Enviwiki:Závazek pro pravdu

Z Enviwiki
Verze z 10. 1. 2019, 09:59, kterou vytvořil JaDlo (diskuse | příspěvky) (úprava češtiny)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zavazuji se, že vynaložím veškeré své síly ve snaze dosáhnout pravdy, a to tak, že:

Budu sdílet, co je pravdivé

Ověřování: udělám kontrolu pravdivosti faktů, než je přijmu a budu sdílet dál

Rovnováha: budu sdílet celou pravdu, i když některé aspekty nepodporují můj názor

Citování: budu sdílet zdroje, aby ostatní mohli ověřit mé informace

Vyjasňování: budu rozlišovat mezi mými názory a fakty

Budu ctít, co je pravdivé

Uznání: budu uznávat pravdu ostatních, i když s ní nesouhlasím

Přehodnocení: přehodnotím svá tvrzení, pokud jsou mé informace zpochybněny; jestliže je nemohu ověřit, odvolám je

Obhajoba: budu bránit ostatní, když na ně bude vyvíjen tlak za sdílení pravdivých informací, a to i když s nimi jinak nesouhlasím

Vyrovnání: přizpůsobím své názory a činy pravdivým informacím

Budu podporovat, co je pravdivé

Náprava: budu požadovat po druhých, a to dokonce i mých spojencích, aby odvolali výroky, které byly vyvráceny spolehlivými zdroji

Vzdělávání: budu citlivě šířit informace a požadovat od ostatních, aby přestali používat nespolehlivé zdroje, i kdyby tyto zdroje podporovaly jejich názor

Podvolení se: pokud jsou fakta rozporná, uznám, že názory odborníků, jsou pravděpodobněji přesnější

Chvála: budu chválit ty, kteří odvolají nesprávné výroky a změní své přesvědčení v souladu s pravdou

Zdroj

ProTruthPledge