Diskuse:Trofická struktura

Z Enviwiki
Verze z 14. 1. 2009, 14:14, kterou vytvořil PachmanovaL (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Připomínky skupiny A: Text není kompaktní, některé věty na sebe nenavazují. Pod odkazem "potravní řetězec" toho na Wikipedii moc není, tak si z toho jako čtenářka vezmu jen málo poučných informací. Asi by pomohl obrázek a popis nějakého konkrétního potravního řetězce, informace o detritovém řetězci, možná i o mikrobiální smyčce...


Připomínky skupiny D:

 • Výklad hesla je příliš krátký a útržkovitý, často chybí logická návaznost mezi větami.
 • Jako definice je v textu uveden slovníkový výklad hesla, plně převzatý z použité literatury (možná by mělo být uvedeno, že se jedná o doslovnou citaci). Slovníkové heslo a odborná definice však nejsou totožné.
 • Výrok: druhové bohatství dalo vzniknout... je dosti vágní a nepřesný, navíc nesouvisí ani s předešlou ani s následující větou. pro výklad hesla je nadbytečný.
 • Některé informace jsou kusé či povrchní, bylo by dobré je rozvést, kupř.:
  • Jak do ekosystému vstupuje energie, jak se uchovává a předává.
  • upřesnit vztah (rozdíl) mezi trofickou strukturou a potravní pyramidou
  • exkrementy a zbytky kořisti nejsou jediné co vstupuje do detritového potravního řetězce (kupř.: rostliny neprodukují ani exkrementy ani zbytky kořisti (až na výjimky) a přesto do d. přispívají značným množstvým biomasy)
  • V trofických úrovních jsou vynecháni rozkladači, kteří mají v některých (jeskynních) ekosystémech funkci primárních producentů
  • K údaji, že mezi trofickými úrovněmi se předává asi 10% E, by bylo dobré přidat pár konkrétních příkladů.
  • Je -li zmíněna produkční účinnost, měly by být zmíněny i asimilační a konzumační účinnost a vztahy mezi nimi.
  • Z textu není jasné, jakým způsobem je limitován počet trofických úrovní (šlo -li by pouze o to, že na vyšší úroveň přejde 10% E mohl by jejich počet růst donekonečna)
 • v textu scházejí ochranářské souvislosti a důsledky - kupř.: bioakumulace perzistentních polutantů vrcholovými predátory
 • Text je třeba rozdělit na poddodíly pomocí nadpisů různých úrovní a doplnit scházející obsah
 • Občas se v textu vyskytují překlepy a gramatické chyby
 • Citace svou formou neodpovídají požadavkům, u internetových odkazů scházejí anotace.

reakce autora:nepíšu knihu, ale rozšířené vysvětlení termínu


Připomínky skupiny C: Bylo by třeba text zpřehlednit do systému nadpisů a bodů a opravit překlepy. Jako základní seznámení s problematikou je obsah dostačující, nicméně si myslím, že by se daly některé části rozvést: potravní řetězce, důsledky snižování množství energie v řetězci (šelem je málo), důsledek mizení predátorů v přírodě... Opravila bych citaci internetových stránek (nestačí hodit jenom odkaz).

připomínky učitelů[editovat zdroj]

 • trochu nejasné - trofickou strukturu definujete "různými trofickými úrovněmi"
 • pokud "Trofická struktura popisuje způsob, jakým organismy spotřebovávají zdroje živin..." musíte uvést, jak to popisuje - energeticky? nebo chemicky?
 • nejasnost vede k tomu, že v definici užíváte tabulku založenou na přeměně hmoty, kdežto pak hovoříte o "Osudu energie ve společenstvu"
 • chybí kontext, kde se pojem používá a jak
 • Hojné citace, nejsou však ve správném formátu citování elektronických zdrojů - bibliografické záznamy elektronických dokumentů

Jana Dlouhá

 • obrázek je stažen ze stránky, která má copyright - Obrázky a fotografie jsou, stejně jako psaný text, předmětem autorského práva. Pokud nejsou explicitně uvolněny jako volné dílo, někdo je držitelem autorských práv. Fakt, že obrázek je „volně“ umístěn na Internetu, neznamená, že je možno ho volně šířit, je vždy potřeba výslovné povolení, případně dohoda s držitelem práv.

--PachmanovaL 14. 1. 2009, 13:14 (UTC)