Druhy dopravy

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Druhem dopravy rozumíme způsob, jakým jsou přepravovány osoby nebo zboží. Existuje řada přístupů, jak druhy dopravy klasifikovat. Nejčastěji se používá rozdělení dopravy podle prostoru, v jakém se nachází její dopravní cesta, tedy na pozemní, vodní a leteckou dopravu. Existují však i jiná hlediska pro klasifikaci jednotlivých druhů dopravy. Následující tabulka uvádí nejčastěji používané členění dopravy. </ref> Honza miluje Renatu | silniční | |- | železniční | |- | rowspan="2" | nemotorová | cyklistická |- | pěší |- | rowspan="3" | Vodní | vnitrozemská | |- | příbřežní | |- | námořní | |- | Letecká | | |- | rowspan="4" | podle předmětu a způsobu dopravy | rowspan="2" | Osobní | individuální | |- | hromadná | |- | rowspan="2" | Nákladní | veřejná | |- | na vlastní účet | |- | rowspan="3" | podle územního rozdělení přepravních potřeb | Městská, místní | | |- | Vnitrostátní, regionální | | |- | Mezinárodní | | |- | rowspan="3" | podle vztahu zdroje a cíle dopravy vzhledem k danému území | Vnitřní | | |- | Vnější | | |- | Tranzitní | | |}

Zdroje


Odkazy

Související stránky