Encyclopedia of Life

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Encyclopedia of Life na anglické Wikipedii.

Soubor:EOL Home Page.png
Webová stránka EOL

Encyclopedia of Life (EOL) je volně přístupná on-line encyklopedie, která se snaží zdokumentovat všech 1,9 milionů známých živočišných a rostlinných druhů. Její obsah je kompilován z dalších databází (mezi jinými i BioLib.cz)[1], doplňovaný příspěvky odborníků a laiků z celého světa. Snaží se pro každý druh vytvořit stránku obsahující jak text, tak schémata, obrázky, zvuky atd. Encyklopedie v budoucnu zahrne i Biodiversity Heritage Library.

V současné době má rozhraní v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, ruštině a ukrajinštině. Většina obsahu EOL je pod některou ze svobodných licencí Creative Commons.

Záměr

Informace o jednotlivých druzích jsou již v současnosti dostupné z různých zdrojů. Shromáždit informace o všech (1,9 mil.) známých druzích zabere asi 10 let. Pro přštích 5 let si EOL klade následující cíle[2]:

  • Dosáhnout 1 milionu stránek jednotlivých druhů, z nichž většina by měla být ověřena odborníky.
  • Zdigitalizovat většinu dostupné biologické literatury
  • Vytvořit vzdělávací programy pro studenty, školy a univerzity
  • Využít zdroje EOL k vytvoření nových systetizujících znalostí o světové biodiverzitě

Reference

  1. Seznam všech využívaných databází najdete na stránce http://www.eol.org/content_partners
  2. http://eol.org/info/sept_5

Externí odkazy