Projekt Environmentálně udržitelná doprava

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Projekt OECD „Environmentálně udržitelná doprava“ (Environmentally Sustainable Transport, EST)

Cílem projektu EST, který běžel mezi lety 1994 a 2001, bylo zaměřit dopravu směrem k cílům udržitelného rozvoje. Projekt definoval environmentálně udržitelnou dopravu s využitím kritérií, které mohou být kvantifikovány a mají dopad na životní prostředí. Dále poskytoval členským zemím poradenství a politická doporučení a pokyny, jak dosáhnout environmentálně udržitelné dopravy.

Projekt nabízí alternativní definici udržitelného systému dopravy. Takový dopravní systém:

  • poskytuje bezpečný, ekonomicky realizovatelný a sociálně akceptovatelný přístup k lidem, místům, zboží a službám,
  • splňuje obecně akceptovatelné hygienické a environmentální limity (např. týkající se znečištění ovzduší a hluku),
  • ochraňuje ekosystémy tím, že se vyhýbá překračování kritických zátěží a kritérií pro celistvost ekosystémů, např. týkajících se acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu,
  • nezhoršuje nepříznivé globální fenomény, jako jsou globální změna klimatu, poškozování stratosférického ozónu (tzv. ozonová díra) a šíření perzistentních organických látek.

Zdroj

Wiederkehr, P. Gilbert, R, Crist, P. a Caïd, N. (2004): Environmentally Sustainable Transport (EST): Concept, Goal, and Strategy – The OECD’s EST Project. Dostupné na http://www.richardgilbert.ca/Files/2004/EST,Concept,Goal,andStrategy.pdf

Šablona:Pasdel