Horolezectví a ochrana přírody

Z Enviwiki
Verze z 6. 3. 2019, 11:43, kterou vytvořil Kateřina Králíčková (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Horolezectví je pohyb v přírodním horském terénu, ať už skalnatém, či pokrytém vrstvou sněhu či ledovcem (Horolezecká metodika - 1. díl - Z…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Horolezectví je pohyb v přírodním horském terénu, ať už skalnatém, či pokrytém vrstvou sněhu či ledovcem (Horolezecká metodika - 1. díl - Základy Od autorů: Tomáš Kublák). Mezi základní hodnoty horolezectví patří ohleduplné chování k přírodě, tak aby se krajina zachovala v původním stavu i pro další generace. Tyto hodnoty se snaží chránit Český horolezecký svaz, jehož činnost se soustředí hlavně na:

  • vyjednávání možnosti lezení v chráněných oblastech
  • informování horolezců o podmínkách a možnostech lezení ve skalních terénech
  • dodržení stanovených podmínek orgány ochrany přírody a jejich realizace, která zahrnuje např. vystavění informačních tabulí, zpřehlednění přístupových cest a jejich značení...
  • propagaci informací týkající se ochrany přírody pro správce skal a OVK

Ochranou přírody se rozumí všechny činnosti, které napomáhají ke snížení dopadů vzorců spotřeby na ekosystémy. Tyto činnosti zahrnují jak terénní práce, tak i šetrné hospodaření v přírodě.