Národní plán obnovy: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 8 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
 
Národní plán obnovy je součástí Nástroje na podporu oživení a odolnosti Evropské unie (Recovery and Resilience Facility)  
 
Národní plán obnovy je součástí Nástroje na podporu oživení a odolnosti Evropské unie (Recovery and Resilience Facility)  
  
Celkem by mělo být rozděleno v rámci EU 313 mld EUR v rámci grantů  
+
Celkem by mělo být rozděleno v rámci EU 312,5 mld. EUR v rámci grantů  
  
 
==Kritéria pro reformy a investice v rámci RRF:==
 
==Kritéria pro reformy a investice v rámci RRF:==
 +
Musí:
  
*musí Splňovat tzv. Country Specific Recommendations,
+
*Reflektovat specifická doporučení Rady pro danou zemi přijímaná v rámci evropského semestru (tzv. Country Specific Recommendations – CSR), a to jak pro rok 2020, tak 2019.
*musí přispívat k posílení potenciálu růstu a tvorby pracovních míst i ekonomické a sociální odolnosti,
+
*Přispívat k posílení potenciálu růstu a tvorby pracovních míst i ekonomické a sociální odolnosti.
*musí mít trvalý dopad,
+
*Přispívat k digitální i zelené transformaci.
*musí být vzájemně koherentní,
+
*Mít trvalý dopad.
*musí přispívat k tranzici v oblasti klimatu (minimálně 37 % finančního objemu) a digitalizaci (minimálně 20 % financí)
+
*Být vzájemně koherentní.
*a musí být v souladu s obecným principem „významně neškodit“ životnímu prostředí
+
 
 +
Dalšími podmínkami financování z RFF jsou:
 +
 
 +
*Jednou z hlavních oblastí čerpání prostředků mají být projekty v oblasti klimatu (37 % celkových výdajů). To má přispět k dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050, což je součástí Zelené dohody pro Evropu  a je v souladu s  cíli EU v oblasti klimatu do roku 2030 a Pařížskou dohodou.
 +
*Dále platí, že národní plány členských států musí být v souladu s obecným principem „významně neškodit“ životnímu prostředí („do no significant harm principle“) dle tzv. taxonomie EU.
 +
*Další klíčovou oblastí je digitální transformace ekonomik (minimálně 20 % financí), která má přispět k růstu přidané hodnoty a vyšší konkurenceschopnosti států EU.
  
 
==Sedm evropských vlajkových iniciativ==
 
==Sedm evropských vlajkových iniciativ==
 
Plány se musí zásadně dotknout těchto vlajkových iniciativ
 
Plány se musí zásadně dotknout těchto vlajkových iniciativ
  
===Nabírání na síle (Power Up)===
+
*Nabírání na síle (Power Up) budování a integrace kapacit obnovitelné energie
budování a integrace kapacit obnovitelné energie
+
*Renovace (Renovate) zlepšení energetické účinnosti budov
 
+
*Dobíjení a doplňování paliva (Recharge and Refuel) urychlení rozvoje čisté mobility
===Renovace (Renovate)===
+
*Připojení (Connect) budování vysokorychlostního internetu
zlepšení energetické účinnosti budov
+
*Modernizace (Modernise) EU-ID a modernizace klíčových digitálních veřejných služeb
 
+
*Rozšíření (Scale-up) vytváření evropského průmyslového cloudu
===Dobíjení a doplňování paliva (Recharge and Refuel)===
+
*Změna kvalifikace a prohlubování dovedností (Reskill and Upskill)
urychlení rozvoje čisté mobility
 
 
 
===Připojení (Connect)===
 
budování vysokorychlostního internetu
 
 
 
===Modernizace (Modernise)===
 
EU-ID a modernizace klíčových digitálních veřejných služeb
 
 
 
===Rozšíření (Scale-up)===
 
vytváření evropského průmyslového cloudu
 
 
 
===Změna kvalifikace a prohlubování dovedností===
 
(Reskill and Upskill)
 
  
 
==Obsah Národního plánu obnovy ČR==
 
==Obsah Národního plánu obnovy ČR==
 +
Za přípravu Národního plánu obnovy je odpovědné Ministerstvo průmyslu a obchodu.<ref>{{Citace elektronického periodika
 +
| příjmení = Boubínová
 +
| jméno = Markéta
 +
| titul = Příprava plánu na porcování unijních miliard nabírá zpoždění. Maláčová z něj chce peníze na důchodovou reformu
 +
| periodikum = Deník N
 +
| url = https://denikn.cz/560705/priprava-planu-na-porcovani-unijnich-miliard-nabira-zpozdeni-malacova-z-nej-chce-penize-na-duchodovou-reformu/
 +
| datum vydání = 2021-02-17
 +
| jazyk = cs
 +
| datum přístupu = 2021-03-06
 +
}}</ref> Česká republika musí odevzdat Evropské komisi definitivní plán Národního plánu obnovy do konce dubna 2021.
  
*Plán reforem a investic, prostředky z RRF (odhadem 172 mld. Kč ve stálých cenách roku 2018) na roky 2020-2026).
+
*Plán reforem a investic, prostředky z RRF (odhadem 182 mld. Kč ve stálých cenách roku 2018) na roky 2020–2026).
 
*Závazky do konce roku 2023 (70 % do konce roku 2022)
 
*Závazky do konce roku 2023 (70 % do konce roku 2022)
 
*Platby jsou možné až do roku 2026.
 
*Platby jsou možné až do roku 2026.
Řádek 51: Řádek 54:
 
*Plánem (plány) spravedlivé územní transformace
 
*Plánem (plány) spravedlivé územní transformace
 
*Vnitrostátním plánem v oblasti energetiky a klimatu
 
*Vnitrostátním plánem v oblasti energetiky a klimatu
 +
 +
==Principy financování ze strany Evropské komise==
 +
 +
*Jedná se o výsledkově orientovaný nástroj
 +
*Není založen na úhradě výdajů vzniklých členským státům, jako je tomu v případě financování soudržnosti.
 +
*Proplácení na základě dosažení KPIs (milníků a cílů), nikoliv reálných nákladů
  
 
==Šest pilířů Národního plánu obnovy==
 
==Šest pilířů Národního plánu obnovy==
  
*Digitální transformace (11 %)
+
*'''Digitální transformace''' (11 %)
*Fyzická infrastruktura a zelená tranzice (52 %)
+
*'''Fyzická infrastruktura a zelená tranzice''' (52 %)
*Vzdělávání a trh práce (10 %)
+
**zajistí zlepšený pohyb produktů s okolními zeměmi a zároveň napomůže ke zlepšování životního prostředí.
*Instituce, regulace a podpora podnikání v reakci na Covid (11 %)
+
**Zahrnuje 3 hlavní oblasti:
*Výzkum, vývoj a inovace (6 %)
+
***1. Zlepšení fyzické infrastruktury - primárně dopravní. Důležitá pro konkurenceschopnost regionů. Zajišťuje jejich propojení s obchodními partnery a přesun lidí a zboží v rámci ČR, Evropy i zbytku světa. Přesun k energeticky efektivnějším dopravním sítím přispívá k plnění zelené agendy.
*Zdraví a odolnost obyvatel (7 %)
+
***2. Dekarbonizace ČR - přechod k nízkouhlíkovému hospodářství. I přes zanedbatelný podíl ČR na celkových emisích ve srovnání s velkými zeměmi ve světě i v Evropě a podstatnému snížení emisí oproti stavu v roce 1990, je důležité nadále přispívat k cíli snížení emisí. Řada dekarbonizačních iniciativ je ekonomicky návratných a ČR může získat výrazný náskok v budování nové, udržitelné ekonomiky a zvýšit svoji konkurenceschopnost na globálním trhu.
 +
***3. Příprava na dopad klimatické změny - přes všechny snahy o omezení emisí skleníkových plynů se klima nadále výrazně proměňuje. ČR čerpající ze svého mírného podnebí se na tyto změny musí adaptovat, aby minimalizovala jejich dopad na své hospodářství a kvalitu života obyvatel.
 +
*'''Vzdělávání a trh práce''' (10 %)
 +
**Vzdělávací systém České republiky na všech svých úrovních potvrzuje ve srovnání se zeměmi obdobného historického vývoje i hospodářské kondice svoji kvalitu a vysokou úroveň.
 +
**Technologie proměňují všechna hospodářská odvětví. Vytvářejí se nové kategorie zaměstnání, mění se soubory dovedností potřebných pro tradiční i nová povolání. Mezi ty patří digitální dovednosti, vyšší kognitivní dovednosti, mezilidské dovednosti a dovednost přizpůsobivosti změnám.
 +
**Efektivní fungování trhu práce musí podpořit posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky a její posun v globálním hodnotovém žebříčku.
 +
**Trh práce musí zajistit dostatek kvalifikované pracovní síly a pro ni kvalitní pracovní podmínky a reagovat na požadavky trvale udržitelného rozvoje.
 +
**Cílem je:
 +
***zajištění digitalizace škol
 +
***vytvoření nových programů zaměřených na nové potřeby státu a ekonomiky
 +
***vytvoření provázaného ekosystému pro zvyšování kvalifikací dospělých
 +
*'''Instituce, regulace a podpora podnikání v reakci na Covid''' (11 %)
 +
*'''Výzkum, vývoj a inovace''' (6 %)
 +
*'''Zdraví a odolnost obyvatel''' (7 %)
 +
 
 +
==Kritika Národního plánu obnovy==
 +
Dosavadní obrysy plánu vznikajícího pod ministerstvem průmyslu a obchodu čelí kritice Svazu průmyslu, ale i politiků včetně těch koaličních a ekonomů. Ti například varují, že by podpora neměla sloužit k „zalátování státního rozpočtu“ nebo směřovat do „betonu“, tedy dopravních staveb, nýbrž do investic a rozvoje. Námitky k němu má například ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). „Návrh je zpátečnický, nereaguje na obnovu země po koronaviru. Klíčová je investice do lidí – jesle, důchodová reforma,“ napsala. Maláčové vadí, že projekty věnující se lidem či digitalizaci sociálních úřadů činí jen sedm procent investic, což podle ní nestačí.<ref>{{Citace elektronického periodika
 +
| titul = Plán obnovy za 170 miliard čelí kritice - Novinky.cz
 +
| periodikum = www.novinky.cz
 +
| url = https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/plan-obnovy-za-170-miliard-celi-kritice-40352523
 +
| datum přístupu = 2021-03-06
 +
}}</ref>
  
 
==Odkazy==
 
==Odkazy==
Řádek 68: Řádek 98:
 
===Externí odkazy===
 
===Externí odkazy===
  
 +
*[https://www.planobnovycr.cz/ Oficiální stránky Národního plánu obnovy]
 
*[https://www.vlada.cz/assets/urad-vlady/poskytovani-informaci/poskytnute-informace-na-zadost/Vychodiska-NP-obnovy.pdf Východiska Národního plánu obnovy, MPO, říjen 2020]
 
*[https://www.vlada.cz/assets/urad-vlady/poskytovani-informaci/poskytnute-informace-na-zadost/Vychodiska-NP-obnovy.pdf Východiska Národního plánu obnovy, MPO, říjen 2020]
 
*[https://civilsocietyeurope.eu/wp-content/uploads/2021/01/CSE-ECNL-Participation-of-CSOs-in-the-preparation-of-the-EU-NRRPs_spread.pdf Příručka Participation of civil society organisations in the preparation of the EU National Recovery and Resilience Plans]
 
*[https://civilsocietyeurope.eu/wp-content/uploads/2021/01/CSE-ECNL-Participation-of-CSOs-in-the-preparation-of-the-EU-NRRPs_spread.pdf Příručka Participation of civil society organisations in the preparation of the EU National Recovery and Resilience Plans]
 +
*[https://www.cr2030.cz/wp-content/uploads/2021/02/Podkladov%C3%BD-dokument-NPO_fin.pdf Podkladový dokument MPO] (únor 2021)
 +
*[https://www.cr2030.cz/wp-content/uploads/2021/02/RVUR_NPO_20.-1.-2021_MPO.pdf Prezentace MPO k Národnímu plánu obnovy] (únor 2021)
 +
*[https://www.cr2030.cz/wp-content/uploads/2021/02/RVUR_NPO_20.-1.-2021_%C3%BAvodDNSH.pdf Prezentace MŽP k Národnímu plánu obnovy] (únor 2021)
 +
*[https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/180-miliard-narodni-fond-obnovy-vlada-stale-nema-plan.html Připomínky Pirátů a Starostů k Národnímu plánu obnovy] (březen 2021)
 +
 +
<br />{{MAS}}
  
<br />{{Upravit}}{{MAS}}
+
[[Kategorie:MAS]]
 +
[[Kategorie:Ekonomické nástroje]]

Aktuální verze z 29. 3. 2021, 08:30

Národní plán obnovy je součástí Nástroje na podporu oživení a odolnosti Evropské unie (Recovery and Resilience Facility)

Celkem by mělo být rozděleno v rámci EU 312,5 mld. EUR v rámci grantů

Kritéria pro reformy a investice v rámci RRF:[editovat | editovat zdroj]

Musí:

 • Reflektovat specifická doporučení Rady pro danou zemi přijímaná v rámci evropského semestru (tzv. Country Specific Recommendations – CSR), a to jak pro rok 2020, tak 2019.
 • Přispívat k posílení potenciálu růstu a tvorby pracovních míst i ekonomické a sociální odolnosti.
 • Přispívat k digitální i zelené transformaci.
 • Mít trvalý dopad.
 • Být vzájemně koherentní.

Dalšími podmínkami financování z RFF jsou:

 • Jednou z hlavních oblastí čerpání prostředků mají být projekty v oblasti klimatu (až 37 % celkových výdajů). To má přispět k dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050, což je součástí Zelené dohody pro Evropu a je v souladu s cíli EU v oblasti klimatu do roku 2030 a Pařížskou dohodou.
 • Dále platí, že národní plány členských států musí být v souladu s obecným principem „významně neškodit“ životnímu prostředí („do no significant harm principle“) dle tzv. taxonomie EU.
 • Další klíčovou oblastí je digitální transformace ekonomik (minimálně 20 % financí), která má přispět k růstu přidané hodnoty a vyšší konkurenceschopnosti států EU.

Sedm evropských vlajkových iniciativ[editovat | editovat zdroj]

Plány se musí zásadně dotknout těchto vlajkových iniciativ

 • Nabírání na síle (Power Up) – budování a integrace kapacit obnovitelné energie
 • Renovace (Renovate) – zlepšení energetické účinnosti budov
 • Dobíjení a doplňování paliva (Recharge and Refuel) – urychlení rozvoje čisté mobility
 • Připojení (Connect) – budování vysokorychlostního internetu
 • Modernizace (Modernise) – EU-ID a modernizace klíčových digitálních veřejných služeb
 • Rozšíření (Scale-up) – vytváření evropského průmyslového cloudu
 • Změna kvalifikace a prohlubování dovedností (Reskill and Upskill)

Obsah Národního plánu obnovy ČR[editovat | editovat zdroj]

Za přípravu Národního plánu obnovy je odpovědné Ministerstvo průmyslu a obchodu.[1] Česká republika musí odevzdat Evropské komisi definitivní plán Národního plánu obnovy do konce dubna 2021.

 • Plán reforem a investic, prostředky z RRF (odhadem 182 mld. Kč ve stálých cenách roku 2018) na roky 2020–2026).
 • Závazky do konce roku 2023 (70 % do konce roku 2022)
 • Platby jsou možné až do roku 2026.
 • Zpětně způsobilé výdaje od 1. února 2020.
 • Cílem je financovat strukturální reformy a veřejné investice.

Požadavky na NPO[editovat | editovat zdroj]

musí být v souladu s

 • Národním programem reforem
 • Dohodou o partnerství
 • Plánem (plány) spravedlivé územní transformace
 • Vnitrostátním plánem v oblasti energetiky a klimatu

Principy financování ze strany Evropské komise[editovat | editovat zdroj]

 • Jedná se o výsledkově orientovaný nástroj
 • Není založen na úhradě výdajů vzniklých členským státům, jako je tomu v případě financování soudržnosti.
 • Proplácení na základě dosažení KPIs (milníků a cílů), nikoliv reálných nákladů

Šest pilířů Národního plánu obnovy[editovat | editovat zdroj]

 • Digitální transformace (11 %)
 • Fyzická infrastruktura a zelená tranzice (52 %)
  • zajistí zlepšený pohyb produktů s okolními zeměmi a zároveň napomůže ke zlepšování životního prostředí.
  • Zahrnuje 3 hlavní oblasti:
   • 1. Zlepšení fyzické infrastruktury - primárně dopravní. Důležitá pro konkurenceschopnost regionů. Zajišťuje jejich propojení s obchodními partnery a přesun lidí a zboží v rámci ČR, Evropy i zbytku světa. Přesun k energeticky efektivnějším dopravním sítím přispívá k plnění zelené agendy.
   • 2. Dekarbonizace ČR - přechod k nízkouhlíkovému hospodářství. I přes zanedbatelný podíl ČR na celkových emisích ve srovnání s velkými zeměmi ve světě i v Evropě a podstatnému snížení emisí oproti stavu v roce 1990, je důležité nadále přispívat k cíli snížení emisí. Řada dekarbonizačních iniciativ je ekonomicky návratných a ČR může získat výrazný náskok v budování nové, udržitelné ekonomiky a zvýšit svoji konkurenceschopnost na globálním trhu.
   • 3. Příprava na dopad klimatické změny - přes všechny snahy o omezení emisí skleníkových plynů se klima nadále výrazně proměňuje. ČR čerpající ze svého mírného podnebí se na tyto změny musí adaptovat, aby minimalizovala jejich dopad na své hospodářství a kvalitu života obyvatel.
 • Vzdělávání a trh práce (10 %)
  • Vzdělávací systém České republiky na všech svých úrovních potvrzuje ve srovnání se zeměmi obdobného historického vývoje i hospodářské kondice svoji kvalitu a vysokou úroveň.
  • Technologie proměňují všechna hospodářská odvětví. Vytvářejí se nové kategorie zaměstnání, mění se soubory dovedností potřebných pro tradiční i nová povolání. Mezi ty patří digitální dovednosti, vyšší kognitivní dovednosti, mezilidské dovednosti a dovednost přizpůsobivosti změnám.
  • Efektivní fungování trhu práce musí podpořit posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky a její posun v globálním hodnotovém žebříčku.
  • Trh práce musí zajistit dostatek kvalifikované pracovní síly a pro ni kvalitní pracovní podmínky a reagovat na požadavky trvale udržitelného rozvoje.
  • Cílem je:
   • zajištění digitalizace škol
   • vytvoření nových programů zaměřených na nové potřeby státu a ekonomiky
   • vytvoření provázaného ekosystému pro zvyšování kvalifikací dospělých
 • Instituce, regulace a podpora podnikání v reakci na Covid (11 %)
 • Výzkum, vývoj a inovace (6 %)
 • Zdraví a odolnost obyvatel (7 %)

Kritika Národního plánu obnovy[editovat | editovat zdroj]

Dosavadní obrysy plánu vznikajícího pod ministerstvem průmyslu a obchodu čelí kritice Svazu průmyslu, ale i politiků včetně těch koaličních a ekonomů. Ti například varují, že by podpora neměla sloužit k „zalátování státního rozpočtu“ nebo směřovat do „betonu“, tedy dopravních staveb, nýbrž do investic a rozvoje. Námitky k němu má například ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). „Návrh je zpátečnický, nereaguje na obnovu země po koronaviru. Klíčová je investice do lidí – jesle, důchodová reforma,“ napsala. Maláčové vadí, že projekty věnující se lidem či digitalizaci sociálních úřadů činí jen sedm procent investic, což podle ní nestačí.[2]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. BOUBÍNOVÁ, Markéta. Příprava plánu na porcování unijních miliard nabírá zpoždění. Maláčová z něj chce peníze na důchodovou reformu. Deník N [online]. 2021-02-17 [cit. 2021-03-06]. Dostupné online. (česky) 
 2. Plán obnovy za 170 miliard čelí kritice - Novinky.cz. www.novinky.cz [online]. [cit. 2021-03-06]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]Logo TACR.pngTato stránka vznikla, či byla výrazně rozšířena v rámci projektu „Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe“, podpořeného v letech 2019–2022 Technologickou agenturou České republiky. Podrobnosti o projektu.