Co jsou principy trvale udržitelného rozvoje: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(typo)
 
Řádek 1: Řádek 1:
I. '''základní hodnotové principy''':
+
==I. základní hodnotové principy:==
  
1. společenství života a přírody – princip úcty a respektu k přírodě:
+
===1. společenství života a přírody – princip úcty a respektu k přírodě:===
  
 
a) jako k jedinému pramenu uspokojení našich potřeb (statky a služby poskytované přírodou) – princip nezastupitelnosti přírody:
 
a) jako k jedinému pramenu uspokojení našich potřeb (statky a služby poskytované přírodou) – princip nezastupitelnosti přírody:
  
i) zdroje;
+
:i) zdroje;
  
ii) výpusti;
+
:ii) výpusti;
  
iii) estetické, zdravotní, kulturní a jiné služby;  
+
:iii) estetické, zdravotní, kulturní a jiné služby;  
  
iv) služby funkčních ekosystémů;
+
:iv) služby funkčních ekosystémů;
  
 
b) k její vlastní vnitřní hodnotě – princip autonomní hodnoty přírody;
 
b) k její vlastní vnitřní hodnotě – princip autonomní hodnoty přírody;
Řádek 19: Řádek 19:
 
d) k neživé přírodě – princip respektu k neživé přírodě;
 
d) k neživé přírodě – princip respektu k neživé přírodě;
  
2. společenství lidí – princip společenství:
+
===2. společenství lidí – princip společenství:===
  
 
a) „globálně“ (ale samozřejmě i v rámci místních společenství):
 
a) „globálně“ (ale samozřejmě i v rámci místních společenství):
  
i) princip sdílení lidských práv (a povinností) a základních svobod jako globálního společného jmenovatele;
+
:i) princip sdílení lidských práv (a povinností) a základních svobod jako globálního společného jmenovatele;
  
ii) princip respektu k odlišným civilizacím a kulturám;
+
:ii) princip respektu k odlišným civilizacím a kulturám;
  
 
b) regionálně a lokálně:
 
b) regionálně a lokálně:
  
i) princip kvality společenství a sdílených hodnot;
+
:i) princip kvality společenství a sdílených hodnot;
  
ii) princip kvality života jednotlivce a jeho individuálního rozvoje;
+
:ii) princip kvality života jednotlivce a jeho individuálního rozvoje;
  
iii) princip vzájemnosti:
+
:iii) princip vzájemnosti:
  
1) princip sociální integrace (soudržnosti; cílené snižování počtu sociálně marginalizovaných jedinců a skupin)
+
::1) princip sociální integrace (soudržnosti; cílené snižování počtu sociálně marginalizovaných jedinců a skupin)
  
2) princip sociální solidarity (starost o občany, kteří se bez vlastní viny dostali do obtížné situace);
+
::2) princip sociální solidarity (starost o občany, kteří se bez vlastní viny dostali do obtížné situace);
  
3. člověk ve vztahu k přírodě a světu – princip přirozenosti člověka:
+
===3. člověk ve vztahu k přírodě a světu – princip přirozenosti člověka:===
  
 
a) lidské poznání – princip pokory:
 
a) lidské poznání – princip pokory:
  
i) důvěra k vědě – princip vědeckosti;
+
:i) důvěra k vědě – princip vědeckosti;
  
ii) respekt k limitům poznání – princip předběžné opatrnosti (precautionary principle);
+
:ii) respekt k limitům poznání – princip předběžné opatrnosti (precautionary principle);
  
 
b) lidské prožívání – princip subjektivity:
 
b) lidské prožívání – princip subjektivity:
  
i) citový vztah ke světu – princip emocionality;
+
:i) citový vztah ke světu – princip emocionality;
  
ii) subjektivní prožitek a poznání – princip autenticity;
+
:ii) subjektivní prožitek a poznání – princip autenticity;
  
 
c) lidská mravnost – princip mravnosti:
 
c) lidská mravnost – princip mravnosti:
  
i) individuální odpovědnost:
+
:i) individuální odpovědnost:
  
1) za sebe;
+
::1) za sebe;
  
2) za společenství – za jakoukoli skupinu, jíž je jednotlivec členem;
+
::2) za společenství – za jakoukoli skupinu, jíž je jednotlivec členem;
  
3) za globální stav světa;
+
::3) za globální stav světa;
  
ii) skupinová odpovědnost – princip kultivace veřejného prostoru:
+
:ii) skupinová odpovědnost – princip kultivace veřejného prostoru:
  
1) tvorba otevřené liberální občanské společnosti jako společenství menšin (všech subjektů a institucí odborné a občanské veřejnosti;
+
::1) tvorba otevřené liberální občanské společnosti jako společenství menšin (všech subjektů a institucí odborné a občanské veřejnosti;
  
2) definované efektivní, otevřené a průhledné (transparentní) rozhodovací procesy.
+
::2) definované efektivní, otevřené a průhledné (transparentní) rozhodovací procesy.
  
II. strategické principy:
+
==II. strategické principy:==
  
1. princip společné, sdílené, ale diferencované odpovědnosti:
+
===1. princip společné, sdílené, ale diferencované odpovědnosti:===
  
 
a) v prostoru:
 
a) v prostoru:
  
i) v ochraně přírody a životního prostředí a k jejich využití;
+
:i) v ochraně přírody a životního prostředí a k jejich využití;
  
ii) ve vyváženosti místní, regionální a globální;
+
:ii) ve vyváženosti místní, regionální a globální;
  
 
b) v čase – princip odpovědnosti vůči budoucím generacím za předání přírodního, kulturního a civilizačního dědictví (strategické a územní plánování);
 
b) v čase – princip odpovědnosti vůči budoucím generacím za předání přírodního, kulturního a civilizačního dědictví (strategické a územní plánování);
Řádek 83: Řádek 83:
 
c) v prostoru i v čase:
 
c) v prostoru i v čase:
  
i) princip obnovy a údržby kulturní krajiny;
+
:i) princip obnovy a údržby kulturní krajiny;
  
 
d) princip stabilizace a zlepšení sídelní struktury a udržení života na venkově;
 
d) princip stabilizace a zlepšení sídelní struktury a udržení života na venkově;
  
2. princip dynamické rovnováhy:
+
===2. princip dynamické rovnováhy:===
  
 
a) pluralitní zastupitelské demokracie – participativní;
 
a) pluralitní zastupitelské demokracie – participativní;
Řádek 93: Řádek 93:
 
b) tržního hospodářství – s hodnotovými rámci;
 
b) tržního hospodářství – s hodnotovými rámci;
  
3. princip rovných příležitostí:
+
===3. princip rovných příležitostí:===
  
 
a) jednotlivců a skupin;
 
a) jednotlivců a skupin;
Řádek 99: Řádek 99:
 
b) ekonomických subjektů;
 
b) ekonomických subjektů;
  
4. princip limitu (environmentálních limitů);
+
===4. princip limitu (environmentálních limitů);===
  
5. princip únosnosti:
+
===5. princip únosnosti:===
  
 
a) princip únosnosti prostředí (kritická zátěž prostředí, critical load);
 
a) princip únosnosti prostředí (kritická zátěž prostředí, critical load);
Řádek 111: Řádek 111:
 
d) princip individuální únosnosti (udržitelnost vzorců spotřeby a výroby);
 
d) princip individuální únosnosti (udržitelnost vzorců spotřeby a výroby);
  
6. princip koheze – efektivity, soudržnosti a výkonnosti institucí;
+
===6. princip koheze – efektivity, soudržnosti a výkonnosti institucí;===
  
7. princip subsidiarity (subsidiarity principle) v dialektickém smyslu:
+
===7. princip subsidiarity (subsidiarity principle) v dialektickém smyslu:===
  
 
a) přinášet řešení na nejnižší úroveň v prostoru a čase, kde je řešení možné;
 
a) přinášet řešení na nejnižší úroveň v prostoru a čase, kde je řešení možné;
Řádek 119: Řádek 119:
 
b) povinnost přinést řešení na vyšší úrovni v prostoru a čase, kde nižší úroveň nestačí (vytváření pravidel, rámců a úmluv);
 
b) povinnost přinést řešení na vyšší úrovni v prostoru a čase, kde nižší úroveň nestačí (vytváření pravidel, rámců a úmluv);
  
8. princip vysoké úrovně ochrany životního prostředí, přijatý v Evropském společenství (high level of environment protection);
+
===8. princip vysoké úrovně ochrany životního prostředí, přijatý v Evropském společenství (high level of environment protection);===
  
9. princip nevratnosti změn;
+
===9. princip nevratnosti změn;===
  
10. princip synergie:
+
===10. princip synergie:===
  
 
a) negativní – synergie dopadů a rizik;
 
a) negativní – synergie dopadů a rizik;
Řádek 129: Řádek 129:
 
b) pozitivní – synergie nástrojů;
 
b) pozitivní – synergie nástrojů;
  
11. princip partnerství: vztahy mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními subjekty musí být založeny na bázi partnerství, nikoliv na bázi rivality.
+
===11. princip partnerství: vztahy mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními subjekty musí být založeny na bázi partnerství, nikoliv na bázi rivality.===
  
III. takticko-technické principy:
+
==III. takticko-technické principy:==
  
1. taktické:
+
===1. taktické:===
  
 
a) princip inkorporace (principle of incorporation) na všech úrovních: principy udržitelného rozvoje a úroveň ochrany životního prostředí musí být zahrnuty
 
a) princip inkorporace (principle of incorporation) na všech úrovních: principy udržitelného rozvoje a úroveň ochrany životního prostředí musí být zahrnuty
  
i) v politikách všech zemí;
+
:i) v politikách všech zemí;
  
ii) ve všech oblastech společenského života, resortních politikách atd. (IPPC aj.)
+
:ii) ve všech oblastech společenského života, resortních politikách atd. (IPPC aj.)
  
 
b) princip odloučení (ekonomického rozvoje od negativních dopadů na životní prostředí – decoupling);
 
b) princip odloučení (ekonomického rozvoje od negativních dopadů na životní prostředí – decoupling);
Řádek 149: Řádek 149:
 
e) princip ekoefektivity – efektivní využívání spotřebovávatelných zdrojů:
 
e) princip ekoefektivity – efektivní využívání spotřebovávatelných zdrojů:
  
i) analýza nákladů a užitků (princip přiměřenosti nákladů; cost-benefit analysis);
+
:i) analýza nákladů a užitků (princip přiměřenosti nákladů; cost-benefit analysis);
  
ii) strategie dvojího vítězství (příjemné s užitečným, win-win strategy);
+
:ii) strategie dvojího vítězství (příjemné s užitečným, win-win strategy);
  
 
f) ekosystémový přístup (princip) – efektivní využívání nespotřebovávatelných zdrojů;
 
f) ekosystémový přístup (princip) – efektivní využívání nespotřebovávatelných zdrojů;
Řádek 159: Řádek 159:
 
h) princip spolupodílení (participace);
 
h) princip spolupodílení (participace);
  
i) princip informovanosti;
+
:i) princip informovanosti;
  
ii) princip komunikace;
+
:ii) princip komunikace;
  
 
i) princip individuace (respektu k místním přírodním, civilizačním a kulturním odlišnostem);
 
i) princip individuace (respektu k místním přírodním, civilizačním a kulturním odlišnostem);
Řádek 167: Řádek 167:
 
j) princip distribuce (tam, kde z různých důvodů nemůže fungovat trh):
 
j) princip distribuce (tam, kde z různých důvodů nemůže fungovat trh):
  
i) zdrojů;
+
:i) zdrojů;
  
ii) rizik;
+
:ii) rizik;
  
 
k) princip selekce – rozlišení a koordinace:
 
k) princip selekce – rozlišení a koordinace:
  
i) společenské objednávky;
+
:i) společenské objednávky;
  
ii) odbornosti;
+
:ii) odbornosti;
  
iii) soukromého zájmu;
+
:iii) soukromého zájmu;
  
 
l) princip dobrého řízení – vládnutí (good governance):
 
l) princip dobrého řízení – vládnutí (good governance):
  
i) princip kontroly;
+
:i) princip kontroly;
  
ii) princip zpětné vazby;
+
:ii) princip zpětné vazby;
  
iii) princip indikace (indikátory udržitelnosti);
+
:iii) princip indikace (indikátory udržitelnosti);
  
2. ekonomicko-technické:
+
===2. ekonomicko-technické:===
  
 
a) princip ekonomizace:
 
a) princip ekonomizace:
  
i) internalizace externalit;
+
:i) internalizace externalit;
  
1) pozitivních;
+
::1) pozitivních;
  
2) negativních;
+
::2) negativních;
  
ii) oceňování;
+
:ii) oceňování;
  
iii) princip ekonomických nástrojů (ekonomické odpovědnosti): činnosti škodící životnímu prostředí by měly být znevýhodněny oproti činnostem škodícím méně či vůbec:
+
:iii) princip ekonomických nástrojů (ekonomické odpovědnosti): činnosti škodící životnímu prostředí by měly být znevýhodněny oproti činnostem škodícím méně či vůbec:
  
1) princip„znečišťovatel platí“ („polluter pays“ principle);
+
::1) princip„znečišťovatel platí“ („polluter pays“ principle);
  
2) princip ekologické daňové reformy;
+
::2) princip ekologické daňové reformy;
  
3) princip pozitivní ekonomické stimulace;
+
::3) princip pozitivní ekonomické stimulace;
  
 
b) princip technologizace:
 
b) princip technologizace:
  
i) princip nejlepší dostupné technologie (best available technologies or technics, BAT):
+
:i) princip nejlepší dostupné technologie (best available technologies or technics, BAT):
  
1) výrobní, hmotné technologie a techniky;
+
::1) výrobní, hmotné technologie a techniky;
  
2) manažerské techniky, postupy, normy, certifikace, firemní kultura). minimalizace znečištění (rizika) u zdroje;  
+
::2) manažerské techniky, postupy, normy, certifikace, firemní kultura). minimalizace znečištění (rizika) u zdroje;  
  
ii) princip minimalizace znečištění (rizika) u zdroje;
+
:ii) princip minimalizace znečištění (rizika) u zdroje;
  
iii) princip substituce: nahrazovat výrobky a činnosti škodící životnímu prostředí  méně škodlivými;
+
:iii) princip substituce: nahrazovat výrobky a činnosti škodící životnímu prostředí  méně škodlivými;
  
iv) princip minimalizace materiálových a energetických vstupů;
+
:iv) princip minimalizace materiálových a energetických vstupů;
  
v) princip preferování obnovitelných zdrojů před neobnovitelnými;
+
:v) princip preferování obnovitelných zdrojů před neobnovitelnými;
  
vi) princip prevence vzniku odpadů a jejich recyklace;
+
:vi) princip prevence vzniku odpadů a jejich recyklace;
  
vii) mnoho principů dalších podle míry podrobnosti.
+
:vii) mnoho principů dalších podle míry podrobnosti.
  
 
== Zdroje ==
 
== Zdroje ==

Aktuální verze z 2. 5. 2013, 19:04

I. základní hodnotové principy:[editovat | editovat zdroj]

1. společenství života a přírody – princip úcty a respektu k přírodě:[editovat | editovat zdroj]

a) jako k jedinému pramenu uspokojení našich potřeb (statky a služby poskytované přírodou) – princip nezastupitelnosti přírody:

i) zdroje;
ii) výpusti;
iii) estetické, zdravotní, kulturní a jiné služby;
iv) služby funkčních ekosystémů;

b) k její vlastní vnitřní hodnotě – princip autonomní hodnoty přírody;

c) k životu ve všech jeho formách (k biodiversitě) – princip úcty k životu;

d) k neživé přírodě – princip respektu k neživé přírodě;

2. společenství lidí – princip společenství:[editovat | editovat zdroj]

a) „globálně“ (ale samozřejmě i v rámci místních společenství):

i) princip sdílení lidských práv (a povinností) a základních svobod jako globálního společného jmenovatele;
ii) princip respektu k odlišným civilizacím a kulturám;

b) regionálně a lokálně:

i) princip kvality společenství a sdílených hodnot;
ii) princip kvality života jednotlivce a jeho individuálního rozvoje;
iii) princip vzájemnosti:
1) princip sociální integrace (soudržnosti; cílené snižování počtu sociálně marginalizovaných jedinců a skupin)
2) princip sociální solidarity (starost o občany, kteří se bez vlastní viny dostali do obtížné situace);

3. člověk ve vztahu k přírodě a světu – princip přirozenosti člověka:[editovat | editovat zdroj]

a) lidské poznání – princip pokory:

i) důvěra k vědě – princip vědeckosti;
ii) respekt k limitům poznání – princip předběžné opatrnosti (precautionary principle);

b) lidské prožívání – princip subjektivity:

i) citový vztah ke světu – princip emocionality;
ii) subjektivní prožitek a poznání – princip autenticity;

c) lidská mravnost – princip mravnosti:

i) individuální odpovědnost:
1) za sebe;
2) za společenství – za jakoukoli skupinu, jíž je jednotlivec členem;
3) za globální stav světa;
ii) skupinová odpovědnost – princip kultivace veřejného prostoru:
1) tvorba otevřené liberální občanské společnosti jako společenství menšin (všech subjektů a institucí odborné a občanské veřejnosti;
2) definované efektivní, otevřené a průhledné (transparentní) rozhodovací procesy.

II. strategické principy:[editovat | editovat zdroj]

1. princip společné, sdílené, ale diferencované odpovědnosti:[editovat | editovat zdroj]

a) v prostoru:

i) v ochraně přírody a životního prostředí a k jejich využití;
ii) ve vyváženosti místní, regionální a globální;

b) v čase – princip odpovědnosti vůči budoucím generacím za předání přírodního, kulturního a civilizačního dědictví (strategické a územní plánování);

c) v prostoru i v čase:

i) princip obnovy a údržby kulturní krajiny;

d) princip stabilizace a zlepšení sídelní struktury a udržení života na venkově;

2. princip dynamické rovnováhy:[editovat | editovat zdroj]

a) pluralitní zastupitelské demokracie – participativní;

b) tržního hospodářství – s hodnotovými rámci;

3. princip rovných příležitostí:[editovat | editovat zdroj]

a) jednotlivců a skupin;

b) ekonomických subjektů;

4. princip limitu (environmentálních limitů);[editovat | editovat zdroj]

5. princip únosnosti:[editovat | editovat zdroj]

a) princip únosnosti prostředí (kritická zátěž prostředí, critical load);

b) princip sociální únosnosti;

c) princip ekonomické únosnosti;

d) princip individuální únosnosti (udržitelnost vzorců spotřeby a výroby);

6. princip koheze – efektivity, soudržnosti a výkonnosti institucí;[editovat | editovat zdroj]

7. princip subsidiarity (subsidiarity principle) v dialektickém smyslu:[editovat | editovat zdroj]

a) přinášet řešení na nejnižší úroveň v prostoru a čase, kde je řešení možné;

b) povinnost přinést řešení na vyšší úrovni v prostoru a čase, kde nižší úroveň nestačí (vytváření pravidel, rámců a úmluv);

8. princip vysoké úrovně ochrany životního prostředí, přijatý v Evropském společenství (high level of environment protection);[editovat | editovat zdroj]

9. princip nevratnosti změn;[editovat | editovat zdroj]

10. princip synergie:[editovat | editovat zdroj]

a) negativní – synergie dopadů a rizik;

b) pozitivní – synergie nástrojů;

11. princip partnerství: vztahy mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními subjekty musí být založeny na bázi partnerství, nikoliv na bázi rivality.[editovat | editovat zdroj]

III. takticko-technické principy:[editovat | editovat zdroj]

1. taktické:[editovat | editovat zdroj]

a) princip inkorporace (principle of incorporation) na všech úrovních: principy udržitelného rozvoje a úroveň ochrany životního prostředí musí být zahrnuty

i) v politikách všech zemí;
ii) ve všech oblastech společenského života, resortních politikách atd. (IPPC aj.)

b) princip odloučení (ekonomického rozvoje od negativních dopadů na životní prostředí – decoupling);

c) princip přechodu (od ekonomiky zaměřené na růst k hospodářství zaměřenému na uspokojení potřeb);

d) princip prevence a řešení krizí (prevention principle) – oproti principu „konce potrubí“ („end-of-pipe“ principle);

e) princip ekoefektivity – efektivní využívání spotřebovávatelných zdrojů:

i) analýza nákladů a užitků (princip přiměřenosti nákladů; cost-benefit analysis);
ii) strategie dvojího vítězství (příjemné s užitečným, win-win strategy);

f) ekosystémový přístup (princip) – efektivní využívání nespotřebovávatelných zdrojů;

g) princip měřítka a nejmenší účinné dávky;

h) princip spolupodílení (participace);

i) princip informovanosti;
ii) princip komunikace;

i) princip individuace (respektu k místním přírodním, civilizačním a kulturním odlišnostem);

j) princip distribuce (tam, kde z různých důvodů nemůže fungovat trh):

i) zdrojů;
ii) rizik;

k) princip selekce – rozlišení a koordinace:

i) společenské objednávky;
ii) odbornosti;
iii) soukromého zájmu;

l) princip dobrého řízení – vládnutí (good governance):

i) princip kontroly;
ii) princip zpětné vazby;
iii) princip indikace (indikátory udržitelnosti);

2. ekonomicko-technické:[editovat | editovat zdroj]

a) princip ekonomizace:

i) internalizace externalit;
1) pozitivních;
2) negativních;
ii) oceňování;
iii) princip ekonomických nástrojů (ekonomické odpovědnosti): činnosti škodící životnímu prostředí by měly být znevýhodněny oproti činnostem škodícím méně či vůbec:
1) princip„znečišťovatel platí“ („polluter pays“ principle);
2) princip ekologické daňové reformy;
3) princip pozitivní ekonomické stimulace;

b) princip technologizace:

i) princip nejlepší dostupné technologie (best available technologies or technics, BAT):
1) výrobní, hmotné technologie a techniky;
2) manažerské techniky, postupy, normy, certifikace, firemní kultura). minimalizace znečištění (rizika) u zdroje;
ii) princip minimalizace znečištění (rizika) u zdroje;
iii) princip substituce: nahrazovat výrobky a činnosti škodící životnímu prostředí méně škodlivými;
iv) princip minimalizace materiálových a energetických vstupů;
v) princip preferování obnovitelných zdrojů před neobnovitelnými;
vi) princip prevence vzniku odpadů a jejich recyklace;
vii) mnoho principů dalších podle míry podrobnosti.

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Texty Ivana Ryndy ke kurzu Globalizace a globální problémy, publikované In: Dlouhá, J., Dlouhý, J., Mezřický, V. (eds.) (2006) Globalizace a globální problémy. Sborník textů k celouniverzitnímu kurzu 2005 – 2007. Univerzita Karlova v Praze, COŽP. ISBN 80-87076-01-X. Dostupné z www <http://www.czp.cuni.cz/knihovna/globalizace.pdf>

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]