Diskuse:Ekotoxicita: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 6: Řádek 6:
  
 
==Připomínky skupiny B==
 
==Připomínky skupiny B==
(Pavla H.)
+
Měla bych snad jen připomínku k vysvětlení LC 50, EC 50 - uvedla bych co tato písmena znamenají a k jejich definici bych doplnila koncentrace čeho (látky). Dále bych uvedla jiné zkratky, které se k vyjádření toxicity používají, např. LD 50.

Verze z 11. 12. 2008, 01:20

Připomínky skupiny A: Obsah a strukturování textu dle mého názoru v pořádku. Navrhovala bych přeformulovat některá slovní spojení např.: … alespoň pro jeden z testovaných, nízká výpovědní hodnota daného vzorku, zavedení nových metodik hodnocení. Dále pokusit se stylisticky poupravit některé věty např.: „Ekotoxicita se v naší legislativě vyskytuje ještě ve vyhlášce…“, „… charakteristika se dá zjišťovat…“, Reakce organismu na stres (…) pozorována s kontrolou, která testovanou látku neobsahuje.“, „Základním nedostatkem… je to, že pokud…, kterou… a…, … nebo…, pak… nebo…“ a věta „Charakterizace odpadu …, která obsahuje… a …“ nejsem si zcela jistá, nedošlo-li k vynechání větného členu či části věty. Gramaticky správné je psaní čárek „ve vyhlášce MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.“ Technický problém odkazy v Literatuře nefungují.


Připomínky Skupiny E (R):


Připomínky skupiny B

Měla bych snad jen připomínku k vysvětlení LC 50, EC 50 - uvedla bych co tato písmena znamenají a k jejich definici bych doplnila koncentrace čeho (látky). Dále bych uvedla jiné zkratky, které se k vyjádření toxicity používají, např. LD 50.