Diskuse:Ochranné pásmo zvláště chráněného území

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Verze k tisku již není podporovaná a může obsahovat chyby s vykreslováním. Aktualizujte si prosím záložky ve svém prohlížeči a použijte prosím zabudovanou funkci prohlížeče pro tisknutí.

připomínky skupiny F(V): Chybí mi zde názorné příklady k lepšímu pochopení, doporučila bych internetové odkazy na některá zvláště chráněná území u nás a jejich plány péče, či velikosti jejich ochranných pásem a seznam povolených či zakázaných činností v nich.

  • skupina C: Úvod o ZCHÚ bych vypustila, případně ho zařadila až do průběhu textu ve smyslu, kolem čeho se ochranná pásma vyhlašují. Obsah bych rozšířila o podkapitoly samotného hesla. "V ochranném pásmu lze pak vymezit určité činnosti a zásahy, které ale předtím musí odsouhlasit orgán ochrany přírody." – tuto větu bych přeformulovala např. na „Orgán ochrany přírody určuje, jaké činnosti a zásahy se zde provádějí.“ Ve větě „Ochranné pásmo vyhlašuje orgán, který zvláště chráněné území vyhlásil a to stejným způsobem.“ je 2x slovo „vyhlásil“. Před chvílí jsem dočetla téma "Ochranné pásmo vodního zdroje", kde je na závěr uveden příklad omezení a dalších činností v konkrétním území, což dává lepší představu o tématu. Dále bych text rozšířila o informaci, zda mají ochranná pásma v okolních státech. V textu chybí rychlé odkazy na další stránky enviwiki.

připomínky skupina D (io): Hned na začátku by stálo za to slovo "zvláště chráněné území" udělat jako aktivní odkaz, dalo by se pak vynechat třídění zvl.chú apod.

Ke kategoriím ZvlCHÚ, pokud tam tedy zůstanou, bych doplnila, že jde o kategorie v ČR (jinde se mohou lišit) (nebo hned nahoře doplnit, že se jedná pouze o českou legislativu...ze zdrojů ap. je to sice jasné, ale dala bych to tam..).

V oddíle "Ochranné pásmo" by možná bylo dobré spojit první a třetí odstaveček do jednoho - hovoří o té samé věci - činnostech v ochr.pásmu.

Drobnosti - chybí čárka ve větě "....chráněných částí přírody, hrozí pokuta..", dále je zvláštní (překlep?) "...právnické osobě nebo a fyzickým osobám..." v části o pokutách.

"z důvodů, pro které lze udělit výjimku z bližších podmínek ochrany" - dal by se tam připsat nějaký příklad? - aby si čtenář mohl lépe představit o jaké důvody jde.

připomínky učitelů

  • , a to stejným způsobem" - jakým? je to doslovná citace, ovšem vytržená z kontextu
  • pokud vycházíte z jediného zdroje, tak je třeba citovat včetně odstavců atd.
  • pokud definujete např. zvláště chráněná území, je třeba dle definice zákona uvést: ČÁST TŘETÍ, HLAVA PRVNÍ,§ 14, Kategorie zvláště chráněných území

--JaDlo 13. 1. 2009, 13:23 (UTC)