Druhy dopravy: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 4: Řádek 4:
  
 
Adamec, V. a kol. (2008): Doprava, zdraví a životní prostředí. Grada Publishing, a.s., Praha
 
Adamec, V. a kol. (2008): Doprava, zdraví a životní prostředí. Grada Publishing, a.s., Praha
 
BP (2007): BP Statistical Review of World Energy June 2007. BP p.l.c., Londýn. Dostupné na http://www.bp.com/
 
  
 
</ref>
 
</ref>

Verze z 10. 4. 2008, 10:47

Druhem dopravy rozumíme způsob, jakým jsou přepravovány osoby nebo zboží. Existuje řada přístupů, jak druhy dopravy klasifikovat. Nejčastěji se používá rozdělení dopravy podle prostoru, v jakém se nachází její dopravní cesta, tedy na pozemní, vodní a leteckou dopravu. Existují však i jiná hlediska pro klasifikaci jednotlivých druhů dopravy. Následující tabulka uvádí nejčastěji používané členění dopravy.

Tabulka: Klasifikace druhů dopravy[1]

podle prostoru, ve kterém se nachází dopravní cesta Pozemní silniční
železniční
nemotorová cyklistická
pěší
Vodní vnitrozemská
příbřežní
námořní
Letecká
podle předmětu a způsobu dopravy Osobní individuální
hromadná
Nákladní veřejná
na vlastní účet
podle územního rozdělení přepravních potřeb Městská, místní
Vnitrostátní, regionální
Mezinárodní
podle vztahu zdroje a cíle dopravy vzhledem k danému území Vnitřní
Vnější
Tranzitní

Zdroje

  1. Adamec, V. a kol. (2008): Doprava, zdraví a životní prostředí. Grada Publishing, a.s., Praha

Odkazy

Související stránky