Diskuse:Teplotní stratifikace vodních nádrží

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Připomínky skupiny D

  • Délka a obsažnost textu jsou víceméně správné. Výklad hesla však má charakter detektivky. Vysvětlení příčin jevu se čtenář cele dozvídá až v závěru. Bylo by lépe nejprve popsat mechanismus jevu a teprve poté se věnovat variacím a odchylkám.
  • Použitá terminologie by měla být zpřesněna (viz připomínky ostatních skupin). Termínu "holomiktická nádrž" se liší od toho jak jej používají kupř. Lellák a Kubíček (1992: Hydrobiologie). V uvedené terminologii scházejí termíny "meromiktická nádrž" a "chemoklina". Výklad může vzbuzovat dojem, že nádrže promívhávané v celém objemu nestratifikují.
  • Možná text mohl být doplněn o některé ekologické a ochrananářské aspekty jevu (jsou -li nějaké)
  • Text by měl být rozdělen za pomoci nadpisů. Schází obsah.
  • Odkazy by mohly být lépe anotovány, u odkazů mimo wikipedii uvést adresu.
  • V textu se občas vyskytují drobné překlepy a neobratné formulace

  • skupina C: Co se týče obsahu, najdu v heslu nejzásadnější informace o teplotní stratifikaci. Prohodila bych ovšem strukturu textu: Nejprve bych rozdělila nádrže na dimiktické, holomiktické a amiktické. Poté bych teprve popsala procesy v dimiktických nádržích a rozvedla holomiktická a amiktická jezera - např. proč se některá jezera nepromíchávají. Upravila bych vizuální podobu (nadpisy, podbody) a opravila překlepy. Psát správně stupně Celsia. Chybí rychlé odkazy v textu na další stránky enviwiki. V literatuře bych už neuváděla stejné knihy jako ve zdrojích.

Připomínky Skupiny E

Věcně je text v pořádku. Souhlasím s připomínkou skupiny C, že holomiktická a amiktická jezera by si zasloužila víc pozornosti, i když se s nimi v našich podmínkách setkáme jen výjimečně. Určitě by bylo přehlednější, kdyby byla před popis jednotlivých fází stratifikace (jarní cirkulace atd.) zařazena poznámka, ze se jedná o dimiktickou nádrž. Na závěr snad jen jedna formální připomínka a to, že popisek "zdroj obrázku" by měl být pohromadě a ne rozdělený obrázkem.

připomínky učitelů[editovat zdroj]

Jana Dlouhá

  • chybí lepší definice: teplota je pouze jeden z faktorů podléhající tzv. vertikální stratifikaci, pojem by měl být lépe zasazen do kontextu a tudíž by vyplynulo i lepší vyústění závěrů problematiky
  • obrázek je ze stránky, která má copyright- Obrázky a fotografie jsou, stejně jako psaný text, předmětem autorského práva. Pokud nejsou explicitně uvolněny jako volné dílo, někdo je držitelem autorských práv. Fakt, že obrázek je „volně“ umístěn na Internetu, neznamená, že je možno ho volně šířit, je vždy potřeba výslovné povolení, případně dohoda s držitelem práv.


--PachmanovaL 14. 1. 2009, 13:00 (UTC)