Ministerstvo životního prostředí ČR: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(Nová stránka: __NOTOC__ Ministerstvo životního prostředí (MŽP) bylo zřízeno 19. prosince 1989 zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. k 1. lednu 1990 jako ústřední orgán státní správy a orgá...)
 
Řádek 5: Řádek 5:
 
* ochranu přirozené akumulace vod
 
* ochranu přirozené akumulace vod
 
* ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod  
 
* ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod  
* ochranu ovzduší
+
* ochranu [[ovzduší]]
 
* ochranu přírody a krajiny
 
* ochranu přírody a krajiny
 
* ochranu zemědělského půdního fondu
 
* ochranu zemědělského půdního fondu
Řádek 12: Řádek 12:
 
* geologické práce a ekologický dohled nad těžbou
 
* geologické práce a ekologický dohled nad těžbou
 
* odpadové hospodářství  
 
* odpadové hospodářství  
* posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které přesahují hranice státu
+
* [[EIA|posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí]], včetně těch, které přesahují hranice státu
 
* myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích  
 
* myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích  
 
* státní ekologickou politiku.
 
* státní ekologickou politiku.

Verze z 11. 2. 2008, 15:48

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) bylo zřízeno 19. prosince 1989 zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. k 1. lednu 1990 jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí.

MŽP je ústředním orgánem státní správy pro:

 • ochranu přirozené akumulace vod
 • ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod
 • ochranu ovzduší
 • ochranu přírody a krajiny
 • ochranu zemědělského půdního fondu
 • výkon státní geologické služby
 • ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod
 • geologické práce a ekologický dohled nad těžbou
 • odpadové hospodářství
 • posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které přesahují hranice státu
 • myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích
 • státní ekologickou politiku.

Zdroj

Odkazy

Externí odkazy

Resortní organizace MŽP