku": {
"label": "Den tisku",
"type": "number",
"required": false,
"description": "Den tisku (1–31). Není-li znám, neuvádí se."
},
"rok copyrightu": {
"label": "Rok copyrightu",
"type": "number",
"required": false,
"description": "Poslední rok uvedený u ©"
},
"svazek": {
"label": "Svazek",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Číslo příslušného svazu nebo jiné jeho označení, není-li číselné"
},
"typ svazku": {
"label": "Typ svazku",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Možné hodnoty jsou například „svazek“, „ročník“ aj."
},
"kapitola": {
"label": "Kapitola",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Název části nebo kapitoly dokumentu."
},
"typ kapitoly": {
"label": "Typ kapitoly",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Možné hodnoty jsou například „kapitola“, „heslo“, „paragraf“ aj."
},
"url kapitoly": {
"label": "Url kapitoly",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Odkaz na kapitolu dokumentu, je-li přístupna online."
},
"strany": {
"label": "Strany",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Strany nebo rozsahy stran oddělené čárkami"
},
"isbn": {
"label": "ISBN",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Číslo jednoznačně identifikující dokument. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISBN“."
},
"isbn2": {
"label": "ISBN 2",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Další ISBN identifikátor odpovídající dalšímu vydavateli, pokud byl sborník vydán ve spolupráci více vydavatelů."
},
"issn": {
"label": "ISSN",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "ISSN číslo jednoznačně identifikující sérii dokumentů. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISSN“."
},
"doi": {
"label": "DOI",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Číslo jednoznačně identifikující dokument."
},
"id": {
"label": "ID",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Jiné identifikační číslo včetně jeho označení."
},
"poznámka": {
"label": "Poznámka",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Nějaká další podstatná informace k dokumentu."
},
"jazyk": {
"label": "Jazyk",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Jen u cizojazyčných děl. Seznam užitých jazyků oddělených čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“."
}
},
"maps": {
"citoid": {
"title": "titul",
"url": "url",
"publicationTitle": "sborník",
"proceedingsTitle": "sborník",
"publisher": "vydavatel",
"date": "datum vydání",
"pages": "strany",
"volume": "svazek",
"place": "místo",
"ISBN": [ "isbn", "isbn2" ],
"DOI": "doi",
"language": "jazyk",
"extra": "poznámka",
"author": [
[ "jméno", "příjmení" ],
[ "jméno2", "příjmení2" ],
[ "jméno3", "příjmení3" ]
]
}
},
"format": "block"
}
</templatedata>
 
== Související šablony ==
* {{Šablona|Citace monografie}}
* {{Šablona|Citace elektronické monografie}}
* {{Šablona|Citace periodika}}
* {{Šablona|Citace elektronického periodika}}
* {{Šablona|Citace kvalifikační práce}}
== Externí odkazy ==
*http://www.boldis.cz/citace/citace.html*http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html*http://www.citace.com/moduly.php <includeonly><!-- KATEGORIE a INTERWIKI zde, děkujeme -->[[Kategorie:Šablony pro citování|{{PAGENAME}}]]
<includeonly><!-- KATEGORIE zde, děkujeme -->
[[Kategorie:Šablony:Citační|Sborníku]]
</includeonly>

Navigační menu