Nápověda:Hodnotící tabulka pro diskuzi: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 2: Řádek 2:
 
| '''Kritéria/míra naplnění'''|| 10 || 5 || 0 || Hodnocení ||   
 
| '''Kritéria/míra naplnění'''|| 10 || 5 || 0 || Hodnocení ||   
 
|-
 
|-
| '''Obsah, jasnost & zaměření'''|| prezentované myšlenky svědčí o osvojených znalostech; převažují hodnověrné a spolehlivé argumenty; myšlenky jsou jasné, zaměřené na konkrétní téma; prezentuje se vlastní originální pohled || prezentované myšlenky a informace jsou v některých případech zkreslené; myšlenky nejsou zcela jasné nebo konkrétně zaměřené; +/- originální; +/- vlastní stanovisko || zcela chybí jasně srozumitelná tvrzení a informace; myšlenky a názory jsou eticky kontroverzní; nesouvislé myšlenky; příliš mnoho témat bez jasných závěrů; bez originality a vlastního stanoviska || ||
+
| '''Obsah, jasnost a zaměření'''|| prezentované myšlenky svědčí o osvojených znalostech; převažují hodnověrné a spolehlivé argumenty; myšlenky jsou jasné, zaměřené na konkrétní téma; prezentuje se vlastní originální pohled || prezentované myšlenky a informace jsou v některých případech zkreslené; myšlenky nejsou zcela jasné nebo konkrétně zaměřené; +/- originální; +/- vlastní stanovisko || zcela chybí jasně srozumitelná tvrzení a informace; myšlenky a názory jsou eticky kontroverzní; nesouvislé myšlenky; příliš mnoho témat bez jasných závěrů; bez originality a vlastního stanoviska || ||
 
|-
 
|-
 
| '''Kontext''' || reaguje na příspěvky ostatních, reakce zapadají do kontextu a hlavního tématu diskuse || +/- zaměřeno k hlavnímu tématu diskuse; +/- reaguje na příspěvky ostatních || pouhá prohlášení bez vztahu k tématu nebo ostatním příspěvkům || ||
 
| '''Kontext''' || reaguje na příspěvky ostatních, reakce zapadají do kontextu a hlavního tématu diskuse || +/- zaměřeno k hlavnímu tématu diskuse; +/- reaguje na příspěvky ostatních || pouhá prohlášení bez vztahu k tématu nebo ostatním příspěvkům || ||
 
|-
 
|-
| '''Commitment''' || demonstrates values behind the discussion; length & time spent on writing || demonstrates values but which are only half-formed; writing is relatively brief and shows signs of being spontaneous and somewhat lacking in thought and analysis || values behind the discussion not clear; time or attention paid to the writing insufficient || ||   
+
| '''Způsob zapojení, odhodlanost''' || projevuje hodnoty za diskusí, věnuje psaní čas, který je zjevný i z délky příspěvků || projevuje hodnoty, které jsou ovšem pouze částečně zformované; příspěvky jsou relativně stručné a vykazují znaky spontánního přístupu s občasnými nedostatky v nalýze a utřídění myšlenek || hodnoty za dskuzí nejsou jasné; nedostatečný čas nebo pozornost věnované psaní || ||   
 
|-
 
|-
 
| '''Action oriented''' || positive approach & practical focus || positive but half-hearted or undeveloped approach; good intent is shown but remains unfocused || not practical outcome, only “chatting” || ||   
 
| '''Action oriented''' || positive approach & practical focus || positive but half-hearted or undeveloped approach; good intent is shown but remains unfocused || not practical outcome, only “chatting” || ||   

Verze z 1. 12. 2010, 15:42

Kritéria/míra naplnění 10 5 0 Hodnocení
Obsah, jasnost a zaměření prezentované myšlenky svědčí o osvojených znalostech; převažují hodnověrné a spolehlivé argumenty; myšlenky jsou jasné, zaměřené na konkrétní téma; prezentuje se vlastní originální pohled prezentované myšlenky a informace jsou v některých případech zkreslené; myšlenky nejsou zcela jasné nebo konkrétně zaměřené; +/- originální; +/- vlastní stanovisko zcela chybí jasně srozumitelná tvrzení a informace; myšlenky a názory jsou eticky kontroverzní; nesouvislé myšlenky; příliš mnoho témat bez jasných závěrů; bez originality a vlastního stanoviska
Kontext reaguje na příspěvky ostatních, reakce zapadají do kontextu a hlavního tématu diskuse +/- zaměřeno k hlavnímu tématu diskuse; +/- reaguje na příspěvky ostatních pouhá prohlášení bez vztahu k tématu nebo ostatním příspěvkům
Způsob zapojení, odhodlanost projevuje hodnoty za diskusí, věnuje psaní čas, který je zjevný i z délky příspěvků projevuje hodnoty, které jsou ovšem pouze částečně zformované; příspěvky jsou relativně stručné a vykazují znaky spontánního přístupu s občasnými nedostatky v nalýze a utřídění myšlenek hodnoty za dskuzí nejsou jasné; nedostatečný čas nebo pozornost věnované psaní
Action oriented positive approach & practical focus positive but half-hearted or undeveloped approach; good intent is shown but remains unfocused not practical outcome, only “chatting”
Constructive approach conclusions based on individual standpoint & derived from the opinion of the others Conclusions reveal an individual standpoint but need to bedeveloped further; the opinion of others is either given too much or too little prominence zero personal conclusions from the discussion and/or zero ability to adjust own opinion to the views of the others
Total (points) max 50