Šablona:Překlad: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m (naimportována 1 revize)
 
Řádek 1: Řádek 1:
{{Překlad/core|{{{jazyk|{{{1|<noinclude>en</noinclude>}}}}}}|{{{článek|{{{2|<noinclude>Template:Translated page</noinclude>}}}}}}|{{{revize|{{{3|<noinclude>1</noinclude>}}}}}}|{{{jazyk2|{{{4|<noinclude>la</noinclude>}}}}}}|{{{článek2|{{{5|<noinclude>Článek 2</noinclude>}}}}}}|{{{revize2|{{{6|<noinclude>2</noinclude>}}}}}}|{{{jazyk3|{{{7|<noinclude>de</noinclude>}}}}}}|{{{článek3|{{{8|<noinclude>Článek 3</noinclude>}}}}}}|{{{revize3|{{{9|<noinclude>3</noinclude>}}}}}}|{{{jazyk4|{{{10|<noinclude>fr</noinclude>}}}}}}|{{{článek4|{{{11|<noinclude>Článek 4</noinclude>}}}}}}|{{{revize4|<noinclude>4</noinclude>{{{12|}}}}}}|{{{jazyk5|{{{13|<noinclude>sk</noinclude>}}}}}}|{{{článek5|{{{14|<noinclude>Článek 5</noinclude>}}}}}}|{{{revize5|{{{15|<noinclude>5</noinclude>}}}}}}|{{{jazyk6|{{{16|<noinclude>eo</noinclude>}}}}}}|{{{článek6|{{{17|<noinclude>Článek 6</noinclude>}}}}}}|{{{revize6|{{{18|<noinclude>6</noinclude>}}}}}}|text-plural=byly použity [[Wikipedie:WikiProjekt Překlad/Rady|překlady]] textů z článků|text-singular=byl použit [[Wikipedie:WikiProjekt Překlad/Rady|překlad]] textu z článku|šablona=Překlad|bezkategorie={{{bezkategorie|}}}}}{{
+
{{Překlad/core|{{{jazyk|{{{1|<noinclude>en</noinclude>}}}}}}|{{{článek|{{{2|<noinclude>Template:Translated page</noinclude>}}}}}}|{{{revize|{{{3|<noinclude>1</noinclude>}}}}}}|{{{jazyk2|{{{4|<noinclude>la</noinclude>}}}}}}|{{{článek2|{{{5|<noinclude>Článek 2</noinclude>}}}}}}|{{{revize2|{{{6|<noinclude>2</noinclude>}}}}}}|{{{jazyk3|{{{7|<noinclude>de</noinclude>}}}}}}|{{{článek3|{{{8|<noinclude>Článek 3</noinclude>}}}}}}|{{{revize3|{{{9|<noinclude>3</noinclude>}}}}}}|{{{jazyk4|{{{10|<noinclude>fr</noinclude>}}}}}}|{{{článek4|{{{11|<noinclude>Článek 4</noinclude>}}}}}}|{{{revize4|<noinclude>4</noinclude>{{{12|}}}}}}|{{{jazyk5|{{{13|<noinclude>sk</noinclude>}}}}}}|{{{článek5|{{{14|<noinclude>Článek 5</noinclude>}}}}}}|{{{revize5|{{{15|<noinclude>5</noinclude>}}}}}}|{{{jazyk6|{{{16|<noinclude>eo</noinclude>}}}}}}|{{{článek6|{{{17|<noinclude>Článek 6</noinclude>}}}}}}|{{{revize6|{{{18|<noinclude>6</noinclude>}}}}}}|text-plural=byly použity [[Wikipedie:WikiProjekt Překlad/Rady|překlady]] textů či vlastní text z článků|text-singular=byl použit [[Wikipedie:WikiProjekt Překlad/Rady|překlad]] textu či vlastní text z článku|šablona=Překlad|bezkategorie={{{bezkategorie|}}}}}{{
 
Překlad/zda-mixed|{{{1|<noinclude>en</noinclude>}}}|{{{2|<noinclude>Template:Translated page</noinclude>}}}|{{{3|<noinclude>123456</noinclude>}}}|{{{jazyk|}}}|{{{článek|}}}|{{{revize|}}}|{{{jazyk2|}}}|{{{článek2|}}}|{{{revize2|}}}|{{{jazyk3|}}}|{{{článek3|}}}|{{{revize3|}}}|{{{jazyk4|}}}|{{{článek4|}}}|{{{revize4|}}}|{{{jazyk5|}}}|{{{článek5|}}}|{{{revize5|}}}|{{{jazyk6|}}}|{{{článek6|}}}|{{{revize6|}}}|šablona=Překlad
 
Překlad/zda-mixed|{{{1|<noinclude>en</noinclude>}}}|{{{2|<noinclude>Template:Translated page</noinclude>}}}|{{{3|<noinclude>123456</noinclude>}}}|{{{jazyk|}}}|{{{článek|}}}|{{{revize|}}}|{{{jazyk2|}}}|{{{článek2|}}}|{{{revize2|}}}|{{{jazyk3|}}}|{{{článek3|}}}|{{{revize3|}}}|{{{jazyk4|}}}|{{{článek4|}}}|{{{revize4|}}}|{{{jazyk5|}}}|{{{článek5|}}}|{{{revize5|}}}|{{{jazyk6|}}}|{{{článek6|}}}|{{{revize6|}}}|šablona=Překlad
 
}}<noinclude>
 
}}<noinclude>

Aktuální verze z 11. 1. 2021, 16:37

V tomto článku byly použity překlady textů či vlastní text z článků Template:Translated page na anglické Wikipedii, Článek 2 na latinské Wikipedii, Článek 3 na německé Wikipedii, Článek 4 na francouzské Wikipedii, Článek 5 na slovenské Wikipedii a Článek 6 na esperantské Wikipedii.

Šablona odkazuje na články na cizojazyčných Wikipediích, jejichž text byl v přeložené podobě použit na české Wikipedii. Takové články eviduje v příslušné kategorii podle jazyka (pokud taková kategorie pro daný jazyk již existuje). Šablona vložená v článku není považována za věrohodný zdroj, slouží pouze pro autorskoprávní účely.

Umístění[editovat zdroj]

Šablona se umisťuje na konec článku do sekce „Reference“ jako první, ještě před parametrem <references />.

Užití[editovat zdroj]

Šablonu použijte vždy, když do české verze Wikipedie překládáte text článku z jiné jazykové verze Wikipedie. Uvedení původu textu je nezbytné k tomu, aby byla naplněna licence Wikipedie (viz Wikipedie:Autorské právo), a navíc čtenáři umožní snadno si prohlédnout text v jeho původní podobě. Nezapomeňte, že samotné použití šablony nelze považovat za uvedení věrohodných zdrojů (nelze zdrojovat tvrzení šablonou Překlad). Pokud v původním textu byly reference, měli byste je přenést i do přeloženého textu, pokud původní text neměl zdroje, nemá zdroje ani přeložený text. Více informací o uvádění zdrojů najdete na stránce Wikipedie:Reference. Na stránce Wikipedie:WikiProjekt Překlad/Rady najdete další užitečné rady.

K užití je možné zkopírovat tuto prázdnou verzi:

{{Překlad|jazyk= |článek= |revize= }}
<references />

nebo kratší verzi bez názvů parametrů:

{{Překlad|en|article|123456}}
<references />

Před tuto šablonu se nevkládá znak „*“ na začátek řádku pro odrážku (bullet).

Parametry[editovat zdroj]

  • jazyk: Jazykový kód cizojazyčné Wikipedie (pokud jde o jazyk, který šablona zatím nepodporuje, je možné označení jazyka jednoduše doplnit na příslušné místo zdrojového kódu šablony). Navíc je podporována i hodnota meta, pro odkazy na metawiki: meta.wikimedia.org. Není-li článek, v němž je tato šablona vložená, propojen s žádným článkem v (prvním) uvedeném jazyce, je zařazen do Wikipedie:Údržba/Nepropojené články vzniklé překladem.
  • článek: Název článku na cizojazyčné Wikipedii.
  • revize: Číslo revize článku v cizojazyčné Wikipedii. Toto číslo lze získat například klepnutím na položku „Trvalý odkaz“ v levém dolním menu u příslušného článku. Vzniklé URL má parametr oldid=ČÍSLO. Toto ČÍSLO je onou požadovanou revizí. Alternativní cestou je otevřít historii daného článku, klepnout na požadovanou verzi a opět se podívat na parametr oldid. Parametr "revize" je podstatný, bez jeho vyplnění (a s vyplněnými ostatními) je článek pomocí šablony {{chyba}} zařazen do Kategorie:Údržba:Chybná čísla revizí.

Příklady[editovat zdroj]

Pojmenované argumenty[editovat zdroj]

{{Překlad|jazyk=en|článek=Orca|revize=100274206}}

{{Překlad
 | jazyk = en
 | článek = Orca
 | revize = 100274206
}}

V tomto článku byl použit překlad textu či vlastní text z článku Orca na anglické Wikipedii.

Vícero překladů[editovat zdroj]

Je možné rovněž do jedné šablony dát informaci o více překladech (maximálně 6).

{{Překlad
 | jazyk = en
 | článek = Orca
 | revize = 100274206
 | jazyk2 = en
 | článek2 = Marine mammal
 | revize2 = 268532537
 | jazyk3 = de
 | článek3 = Großer Schwertwal
 | revize3 = 35169496
 | jazyk4 = es
 | článek4 = Orcinus orca
 | revize4 = 24024988
 | jazyk5 = pl
 | článek5 = Orka
 | revize5 = 15857732
 | jazyk6 = sk
 | článek6 = Kosatka dravá
 | revize6 = 5581199
}}

V tomto článku byly použity překlady textů či vlastní text z článků Orca na anglické Wikipedii, Marine mammal na anglické Wikipedii, Großer Schwertwal na německé Wikipedii, Orcinus orca na španělské Wikipedii, Orka na polské Wikipedii a Kosatka dravá na slovenské Wikipedii.

Nepojmenované argumenty[editovat zdroj]

Anebo krátce:

{{Překlad|en|Orca|100274206}}

V tomto článku byl použit překlad textu či vlastní text z článku Orca na anglické Wikipedii.

Při dodržení pořadí hodnot parametrů jazyk | článek | revize lze použít i zápis bez uvedení jejich názvů:

{{Překlad
 | en
 | Orca
 | 100274206
 | en
 | Marine mammal
 | 268532537
 | de
 | Großer Schwertwal
 | 35169496
 | es
 | Orcinus orca
 | 24024988
 | pl
 | Orka
 | 15857732
 | sk
 | Kosatka dravá
 | 5581199
}}

V tomto článku byly použity překlady textů či vlastní text z článků Orca na anglické Wikipedii, Marine mammal na anglické Wikipedii, Großer Schwertwal na německé Wikipedii, Orcinus orca na španělské Wikipedii, Orka na polské Wikipedii a Kosatka dravá na slovenské Wikipedii.

Ovšem při tomoto způsobu použití je třeba mít na paměti, ze se žádný znak „ | nesmí vynechat! Tím by se totiž posunuly významy hodnot všech následujících parametrů, takže šablona začne hlásit chyby. Tento zápis je sice jednodušší, ale o to více náchylný k chybám wikipedistů.

Validace[editovat zdroj]

Pro ověřování trojic dat jsou vytvořeny komplexní validační mechanismy: Každý detekovaný problém šablona hlásí, navíc poukazuje na jeho příčinu a nabízí tak i řešení.

Kombinovaný příklad validací[editovat zdroj]

V tomto článku byly použity překlady textů z článků neznámého jména na neurčené Wikipedii (číslo revize nebylo určeno), topic2 na nerozpoznané (laNg2) Wikipedii (číslo revize "rev2" není číslo), topic3 na neurčené Wikipedii (číslo revize "rev3" není číslo), neznámého jména na nerozpoznané (lang2) Wikipedii (číslo revize "rev2" není číslo) Duplicitní vstupy!, topic1 na Meta-Wiki (číslo revize "rev5" není číslo) a neznámého jména na anglické Wikipedii (číslo revize "1.1" není celé číslo).
Šablona {{Překlad}} očekává hodnoty v kompletní trojici parametrů: Buď jen v pojmenovaných, anebo jen v anonymním sledu. Zde však byla zadána nekompletní trojice pojmenovaných vstupů: "jazyk=", "článek=c", "revize=", a ty zde nelze kombinovat s nepojmenovanými! ("1=d";"2=e";"3=")

V tomto článku byl použit překlad textu či vlastní text z článku Šablona {{Překlad}} požaduje jiný jazyk než češtinu! Zadáno: "cs;Německá Kuchyně;14969423"..

Data šablony[editovat zdroj]

Tato sekce obsahuje strukturovaný popis parametrů této šablony využívající rozšíření TemplateData, který umožňuje snadnější používání této šablony v prostředí VisualEditoru.

Překlad

Šablonu použijte vždy, když do české verze Wikipedie překládáte text článku z jiné jazykové verze Wikipedie. Uvedení původu textu je nezbytné k tomu, aby byla dodržena licence Wikipedie, a navíc čtenáři umožní snadno si prohlédnout text v jeho původní podobě.

Parametry šablony

Tato šablona upřednostňuje parametry formátované v jediném řádku.

ParametrPopisTypStav
jazyk1 jazyk

Jazykový kód cizojazyčné Wikipedie.

Řetězecpovinný
článek2 článek

Název článku na cizojazyčné Wikipedii.

Stránkapovinný
revize3 revize

Číslo revize článku v cizojazyčné Wikipedii. Toto číslo lze získat například klepnutím na položku „Trvalý odkaz“ v levém dolním menu u příslušného článku. Vzniklé URL má parametr „oldid=ČÍSLO“. Toto ČÍSLO je onou požadovanou revizí. Alternativní cestou je otevřít historii daného článku, klepnout na požadovanou verzi a opět se podívat na parametr „oldid“.

Číslopovinný
jazyk24 jazyk2

Jazykový kód další cizojazyčné Wikipedie.

Řetězecnepovinný
článek25 článek2

Název článku na další cizojazyčné Wikipedii.

Stránkanepovinný
revize26 revize2

Číslo revize článku na další cizojazyčné Wikipedii.

Číslonepovinný
jazyk37 jazyk3

Jazykový kód další cizojazyčné Wikipedie.

Řetězecnepovinný
článek38 článek3

Název článku na další cizojazyčné Wikipedii.

Stránkanepovinný
revize39 revize3

Číslo revize článku na další cizojazyčné Wikipedii.

Číslonepovinný
jazyk410 jazyk4

Jazykový kód další cizojazyčné Wikipedie.

Řetězecnepovinný
článek411 článek3

Název článku na další cizojazyčné Wikipedii.

Stránkanepovinný
revize412 revize4

Číslo revize článku na další cizojazyčné Wikipedii.

Číslonepovinný
jazyk513 jazyk5

Jazykový kód další cizojazyčné Wikipedie.

Řetězecnepovinný
článek514 článek5

Název článku na další cizojazyčné Wikipedii.

Stránkanepovinný
revize515 revize5

Číslo revize článku na další cizojazyčné Wikipedii.

Číslonepovinný
jazyk616 jazyk6

Jazykový kód další cizojazyčné Wikipedie.

Řetězecnepovinný
článek617 článek6

Název článku na další cizojazyčné Wikipedii.

Stránkanepovinný
revize618 revize6

Číslo revize článku na další cizojazyčné Wikipedii.

Číslonepovinný

Související šablony[editovat zdroj]