Diskuse:Červené knihy

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Připomínky Skupiny D

Není dodržen rozsah, bylo by vhodné text rozšířit. Např.: Historie červených knih – první vydání, případně stručné vysvětlení kategorizace IUCN – A – E (je možné nalézt to v odkaze na stránkách IUCN, ale ty jsou v angličtině). 1.odstavec by bylo možné rozdělit na podkapitoly Červená kniha (něco jako stručná definice) a červené seznamy.


Připomínky Skupiny B (Ji)

Obsahově je heslo celkem v pořádku, jen bych do kapitoly "Červené knihy ČR a SR" uvedla také kolik dílů u nás vyšlo a které (Ptáci, Bezobratlí, Vyšší rostliny atd.) a použila bych alespoň jednou celý název knihy (Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR). Citace jednotlivých knih by bylo možná dobré uvést také do kapitoly "Literatura" jako publikace k dalšímu studiu. Také navrhuji zmínit se o Červené knize biotopů viz http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha/ . A ještě malá chybka, poslední věta je nedopsaná.Připomínky Skupiny C:

Stránka obsahuje řadu zajímavých informací, ale chtělo by ji ještě trochu rozšířit, např. vyjmenovat jednotlivé díly červených knih, které u nás vyšly a uvést k nim základní informace ( především citace, počty ohrožených druhů). Dále jsem nalezla v textu 2 malé chybičky- "velikost ohrožení druhů", bych nahradila "stupeň ohrožení druhů"; poslední věta nedává smysl. Zajímavé by bylo také vytvořit odkaz na stránku MŽP k vyhlášce č.395/1992 Sb..