Nápověda:Struktura stránky

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Podoba stránek v Enviwiki víceméně kopíruje podobu stránek z Wikipedie (zdařilé stránky tam mohou být jejich autory přeneseny).     

Proto je třeba dodržet doporučený vzhled a styl. Zde uvádíme jen další poznámky a instrukce, které tvorbu textů mohou usnadnit.

Stránky v Enviwiki mají mít jednotnou strukturu a uvádět následující informace (v tomto pořadí a na této úrovni nadpisu):

Úvod a vlastní text

Heslo v Enviwiki po obsahové stránce spadá do žánru či kategorie Krátký odborný text (esej).
Pro tvorbu textu nabízíme manuál pro psaní a vyžadujeme základní pravidla pro psaní.
Využijte naše praktické rady pro psaní (jež jsou povahy spíše technické).  

Struktura textu a vnitřní citace

Text má mít vhodnou strukturu a pointu; má být dělený do odstavců - lze využít nadpisů různých úrovní.
Na heslo může navazovat delší odborný text analytického zaměření nebo případová studie.   
Do textu musí být vloženy odkazy na citovanou literaturu a zdroje.   

Témata

Pro větší přehlednost doporučujeme delší texty rozčlenit - odkázat na další témata (vytvořit pro ně zvláštní stránky v Enviwiki).
Zde mohou být uvedeny též odkazy na externí stránky, pokud jsou "nedílnou" součástí tématu (jinak uvádět v odkazech).
Vytvořte seznam témat odrážkami.

Odkazy

Tyto typy odkazů se používají jak v Enviwiki, tak i ve Wikipedii:

Literatura

Tvorba seznamu použité literatury a dalších zdrojů je významnou součástí práce s textem.
Jde o doporučenou literaturu v jiné než elektronické formě (použitá při tvorbě článku použita, nebo další zdroj informací); nebo
důležité externí on-line zdroje, které se stránkou volně souvisejí - zde lze získat další informace.

Související články

Zde uvádíme stránky Enviwiki, které se stránkou volně souvisejí (jsou důležité pro pochopení širších souvislostí).
Jak vytvořit vnitřní Wiki odkazy - viz návod. 

Reference

Přesné odkazy na věrohodné zdroje potvrzující skutečnosti uváděné v článku.    
Reference jsou součástí odkazů v textu.
Jako manuál pro tvorbu odkazů využijte návod z Wikipedie.

Citování dle normy ISO 690 a ISO 690-2