Ochrana vod: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 43: Řádek 43:
 
*[http://www.voda.mze.cz Vodohospodářský informační portál Ministerstva zemědělství ČR]
 
*[http://www.voda.mze.cz Vodohospodářský informační portál Ministerstva zemědělství ČR]
 
*[http://www.vuv.czVýzkumný ústav vodohospodářský TGM]
 
*[http://www.vuv.czVýzkumný ústav vodohospodářský TGM]
 +
 +
*[http://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_vody Znečištění vody na české Wikipedii]
 +
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Water_pollution Water pollution na anglické Wikipedii]
  
 
{{Licence cc|Kolářová, Hana}}
 
{{Licence cc|Kolářová, Hana}}

Verze z 13. 6. 2008, 22:27

Typy ohrožení

Základní dvě hrozby týkající se vody, které mohou ovlivnit kvalitu lidského života, je její nedostatek a její znečištění. Kvalitní pitná voda chybí nejvíce na africkém kontinentě a ve střední Asii, s těmito problémy se však potýká polovina světové populace. Protože je voda základní lidskou potřebou, je často příčinou konfliktů, které se mohou projevit i v globálním měřítku.

Znečištění vodních zdrojů může být způsobeno průmyslovým využíváním vody, rozpouštěním škodlivých látek z půdy do vody (škodliviny pocházející ze zemědělské činnosti, ze špatného nakládání s odpady,...), odpadní vody z domácností (splaškové vody obsahují patogenní mikroorganismy a vajíčka parazitů, kteří mohou být nositeli nákazy a infekcí) a různé ekologické havárie v oblasti zdroje pitné vody (únik chemikálií, potopení tankerů atd.).

Dalším faktorem, v němž voda představuje hrozbu, jsou záplavy, tsunami a další. Jde o jevy přírodní, které jsou v poslední době umocňovány činností člověka. Například zástavba, kácení lesů způsobují menší vsak dešťové vody, což může být příčinou či zhoršení průběhu povodní. Globální změny klimatu mohou být příčinou tání ledovců a zvyšování hladiny světového oceánu.

Přirozený ráz krajiny a vodních toků, které se využívají jako zdroje zavlažování, podmínky pro dopravu a další jsou ohroženy důlní činností a nadměrným využíváním těchto vodních zdrojů. Následky mohou být velice negativní – mizení toků, změna jejich směru,...

Druhy ochrany

Předcházet nadměrnému užívání vody a jejímu znečištění lze různým způsobem. Na mikroúrovni je třeba zavádět ekologicky šetrnější způsoby využívání vody, ne tak náročné na její spotřebu, šetřit s výrobky, k jejichž výrobě vodu využíváme, nepoužívat kvalitní vody tam, kde lze sáhnout k využití vody méně kvalitní, používat různorodé zdroje vody (např. vodu dešťovou), vodu použitou vracet zpět do vodního cyklu (čističky odpadních vod), volit efektivnější metody zemědělského zavlažování a další.

Legislativa

Česká republika

Evropská unie

Příklady pro výuku

  • Čtení z časopisu Bedrník, téma Voda
  • Využití Diáře pro učitele z produkce CENIA: Téma Voda

Zdroje

Odkazy

Externí odkazy