Odpady

Z Enviwiki
Verze z 16. 5. 2016, 14:36, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Odpady se ve větším množství začaly objevovat až po začátku průmyslové revoluce – od té doby však jejich objem neustále stoupá. Stále častěji se potýkáme s problémy spojenými s jejich eliminací nebo znovuuvedení do oběhu.

Nejlepší způsobem omezení odpadů je předcházení jejich vzniku. Toho lze dosáhnout například snížením množství materiálu, který se využívá při výrobě, zajištěním jeho opětovné využitelnosti, prodloužením životnosti a znovuvyužitím či znovuuvedením do oběhu (přes recyklaci).

Pokud nelze již materiál využít, musí být odstraněn. Existují různé metody nakládání s odpady – různě šetrné k životnímu prostředí, s různými výhodami a nevýhodami. Jednou z možností je skládkování, v současné době nejlevnější způsob zpracování odpadů, který však představuje vysokou náročnost pro životní prostředí (např. díky uvolňování škodlivých látek do okolního prostředí). Dalším možným postupem je spalování odpadů, které zmenšuje množství reálného odpadu; tento proces je však doprovázen vznikem škodlivých látek, které unikají do ovzduší. Díky potížím a ekologickým dopadům, se kterými se potýkají tyto typy nakládání s odpady, je stále častěji upřednostňováno omezení vzniku odpadů či jejich znovuuvedení do oběhu.

Největší problémy však vznikají při nakládání s nebezpečným odpadem, jehož zpracování vyžaduje značnou náročnost. K nejnebezpečnějším patří radioaktivní odpad, který vzniká především v jaderných elektrárnách. Patří k nejobtížněji likvidovatelným odpadům, radioaktivitu může vykazovat až 100 000 let. Jedním ze způsobů jak se ho zbavit , je umístit ho na mořské dno, není však zajištěno, že zde bude bezpečně uložen po celou dobu své aktivní radioaktivity.

V České republice se v poslední době podporuje domácí recyklace, tj. separace odpadu na předem vymezené druhy (sklo, papír, tetrapack, plasty atd.). Dále došlo k jistým politickým opatřením, např. existuje povinnost výrobců recyklovat použité přístroje jimi vyráběné či umožnit jejich ekologickou likvidaci.

Legislativa - odpady[editovat | editovat zdroj]

Přehled platné legislativy na webu MŽP

Příklady pro výuku[editovat | editovat zdroj]

Čtení z časopisu Bedrník, téma Kde se vzaly odpady

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Vnější odkazy[editovat | editovat zdroj]

Legislativa - odpady na webu Hospodářských novin

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]