Mezinárodní olympijský výbor a péče o životní prostředí

Z Enviwiki
Verze z 22. 3. 2020, 10:28, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (+ obr)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Olympic rings without rims.svg

Mezinárodní olympijský výbor je pořadatel olympijských her a leader olympijského hnutí. S trochou nadsázky je klíčovou sportovní organizací ve světě, jelikož účast i umístění na letních a zimních olympijských hrách je považována za vrchol kariéry každého sportovce. Se zvyšujícím se společenským a politickým trendem ochrany životního prostředí a s ním spojenými omezeními plýtvání potravinami, zdroji, energiemi atd., se i mezinárodní olympijský výbor rozhodl vytvořit strategii udržitelnosti, která má tři okruhy zodpovědnosti: Mezinárodní olympijský výbor jako organizace, jako pořadatel olympijských her a jako leader olympijského hnutí.[1]

Organizačně má Mezinárodní olympijský výbor za cíl:[2]

 • Návrh a konstrukci olympijského domu na základě národně a mezinárodně uznávaných standardů udržitelnosti.
 • Integrace udržitelnosti do nákupu zboží a služeb, včetně těch od TOP partnerů a oficiálních licencí.
 • Dosažení měřitelného snížení množství odpadu.
 • Snížení dopadu cestování členů Mezinárodního olympijského výboru.
 • Dále zvyšovat rozmanitost zaměstnanců, zejména s ohledem na genderovou a geografickou rozmanitost.
 • V rámci Mezinárodního olympijského výboru dále rozvíjet wellness program na podporu zdravého a aktivního životního stylu.
 • Dosažení uhlíkové neutrality snížením přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů a kompenzaci emisí na posledním místě.
 • Zahrnutí udržitelnosti firemních akcí.
První Olympijský výbor z roku 1896 - druhý stojící zleva je Guth-Jarkovský

Pro pořádání olympijských her ve spojení s udržitelností má vytyčeno několik cílů:[3]

 • Zajistit, aby byla udržitelnost řešena jako strategické téma s městy již ve fázi dialogu a ve všech fázích procesu výběru kandidátů.
 • Posílit závazky v oblasti udržitelnosti ve smlouvě o hostitelském městě, aby nabídkové řízení a pořádání olympijských her mohly působit jako katalyzátor udržitelného rozvoje v hostitelském městě a regionu.
 • Posílit podporu a sledování plnění závazků OCOG (Organising Committees for the Olympic Games)  týkajících se nabídkových závazků týkajících se udržitelnosti, požadavků smlouvy o hostitelských městech a doporučení Mezinárodního olympijského výboru.
 • Usnadnit výměny mezi zúčastněnými stranami olympijských her (např. OCOG, národní partneři, úřady hostitelských měst, TOP partneři) a budovat strategická partnerství s příslušnými odbornými organizacemi za účelem vývoje inovativních udržitelných řešení pro plánování a uvádění olympijských her.

Jako leader olympijského hnutí mají vytyčeno několik cílů pro rok 2020, mezi které patří:[4]

 • Poskytnutí mechanismů k zajištění výměny informací a osvědčených postupů mezi zúčastněnými stranami olympijského hnutí.
 • Usnadnit přístup k příslušným odborným organizacím za účelem vypracování pokynů a inovativních řešení.
 • Využití programu olympijské solidarity na pomoc NOC (National Olympic Committee) při iniciaci v oblasti udržitelnosti.
 • Zřídit program ambasadora, včetně sportovců, s cílem zvýšit povědomí o udržitelnosti ve sportu.
 • Profilovat roli olympijského hnutí v udržitelnosti prostřednictvím agregace informací a kolektivního podávání zpráv.
Nová budova MOV v Lausanne

Ze sféry zodpovědnosti lze poukázat na další dílčí části Mezinárodního olympijského výboru a jeho péče o životní prostředí a udržitelnost, mezi které patří například příručka pro změnu klimatu, uvedení do problematiky udržitelnosti, udržitelnost zajišťování zdrojů ve sportu a dokument pro nakládání s plasty ve sportu.

Dále Mezinárodní olympijský výbor vydal report s přehledem plnění cílů. Mezi některé splněné cíle patří design a konstrukce olympijského domu s certifikacemi v LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design), Minergie-P a Swiss Sustainable Construction Standard (SNBS). Zvýšení energetické efektivity budov Mezinárodního olympijského výboru v Madridu ve Španělsku s certicikací ISO 500001 pro Energy Management Systems a LEED Operation a Maintenance (zlatý level) a v Lausanne ve Švýcarsku s plánem pro energetickou efektivitu Olympijského muzea. Částečný pokrok zaznamenali v integraci udržitelných zdrojů statků a služeb zahrnující TOP partnery a oficiální licence, dosažení měřitelné redukce plýtvání se zdroji a další.[5]

Odkazy

Reference

 1. IOC - Sustainability. International Olympic Committee [online]. 2020-03-04 [cit. 2020-03-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. IOC as an Organization. International Olympic Committee [online]. 2020-03-04 [cit. 2020-03-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 3. IOC as an owner of the Olympic Games. International Olympic Committee [online]. 2020-03-04 [cit. 2020-03-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 4. IOC as leader of the Olympic movement. International Olympic Committee [online]. 2020-03-04 [cit. 2020-03-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 5. IOC SUstainability Report - Sharing progress on our 2020 objectives [online]. Lausanne: IOC [cit. 2020-03-22]. Dostupné online.