Politická ekologie

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Politická ekologie (anglicky: political ecology) je směr v rámci ekologie, který se zabývá studiem interakcí mezi politickými, ekonomickými a sociálními faktory a environmentálními problémy a změnami. Politická ekologie se odlišuje od apolitických ekologických studií tím, že politizuje environmentální témata.[1] Její etablování pak vychází z dlouhodobého diskurzu o vztahu mezi lidskou společností (pozorovanou v její bio-kulturně-politické komlexnosti) a značně polidštěnou přírodou. Ambicí politická ekologie pak je stát se zázemím pro trasdisciplinární přístup ke studiu této problematiky.[2]

Název politická ekologie poprvé použil Frank Thone[3], byl poté používán v lidské ekologii ale nebyl přesně definován. Etabování oboru tak můžeme sledovat až po ekologické revoluci (environmentálním probuzení) v šedesátých a sedmdesátých letech, obor se postupně konstituoval mezi lety 1970 a 1980, v roce 1994 s podporou The University of Arizona vydává Společnost pro politickou ekologii (The Political Ecology Society - PESO) první číslo oborového periodika Journal of Political Ecology. Raymond L. Bryant a Sinéad Bailey pak definovali tří klíčové předpoklady politicko-ekologického přístupu:

1) Náklady a přínosy spojené se změnou životního prostředí jsou rozděleny nerovnoměrně. Změny v životním prostředí nemají homogenní vliv na společnost: politické, sociální a ekonomické rozdíly představují nerovnoměrné rozložení nákladů a přínosů.

2) Toto nerovnoměrné rozdělení nevyhnutelně posiluje, nebo snižuje stávající sociální a ekonomické nerovnosti.

3) Nerovnoměrné rozdělení nákladů a přínosů a posilování nebo snižování již existujících nerovností má politické důsledky, z pohledu změněných mocenských vztahů, které z toho vychází.

Politická ekologie se pak snaží nejen kritizovat stávající stav ale i poskytovat alternativní možnosti v interakcích mezi přírodními a politickými, ekonomickými a sociálními faktory.


Odkazy

Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Political ecology na anglické Wikipedii.

Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Green politics na anglické Wikipedii.

Reference

Literatura

  • SELLERS, Jefferey M., ed. et al. The political ecology of the metropolis: [metropolitan sources of electoral behaviour in eleven countries]. 1st pub. Colchester: ECPR Press, 2013. xviii, 515 s. ECPR - Studies in European political science. ISBN 978-1-907301-37-7.
  • ROBBINS, Paul. Political ecology: a critical introduction [online]. 2nd ed. Chichester, U.K.: J. Wiley & Sons, 2012. Critical introductions to geography [cit. 2014-03-20]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10506254.
  • International trade and environmental justice: toward a global political ecology [online]. New York: Nova Science Publishers, ©2010. Environmental research advances series [cit. 2014-03-20]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10654883.

Další zdroje

Podrobnější úvod do politické ekologie - v angličtině - na stránkách Princeton University (text ze kterého vychází wikipedi a rozšiřuje ho)

Pojednání o politické ekologii na stránkách časopisu Journal of Political Ecology

Journal of Political Ecology

Stránky společnosti pro politickou ekologii (The Political Ecology Society - PESO)

Zelená politika na wikipedii