Mezinárodní setkání k UR: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 5: Řádek 5:
 
=== 1972 Stockholmská konference ===
 
=== 1972 Stockholmská konference ===
  
Na červen 1972 svolala OSN do Stockholmu konferenci, která především poprvé označila hlavní ekologické problémy.
+
- viz [[Stockholmská konference]]
 
 
Stockholmská konference vyzvala k okamžitým akcím na ochranu životního prostředí v jednotlivých státech i mezinárodním měřítku.
 
Světová veřejnost vzala tuto výzvu vážně. Vznikly instituce, které byly pověřeny ochranou životního prostředí. V mezinárodním měřítku byl založen Program OSN pro životní prostředí (UNEP). Ve většině států byly přijaty zákony na ochranu složek životního prostředí a ustavena ministerstva nebo jiné ústřední orgány, pověřené uplatňováním zákonů. Byly zavedeny standardy kvality jednotlivých složek prostředí, určeny limitní přípustné hodnoty emisí škodlivin do ovzduší a vody a postupně budován systém ochrany, založený na zákonech a používající především metod příkazu a řízení, což znamená v zásadě administrativních metod: zákazů, limitů, standardů.
 
  
 
=== 1979 Světová klimatická konference, Ženeva ===
 
=== 1979 Světová klimatická konference, Ženeva ===

Verze z 30. 1. 2008, 21:58

Nejdůležitější mezinárodní setkání k problematice udržitelného rozvoje byla - v časové posloupnosti tato:

Celosvětové konference

1972 Stockholmská konference

- viz Stockholmská konference

1979 Světová klimatická konference, Ženeva

1992 Summit Země v Riu de Janeiro

- viz Summit Země Rio de Janeiro

1997 Rio+5 (UNGASS), New York

Zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku v červnu 1997 (UNGASS) bylo věnováno jedinému tématu: posouzení pokroku dosaženého v naplňování závěrů Summitu Země v Rio de Janeiro v roce 1992.

Oficiální stránky OSN k Summitu Rio+5

1997 Konference členských států Rámcové úmluvy o změně klimatu v Kjótu

Kjóto, prosinec 1997. Konference přijala Kjótský protokol k Rámcové úmluvě

2000 Summit tisíciletí, New York

2002 Konference OSN “Světový summit o udržitelném rozvoji” Johannesburg 2002

- Viz Světový summit o udržitelném rozvoji Johannesburg

Evropské konference

Na evropské úrovni probíhají jednání v rámci Evropské hospodářské komise v rámci procesu nazvaného Životní prostředí pro Evropu

1991 Dobříš

První konference evropských ministrů životní prostředí, iniciovaná československý ministrem Josefem Vavrouškem

1993 Luzern

1995 Sofia

1998 Aarhus

2003 Kyjev

2007 Bělehrad