Ministerstvo životního prostředí ČR: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 37: Řádek 37:
 
*[http://www.vukoz.cz/ Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví]
 
*[http://www.vukoz.cz/ Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví]
 
*[http://www.vuv.cz/ Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka]
 
*[http://www.vuv.cz/ Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka]
 +
 +
 +
*[http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD MŽP České republiky]
  
 
[[Kategorie:Národní instituce]]
 
[[Kategorie:Národní instituce]]

Verze z 14. 6. 2008, 09:24

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) bylo zřízeno 19. prosince 1989 zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. k 1. lednu 1990 jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí.

MŽP je ústředním orgánem státní správy pro:

 • ochranu přirozené akumulace vod
 • ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod
 • ochranu ovzduší
 • ochranu přírody a krajiny
 • ochranu zemědělského půdního fondu
 • výkon státní geologické služby
 • ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod
 • geologické práce a ekologický dohled nad těžbou
 • odpadové hospodářství
 • posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které přesahují hranice státu
 • myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích
 • státní ekologickou politiku.

Zdroj

Odkazy

Externí odkazy

Resortní organizace MŽP