Nápověda:Hodnotící tabulka pro diskuzi

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Kritéria/míra naplnění 10 5 0 Hodnocení
Obsah, jasnost a zaměření prezentované myšlenky svědčí o osvojených znalostech; převažují hodnověrné a spolehlivé argumenty; myšlenky jsou jasné, zaměřené na konkrétní téma; prezentuje se vlastní originální pohled prezentované myšlenky a informace jsou v některých případech zkreslené; myšlenky nejsou zcela jasné nebo konkrétně zaměřené; +/- originální; +/- vlastní stanovisko zcela chybí jasně srozumitelná tvrzení a informace; myšlenky a názory jsou eticky kontroverzní; nesouvislé myšlenky; příliš mnoho témat bez jasných závěrů; bez originality a vlastního stanoviska
Kontext reaguje na příspěvky ostatních, reakce zapadají do kontextu a hlavního tématu diskuse +/- zaměřeno k hlavnímu tématu diskuse; +/- reaguje na příspěvky ostatních pouhá prohlášení bez vztahu k tématu nebo ostatním příspěvkům
Způsob zapojení, odhodlanost projevuje hodnoty za diskusí, věnuje psaní čas, který je zjevný i z délky příspěvků projevuje hodnoty, které jsou ovšem pouze částečně zformované; příspěvky jsou relativně stručné a vykazují znaky spontánního přístupu s občasnými nedostatky v nalýze a utřídění myšlenek hodnoty za dskuzí nejsou jasné; nedostatečný čas nebo pozornost věnované psaní
Action oriented positive approach & practical focus positive but half-hearted or undeveloped approach; good intent is shown but remains unfocused not practical outcome, only “chatting”
Constructive approach conclusions based on individual standpoint & derived from the opinion of the others Conclusions reveal an individual standpoint but need to bedeveloped further; the opinion of others is either given too much or too little prominence zero personal conclusions from the discussion and/or zero ability to adjust own opinion to the views of the others
Total (points) max 50