Enviwiki:Autorská práva

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

V EnviWiki jsou použity tři druhy licencí upravující autorská práva k publikovaným textům a možnosti jejich úprav:


1. CC-BY-ND Creative Commons Attribution NoDerivs License

 • Tato licence má charakter klasického copyrightu. Autor má výhradní práva ke svému textu.

Pro uživatele:

 • Pokud budete používat text článku, musíte citovat jeho autora, název a datum uveřejnění na EnviWiki. Pokud si chcete být jisti, že Vaše citace odpovídá platným normám, můžete využít on-line generátor citací.
 • Nemůžete použít obsah článku pro tvorbu své vlastní, odvozené práce.

Pro přispěvatele:

 • Není povoleno editovat obsah článku. Je povoleno vkládat pouze komentáře.
 • Tato licence není v souladu s tvořivým duchem wikipedie, jedná se o krajní, spíše teoretickou variantu. Při publikování proto, prosím, zvažte, zda opravdu požadujtete tak důraznou ochranu autorských práv, nebo dáte přednost některé z dalších variant.


2. CC-BY Creative Commons Attribution License EnviWiki version

 • Tato licence je pro potřeby EnviWiki rozšířena o povinnost konzultovat zásadní změny s autorem článku.

Pro uživatele:

 • Pokud budete používat text článku, musíte citovat jeho autora, název a datum uveřejnění na EnviWiki. Pokud si chcete být jisti, že Vaše citace odpovídá platným normám, můžete využít on-line generátor citací.

Pro přispěvatele:

 • Článek lze editovat. Pokud se rozhodnete k úpravám, zohledněte jejich rozsah volbou jedné z možností: „malá editace“ nebo „velká editace“.
  • Změny ve formátování a drobné jazykové úpravy, které nemění základní smysl textu je možné považovat za „malou editaci“. Takové úpravy jsou zaznamenány v historii tvorby stránky, ale nevyžadují zvláštní povolení.
  • Změny ve smyslu a celkovém vyznění textu spadají do kategorie „velká editace“.
 • Změny, které mají charakter „velké editace“ a vedou ke zlepšení kvality textu jsou vítány, přesto se, prosím, vyvarujte mazání původního obsahu a pokuste se místo toho např.
  • přeformulovat původní znění
  • opravit věcné nedostatky bez smazání původního textu
  • přemístit text do nového nebo do nějakého jiného článku, pokud máte pocit, že je publikován na nesprávném místě
  • přidat vlastní text, který bude korigovat původní obsah, pokud máte pocit, že se jedná o zkreslenou interpretaci
 • Editoři, kteří se rozhodnou pro „velkou editaci“ musí nejprve poskytnout krátké shrnutí se zdůvodněním navrhovaných změn. To bude předáno k posouzení autorovi článku, který během jednoho týdne rozhodne o jejich přijetí nebo zamítnutí. Pokud autor navrhované změny odsouhlasí, bude editor nadále uváděn jako spoluautor textu.


3. GNU Free Documentation License

Pro uživatele:

 • Pokud se rozhodnete využít obsah článku, musíte citovat EnviWiki jako zdroj informace spolu s datem uveřejnění textu.

Pro přispěvatele:

 • Editoři mohou volně přispívat k článkům a upravovat je. Všechny tyto změny budou zaznamenány v historii tvorby stránek.


Není-li na stránce EnviWiki uvedena bližší specifikace licence znamená to, že text spadá do třetí kategorie a je volně přístupný k editaci.