Případová studie: Českomoravský cement: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(informace o podniku)
Řádek 3: Řádek 3:
  
 
==Informace o podniku==
 
==Informace o podniku==
stručně – hlavní podnikatelské aktivity, počet zaměstnanců, země, kam se distribuují výrobky či kde podnik má své pobočky atd.
 
  
Českomoravský cement,a.s. je obchodní firmou, jejímž akcionářem je HeidelbergCement Central Europe East Holding B.V..HeidelbergCement je nadnárodní firma, která má více než 36 000 zaměstnanců v 50 zemích.
+
Společnost Českomoravský cement,a.s je součástí mezinárodní skupiny Heidelbergcement, se sídlem v německém Heidelbergu. Tato nadnárodní firma má více než 36 000 zaměstnanců v 50 zemích.
  
Českomoravský cement v současné době výrobu soustředěnou pouze ve dvou závodech – v Praze–Radotíně a v Mokré nedaleko Brna. V závodě Králův Dvůr, byla v roce 2003 výroba cementu dočasně přerušena a v provozu je pouze moderní balicí linka a expedice. V areálu tohoto závodu se nachází také kanceláře některých útvarů správy a dalších společností koncernu.  
+
Podnik Českomoravský cement provozuje v současné době pouze dvě cementárny, a to v Praze–Radotíně, kde má výroba cementu již 130 letou tradici a v Mokré nedaleko Brna, ta byla otevřena v roce 1968. Ve třetí cementárně, která se nachází v Králově Dvoře u Berouna, byla v roce 2003, z důvodu nepříznivé situace na tuzemském trhu s cementem, výroba cementu dočasně přerušena a v provozu je zde pouze moderní balicí linka a expedice.  
 +
 
 +
Českomoravský cement je největším výrobcem cementu v České republice. Do jeho sortimentu patří Portlandské cementy, Portlandské struskové cementy a cementy s upravenými vlastnostmi – síranovzdorný cement a cement silniční. Kromě produkce celé řady různých cementů poskytuje firma také servis v oblasti logistiky a poradenství.
 +
 
 +
Českomoravský cement je držitelem certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001, certifikátu ekologického managementu ČSN EN ISO 14001 a certifikátu managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001.
  
Českomoravský cement je největším výrobcem cementu v České republice. Do jeho sortimentu patří Portlandské cementy, Portlandské struskové cementy a cementy s upravenými vlastnostmi.
 
  
 
==Partneři==
 
==Partneři==

Verze z 6. 4. 2008, 15:27

Případová studie udržitelného podnikání

Jaké akce nebo opatření směrem k udržitelnému provozu či jeho výstupům konkrétní podnik uplatňuje? Co jej k tomu motivovalo?

Informace o podniku

Společnost Českomoravský cement,a.s je součástí mezinárodní skupiny Heidelbergcement, se sídlem v německém Heidelbergu. Tato nadnárodní firma má více než 36 000 zaměstnanců v 50 zemích.

Podnik Českomoravský cement provozuje v současné době pouze dvě cementárny, a to v Praze–Radotíně, kde má výroba cementu již 130 letou tradici a v Mokré nedaleko Brna, ta byla otevřena v roce 1968. Ve třetí cementárně, která se nachází v Králově Dvoře u Berouna, byla v roce 2003, z důvodu nepříznivé situace na tuzemském trhu s cementem, výroba cementu dočasně přerušena a v provozu je zde pouze moderní balicí linka a expedice.

Českomoravský cement je největším výrobcem cementu v České republice. Do jeho sortimentu patří Portlandské cementy, Portlandské struskové cementy a cementy s upravenými vlastnostmi – síranovzdorný cement a cement silniční. Kromě produkce celé řady různých cementů poskytuje firma také servis v oblasti logistiky a poradenství.

Českomoravský cement je držitelem certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001, certifikátu ekologického managementu ČSN EN ISO 14001 a certifikátu managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001.


Partneři

Kdo je partnertem podniku?

Cíle

hlavní kvalitativní i kvantitativní cíle podniku

Aktivity zaměřené na udržitelné podnikání

Problémy, potíže a zkušenosti

& jak byly překonávány

Výsledky

hlavní výsledky podniku při uplatňování přijaté strategie

Závěry

Komentář

Máme věřit všemu, co podnik deklaruje na svých webových stránkách? Zkuste například vyhledat googlem “Českomoravský cement + imise”, objevíte informace jako:

“Největším emitentem na území Prahy je Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost, provoz Radotín, který emituje zejména prachové částice a oxidy dusíku. Dalším významným emitentem je Teplárna Malešice provozovatele Pražská teplárenská rovněž emitující tuhé znečišťující látky TZL a NOx.”

Zdroj:

http://envis.praha-mesto.cz/(wmauj455aohw3x55qsmrc0nf)/files/=55621/stavZPvkrajichCR06_praha.pdf (str. 4)

Zdroje k případové studii