Editace stránky Případová studie: Českomoravský cement

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Varování: Nejste přihlášen(a). Pokud uložíte jakoukoli editaci, vaše IP adresa bude zveřejněna v historii této stránky. Pokud se přihlásíte nebo si vytvoříte účet, vaše editace budou připsány vašemu uživatelskému jménu a získáte i další výhody.

Editace může být zrušena. Zkontrolujte a pak potvrďte změny zobrazené níže.

Aktuální verze Váš text
Řádek 12: Řádek 12:
  
 
'''Uskutečněné aktivity''' v rámci rekultivace lomů:
 
'''Uskutečněné aktivity''' v rámci rekultivace lomů:
* cena Zelený most za rekultivace: společnost Českomoravský cement financovala rekultivaci oceněných lomů (viz http://www.tezebni-unie.cz),
+
* cena Zelený most za rekultivace: společnost Českomoravský cement financovala rekultivaci oceněných lomů (viz www.tezebni-unie.cz),
* zřízení naučné stezky v bývalých lomech (viz http://zpravy.idnes.cz/u-hadeckeho-lomu-je-naucna-stezka-d4e-/domaci.aspx?c=A010414_113538_brno_zpravy_dmk),
+
* zřízení naučné stezky v bývalých lomech (viz www.psh.ecn.cz),
 
* spolupráce s výzkumnými ústavy v rámci projektu Paleontologický výzkum v lomu Mokrá.
 
* spolupráce s výzkumnými ústavy v rámci projektu Paleontologický výzkum v lomu Mokrá.
  
Řádek 28: Řádek 28:
 
* sponzor expedice NAMAK – geologický ústav AV ČR.
 
* sponzor expedice NAMAK – geologický ústav AV ČR.
  
V konceptu udržitelného rozvoje hraje významnou roli rovněž "partnerství a komunikace" různých sektorů společenského dění. Společnost Českomoravský cement v tomto směru klade důraz na '''komunikaci s okolními obcemi''', kdy jsou pravidelně pořádány setkávání vedení závodů s místními zastupiteli a dochází na nich k  výměně informací o vzájemném soužití firmy a jejího okolí. Otevřenost společnosti vůči '''nejširší veřejnosti''' je reprezentována konáním dnů otevřených dveří s možností seznámení se s výrobním prostředím a podmínkami. Ve spolupráci se školami se pak společnost účastní přednáškové činnosti, umožňuje konání exkurzí v cementárně a podporuje studentské konference.
+
V konceptu udržitelného rozvoje hraje významnou roli rovněž "partnerství a komunikace" různých sektorů společenského dění. Společnost Českomoravský cement v tomto směru klade důraz na komunikaci s okolními obcemi, kdy jsou pravidelně pořádány setkávání vedení závodů s místními zastupiteli a dochází na nich k  výměně informací o vzájemném soužití firmy a jejího okolí. Otevřenost společnosti vůči širší veřejnosti je reprezentována konáním dnů otevřených dveří s možností seznámení se s výrobním prostředím a podmínkami. Ve spolupráci se školami se pak společnost účastní přednáškové činnosti, umožňuje konání exkurzí v cementárně a podporuje studentské konference.
  
 
==Informace o podniku==
 
==Informace o podniku==
Řádek 39: Řádek 39:
  
 
==Partneři==
 
==Partneři==
V rámci firemní politiky zahrnující hledisko udržitelného rozvoje se podnik snaží i o konstruktivně vedené dialogy s orgány státní správy, veřejností a okolními obcemi, aby vytvořili vzájemné partnerské vztahy, které jsou, mimo jiné odrazem plnění systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001.<br />
+
Kdo je partnertem podniku?
Ukázkou dialogu se státní správou je průběžný kontakt a setkávání se zastupiteli místních obcí, kteří jsou seznámení s novinkami a změnami v provozu. Závody jsou otevřeny i široké veřejnosti během dnů otevřených dvěří.Závod je otevřený i školám, pro které může přednášet nebo uspořádat exkurzi v cementárně.
 
  
 
==Cíle==
 
==Cíle==
Řádek 73: Řádek 72:
  
 
“Největším emitentem na území Prahy je  Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost, provoz Radotín, který emituje  zejména prachové částice a oxidy dusíku. Dalším významným emitentem je Teplárna Malešice  provozovatele Pražská teplárenská rovněž emitující tuhé znečišťující látky TZL a NOx.”  
 
“Největším emitentem na území Prahy je  Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost, provoz Radotín, který emituje  zejména prachové částice a oxidy dusíku. Dalším významným emitentem je Teplárna Malešice  provozovatele Pražská teplárenská rovněž emitující tuhé znečišťující látky TZL a NOx.”  
==Odkazy==
+
 
 
===Zdroj:===  
 
===Zdroj:===  
 
http://envis.praha-mesto.cz/(wmauj455aohw3x55qsmrc0nf)/files/=55621/stavZPvkrajichCR06_praha.pdf  (str. 4)
 
http://envis.praha-mesto.cz/(wmauj455aohw3x55qsmrc0nf)/files/=55621/stavZPvkrajichCR06_praha.pdf  (str. 4)
  
===Zdroje k případové studii===
+
==Zdroje k případové studii==
 +
 
 +
*databáze: http://www.csr-online.cz/CompanyDetail.aspx?id=47
 
*webové stránky firmy:
 
*webové stránky firmy:
 
**http://www.heidelbergcement.cz/cement/index.php?idp=78
 
**http://www.heidelbergcement.cz/cement/index.php?idp=78
 
**http://www.heidelbergcement.cz/cement/index.php?idp=120
 
**http://www.heidelbergcement.cz/cement/index.php?idp=120
*bližší informace k aktivitám společnosti v rámci UR:
 
**http://www.tezebni-unie.cz
 
 
[[Kategorie:Případové studie]]
 

Všechny příspěvky do Enviwiki jsou zveřejňovány podle licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported (podrobnosti najdete na Enviwiki:Autorské právo). Pokud si nepřejete, aby váš text byl nemilosrdně upravován a volně šířen, pak ho do Enviwiki neukládejte.
Uložením příspěvku se zavazujete, že je vaším dílem nebo je zkopírován ze zdrojů, které nejsou chráněny autorským právem (tzv. public domain). NEVKLÁDEJTE DÍLA CHRÁNĚNÁ AUTORSKÝM PRÁVEM BEZ DOVOLENÍ!

Storno Pomoc při editování (otevře se v novém okně)