Nápověda:Techniky předběžného psaní

Z Enviwiki
Verze z 29. 11. 2008, 19:17, kterou vytvořil JaDlo (diskuse | příspěvky) (Nová stránka: Máte už konkrétní představu o tématu, formulovali jste výzkumnou otázku? Jak budete dále pokračovat? Můžete si zkusit některé postupy, které vám pomohou si uvědomit...)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Máte už konkrétní představu o tématu, formulovali jste výzkumnou otázku? Jak budete dále pokračovat?

Můžete si zkusit některé postupy, které vám pomohou si uvědomit, co byste o svém problému chtěli dále napsat.

Předběžné strategie při psaní pomáhají vytvářet a vyjasňovat myšlenky. Většina autorů si na začátku práce udělá vlastní osnovu – jsou ale ještě jiné možnosti. Pět z nich zde uvádíme:

Brainstorming

Také je možné pojmenovat jako výčet možností. Je to proces, při kterém je generováno množství informací během krátké doby, a to tak, že se vychází z předchozí zkušenosti a termínů, které se k ní váží.

 • Načrtněte si (ne příliš vážně!) všechny termíny, které se váží k obecnému tématu, o kterém přemýšlíte. Tohle funguje obzvlášť dobře, když pracujete v týmu – pak generují myšlenky všichni členové týmu, jeden z nich je zapisuje. V této fázi se nestarejte o výběr – prostě napište všechno, aby byla zásobárna možností.
 • Seskupte jednotlivé položky podle kritérií, která jsou pro váš případ důležitá.
 • Označte každou skupinu. Teď máte témata, která můžete dále rozvíjet.
 • Ke každé skupině či třídě napište jednu větu. Teď máte popis tématu nebo dokonce tezi, která se k němu váže.

Shlukování

Též mentální mapování nebo mapování myšlenek. Tato strategie vám umožní zkoumat vzájemné vztahy mezi různými tématy.

 • Umístěte téma svého zájmu do středu stránky. Zakroužkujte jej, nebo podtrhněte.
 • Postupně přidáváte další myšlenky – spojujte je s ústředním tématem linkami.
 • Vytvořte další derivace tohoto postupu – myšlenky, které se váží k druhotným tématům, s těmito propojte podobným způsobem.

Výsledným obrázkem na vaší stránce je jakási síť. Vyberte shluky, které vás zajímají, a spojte je s hlavními tématy. Uvidíte dobře vzájemné vztahy – to je zvlášť užitečné tam, kde je přebytek prvků tohoto „systému“. Tak jsou také vizuálně patrné možnosti, kam by se vaše další úvahy (a text, který je zachytí) mohly ubírat.

Volné psaní

Jde o techniku, při které je produkováno mnoho myšlenek, a to při psaní bez zastavení. To vám sice umožní se soustředit na určité téma, ale nutí vás to psát tak rychle, že nestihnete své myšlenky jakkoli cenzurovat nebo opravovat.

 • Pište na dané téma bez přestávky asi 5-10 minut. Donuťte se psát, i když vás nic zvláštního nenapadá. Vznikne tak mnoho nových možností, kam by se vaše myšlenky mohly dále ubírat – v této chvíli je důležité, aby vznikly, ne aby byly „správné“ obsahově či formálně.
 • Jakmile skončíte, vraťte se k tomu, co jste napsali, a vyznačte si nejdůležitější nebo nejzajímavější myšlenky. Můžete to udělat několikrát, pokaždé v užším okruhu zájmu. Zúžíte své téma a možná najdete pár bodů, ze kterých byste mohli vyjít.

Cykly volného psaní

Tato technika vás přivede k tomu, že své téma promyslíte více do hloubky, zabývat se některým z jeho specifických problémů, lépe si uvědomit podrobnosti, které vás budou dále zajímat.

 • Projdete několika cykly volného psaní – vždy 5-10 minut, jako v předchozím případě. Psaní se řídí stejnými pravidly (nesmí být přerušeno, myšlenky tvořte spontánně a necenzurovaně).
 • Každý nový cyklus je zaměřen na specifický problém, který se objevil, ukázal v cyklu předešlém. Přečtěte si tedy, co jste již napsali, a pátrejte po zajímavých námětech, větách, myšlenkách.
 • Slova či fráze, které jste vybrali, zakroužkujte a použijte v novém cyklu volného psaní jako hlavní téma.
 • Tento cyklus opakujte alespoň 4-5krát. Pak budete vědět, co kterým směrem se vaše úvahy ubírají, a co si myslíte o velmi specifickém problému.

Když skončíte, budete mít před sebou předběžnou tezi vaší práce, nebo alespoň můžete k tématu přistoupit více promyšleně.

Novinářské otázky

Jde o tradiční otázky, které novináři kladou, když s někým dělají interview. Nicméně s jejich pomocí můžete velmi rychle vyprodukovat množství informací o vašem tématu. Musíte je však přizpůsobit tak, aby vyhovovaly tomu, co vlastně potřebujete sdělit. Základem je šest otázek, které je třeba zaměřit na konkrétní problémy v okruhu, který vás zajímá:

 • Kdo?
 • Co?
 • Kde?
 • Kdy?
 • Jak?

Ovšem, položení správné otázky vyžaduje určitou praxi. Nicméně tato zkušenost bude užitečná i později – v průběhu psaní delší práce vám pomohou vyjasnit body, které zůstaly nepovšimnuty.

Zdroje

KU Writing Center : Prewriting Strategies (online). Lawrence, Kansas, USA : University of Kansas, 2007 (cit. 2007-12-27). Text v angličtině. Dostupný z WWW: <http://www.writing.ku.edu/students/docs/prewriting.shtml>.