Jaká východiska pro rozvojové země

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Zkušenosti s působením mezinárodních mezivládních institucí v rozvojových zemích v minulých desítiletích by měly být poučením pro hledání a nalézání způsobů změny jejich praktik. Odborníci proto doporučují, aby se více publikovaly historické zkušenosti rozvinutých zemí s řešením problémů jejich vlastního rozvoje: jde o to umožnit rozvojovým zemím činit informovanější rozhodnutí, než tomu bylo doposud. Dále:

  • radikálně by se měly změnit podmínky pro poskytování pomoci rozvojovým zemím;
  • pravidla Světové obchodní organizace by se měla redefinovat, aby rozvojové země mohly aktivně využívat tarify a subvence;
  • mělo by dojít k reformě institucí, tak, aby bylo možné uvážit, které by byly nejpřiměřenější pro který typ zemí v souladu s jejich stupněm rozvoje, jejich ekonomickými, politickými, sociálním a dokonce kulturními podmínkami (Chang, 2003).

Literatura

Odkazy

Externí odkazy