Editace stránky Šablona:Citace sborníku/doc

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Varování: Nejste přihlášen(a). Pokud uložíte jakoukoli editaci, vaše IP adresa bude zveřejněna v historii této stránky. Pokud se přihlásíte nebo si vytvoříte účet, vaše editace budou připsány vašemu uživatelskému jménu a získáte i další výhody.

Editace může být zrušena. Zkontrolujte a pak potvrďte změny zobrazené níže.

Aktuální verze Váš text
Řádek 1: Řádek 1:
{{Podstránka s dokumentací}}
+
Zde je ''dokumentace'' k šabloně {{Šablona|Citace sborníku}}. Diskusi je možno vést na [[Šablona diskuse:Citace sborníku]].
{{RIGHTTOC}}
 
<!--
 
    KATEGORIE prosím přidejte až na spodek této stránky
 
-->
 
Šablona pro generování citací samostatných příspěvků různých autorů v rámci monografie dle norem [[ČSN]] [[Mezinárodní organizace pro normalizaci|ISO]]&nbsp;690 a ČSN&nbsp;ISO&nbsp;690-2.
 
  
== Použití ==
+
==Užití==
 
Všechna pole '''musí''' být malými písmeny. Zkopírujte prázdnou verzi na místo použití:
 
Všechna pole '''musí''' být malými písmeny. Zkopírujte prázdnou verzi na místo použití:
 
{| cellpadding="0" cellspacing="6"
 
{| cellpadding="0" cellspacing="6"
 
! Plná verze !! Obvyklé užití
 
! Plná verze !! Obvyklé užití
|- width="50%" style="vertical-align: top;"
+
|- width="50%"
 
|
 
|
 
<pre>
 
<pre>
Řádek 52: Řádek 47:
 
  | typ vydání =  
 
  | typ vydání =  
 
  | vydavatel =  
 
  | vydavatel =  
| odkaz na vydavatele =
 
 
  | místo =  
 
  | místo =  
 
  | datum vydání =  
 
  | datum vydání =  
Řádek 63: Řádek 57:
 
  | rok copyrightu =
 
  | rok copyrightu =
 
  | isbn =  
 
  | isbn =  
| isbn2 =
 
| issn =
 
 
  | doi =  
 
  | doi =  
 
  | id =  
 
  | id =  
Řádek 75: Řádek 67:
 
  | strany =  
 
  | strany =  
 
  | jazyk =  
 
  | jazyk =  
}}</pre>
+
}}
|  
+
</pre>
 +
| style="vertical-align: top;" |
 
<pre>
 
<pre>
 
{{Citace sborníku
 
{{Citace sborníku
Řádek 91: Řádek 84:
 
  | odkaz na sborník =  
 
  | odkaz na sborník =  
 
  | vydavatel =  
 
  | vydavatel =  
| odkaz na vydavatele =
 
 
  | místo =  
 
  | místo =  
 
  | rok vydání =  
 
  | rok vydání =  
Řádek 99: Řádek 91:
 
  | strany =  
 
  | strany =  
 
  | jazyk =  
 
  | jazyk =  
}}</pre>
+
}}
 +
</pre>
 
|}
 
|}
  
== Parametry ==
+
==Parametry==
=== Primární odpovědnost u příspěvku ===
+
===Primární odpovědnost u příspěvku===
Parametry určující hlavní odpovědnost za text, většinou jde o jméno autora nebo autorů. Jména se uvádějí bez titulů a vědeckých hodností.
+
Parametry určující hlavní odpovědnost za text, většinou jde o jméno autora nebo autorů. Jména se uvádějí bez titulů a vědeckých hodností.  
  
 
Parametry pro prvního autora se vyplňují vždy, je-li uveden aspoň jeden autor.
 
Parametry pro prvního autora se vyplňují vždy, je-li uveden aspoň jeden autor.
Řádek 135: Řádek 128:
 
* Nejsou známí autoři a odpovědná společnost je zároveň vydavatelská.
 
* Nejsou známí autoři a odpovědná společnost je zároveň vydavatelská.
  
=== Název příspěvku ===
+
===Název příspěvku===
 
* '''titul''' – název dokumentu. Pokud je složen z více částí, je třeba jej zformátovat podle normy podle následujících zásad:
 
* '''titul''' – název dokumentu. Pokud je složen z více částí, je třeba jej zformátovat podle normy podle následujících zásad:
 
** Jde-li o název a podnázev, je třeba nejprve uvést název, pak podnázev, podle pořadí na titulní stránce. Musí být odděleny dvojtečkou.
 
** Jde-li o název a podnázev, je třeba nejprve uvést název, pak podnázev, podle pořadí na titulní stránce. Musí být odděleny dvojtečkou.
Řádek 143: Řádek 136:
 
* '''url''' – URL příspěvku ve sborníku.
 
* '''url''' – URL příspěvku ve sborníku.
  
=== Primární odpovědnost u sborníku ===
+
===Primární odpovědnost u sborníku ===
Parametry určující hlavní odpovědnost za text, většinou jde o jméno sestavitele nebo editora. Jména se uvádějí bez titulů a vědeckých hodností.
+
Parametry určující hlavní odpovědnost za text, většinou jde o jméno sestavitele nebo editora. Jména se uvádějí bez titulů a vědeckých hodností.  
  
 
Parametry pro prvního sestavitele se vyplňují vždy, je-li uveden aspoň jeden sestavitel.
 
Parametry pro prvního sestavitele se vyplňují vždy, je-li uveden aspoň jeden sestavitel.
Řádek 164: Řádek 157:
 
* '''odkaz na sestavitele3'''
 
* '''odkaz na sestavitele3'''
  
Následující parametr se vyplňuje, jen je-li v dokumentu uvedeno více sestavitelů než tři. V tom případě se vyplňují informace pouze o prvním sestaviteli.
+
Následující parametr se vyplňuje, jen je-li v dokumentu uvedeno více sstavitelů než tři. V tom případě se vyplňují informace pouze o prvním sestaviteli.
 
* '''spolusestavitelé''' – do tohoto pole se vepíše „et. al.“ nebo „aj.“ či „a kol.“
 
* '''spolusestavitelé''' – do tohoto pole se vepíše „et. al.“ nebo „aj.“ či „a kol.“
  
Řádek 173: Řádek 166:
 
Celá sekce primární odpovědnost se '''vynechává''' jen tehdy, pokud:
 
Celá sekce primární odpovědnost se '''vynechává''' jen tehdy, pokud:
 
* Nejsou známí sestavovatelé ani odpovědná společnost nebo
 
* Nejsou známí sestavovatelé ani odpovědná společnost nebo
* Nejsou známí sestavovatelé a odpovědná společnost je zároveň vydavatelská.
+
* Nejsou známí sestavovatelé a odpovědná společnost je zároveň vydavatelská.  
 
 
=== Zdrojový dokument ===
 
* '''sborník''' – název sborníku, povinný parametr
 
* '''odkaz na sborník''' – existuje-li na Wikipedii článek o daném sborníku, uvede se zde jeho jméno
 
  
=== Vydání ===
+
===Vydání===
 
* '''vydání''' – číslo vydání. Je velmi důležité, protože dokument může být mezi vydáními doplňován, upravován
 
* '''vydání''' – číslo vydání. Je velmi důležité, protože dokument může být mezi vydáními doplňován, upravován
 
* '''typ vydání''' – možné hodnoty jsou: aktualizované, autorizované, doplněné, přepracované, revidované, rozšířené, upravované, zkrácené apod.
 
* '''typ vydání''' – možné hodnoty jsou: aktualizované, autorizované, doplněné, přepracované, revidované, rozšířené, upravované, zkrácené apod.
Řádek 185: Řádek 174:
 
** Problém více vydavatelů zatím šablona neřeší.
 
** Problém více vydavatelů zatím šablona neřeší.
 
** Je-li vydavatelem korporace s hierarchickou strukturou, můžeme buďto rozepsat strukturu, kde jednotlivé složky nahradíme tečkami „Masarykova univerzita. Přírodovědná fakulta. Katedra fyziky“ nebo použít vhodný rozlišovač „Katedra fyziky (Přírodovědná faktulta Masarykovy university, Brno)“.
 
** Je-li vydavatelem korporace s hierarchickou strukturou, můžeme buďto rozepsat strukturu, kde jednotlivé složky nahradíme tečkami „Masarykova univerzita. Přírodovědná fakulta. Katedra fyziky“ nebo použít vhodný rozlišovač „Katedra fyziky (Přírodovědná faktulta Masarykovy university, Brno)“.
* '''odkaz na vydavatele''' – název článku o vydavateli ve Wikipedii
 
 
* '''místo''' – název města, kde byl dokument vydán. Zapisujeme jak je uvedeno v dokumentu, nepočešťujeme, tj. je-li uvedeno „Paris“, nepíšeme „Paříž“.
 
* '''místo''' – název města, kde byl dokument vydán. Zapisujeme jak je uvedeno v dokumentu, nepočešťujeme, tj. je-li uvedeno „Paris“, nepíšeme „Paříž“.
 
** V případě možné záměny je dobré do závorky za název města uvést rozlišovač. Například „Oxford (Ohio)“, protože uvedení bez rozlišovače by svádělo k dojmu, že dokument byl vydán ve Velké Británii.
 
** V případě možné záměny je dobré do závorky za název města uvést rozlišovač. Například „Oxford (Ohio)“, protože uvedení bez rozlišovače by svádělo k dojmu, že dokument byl vydán ve Velké Británii.
Řádek 207: Řádek 195:
 
* '''rok copyrightu''' – poslední rok uvedený u ©
 
* '''rok copyrightu''' – poslední rok uvedený u ©
  
=== Část ===
+
===Část===
 
Upřesnění části díla, která je předmětem našeho zájmu.
 
Upřesnění části díla, která je předmětem našeho zájmu.
 
* '''svazek''' – číslo příslušného svazu nebo jiné jeho označení, není-li číselné
 
* '''svazek''' – číslo příslušného svazu nebo jiné jeho označení, není-li číselné
Řádek 213: Řádek 201:
 
* '''kapitola''' – název části nebo kapitoly dokumentu.
 
* '''kapitola''' – název části nebo kapitoly dokumentu.
 
* '''typ kapitoly''' – možné hodnoty jsou například „kapitola“, „heslo“, „paragraf“ aj.
 
* '''typ kapitoly''' – možné hodnoty jsou například „kapitola“, „heslo“, „paragraf“ aj.
* '''url kapitoly''' – odkaz na kapitolu dokumentu, je-li přístupna online.
+
* '''url kapitoly''' – odkaz na kapitolu dokumentu, je-li přístupna online.
 
* '''strany''' – strany nebo rozsahy stran oddělené čárkami
 
* '''strany''' – strany nebo rozsahy stran oddělené čárkami
  
=== Identifikace ===
+
===Identifikace===
 
* '''isbn''' – [[International Standard Book Number|ISBN]] číslo jednoznačně identifikující dokument. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISBN“.
 
* '''isbn''' – [[International Standard Book Number|ISBN]] číslo jednoznačně identifikující dokument. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISBN“.
* '''isbn2''' – další ISBN identifikátor odpovídající dalšímu vydavateli, pokud byl sborník vydán ve spolupráci více vydavatelů.
 
 
* '''issn''' – [[International Standard Serial Number|ISSN]] číslo jednoznačně identifikující sérii dokumentů. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISSN“.
 
* '''issn''' – [[International Standard Serial Number|ISSN]] číslo jednoznačně identifikující sérii dokumentů. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISSN“.
 
* '''doi''' – [[Digital object identifier|DOI]] číslo jednoznačně identifikující dokument.
 
* '''doi''' – [[Digital object identifier|DOI]] číslo jednoznačně identifikující dokument.
 
* '''id''' – jiné identifikační číslo včetně jeho označení.
 
* '''id''' – jiné identifikační číslo včetně jeho označení.
  
=== Další ===
+
===Další===
 
* '''poznámka''' – nějaká další podstatná informace k dokumentu. Například „Obsahuje rejstříky k předchozím dílům“, „První vydání v češtině“, „Důvěrný materiál“
 
* '''poznámka''' – nějaká další podstatná informace k dokumentu. Například „Obsahuje rejstříky k předchozím dílům“, „První vydání v češtině“, „Důvěrný materiál“
* '''jazyk''' – užívá se jen u cizojazyčných děl, jde o seznam užitých jazyků oddělených čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“. V případech, kdy se uvádí jen jeden jazyk, lze dokonce uvést i jen zkratku jazyka: Viz [[seznam kódů ISO 639-1]] nebo [[seznam kódů ISO 639-2]].
+
* '''jazyk''' – užívá se jen u cizojazyčných děl, jde o seznam užitých jazyků oddělených čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“.
  
== Příklady ==
+
==Příklady==
 
*<code><nowiki>
 
*<code><nowiki>
 
{{Citace sborníku
 
{{Citace sborníku
 
| příjmení = Price
 
| příjmení = Price
 
| jméno = Derek de Solla
 
| jméno = Derek de Solla
| titul = A generl theory of biibliometrics and other cumulative processes
+
| titul = A generl theory of biibliometrics and other cumulative processes.
| příjmení sestavitele = Griffith
+
| příjmení sestavovatele = Griffith
| jméno sestavitele = Belver C.
+
| jméno sestavovatele = Belver C.
 
| sborník = Key papers in information science
 
| sborník = Key papers in information science
 
| vydavatel = Knowledge Industry Publications
 
| vydavatel = Knowledge Industry Publications
Řádek 245: Řádek 232:
 
| příjmení = Price
 
| příjmení = Price
 
| jméno = Derek de Solla
 
| jméno = Derek de Solla
| titul = A generl theory of biibliometrics and other cumulative processes
+
| titul = A generl theory of biibliometrics and other cumulative processes.
| příjmení sestavitele = Griffith
+
| příjmení sestavovatele = Griffith
| jméno sestavitele = Belver C.
+
| jméno sestavovatele = Belver C.
 
| sborník = Key papers in information science
 
| sborník = Key papers in information science
 
| vydavatel = Knowledge Industry Publications
 
| vydavatel = Knowledge Industry Publications
Řádek 255: Řádek 242:
 
}}
 
}}
  
== Chyby, rozdíly oproti normě a možnosti zlepšení ==
+
==Chyby, rozdíly oproti normě a možnosti zlepšení==
 
# V šabloně není ošetřena možnost více vydavatelů (a tedy i více míst vydání). Př. „Amsterodam: Elsevier; Oxford: Pergamon Press“
 
# V šabloně není ošetřena možnost více vydavatelů (a tedy i více míst vydání). Př. „Amsterodam: Elsevier; Oxford: Pergamon Press“
 
# V šabloně není ošetřeno, když některý údaj končí tečkou, např. pokud je jméno vyjádřeno zkratkou, třeba „J. R. R.“, a vznikají tak dvojité tečky (kde druhou tečku vkládá šablona). Toto bohužel není možné ošetřit v rámci současné verze MediaWiki.
 
# V šabloně není ošetřeno, když některý údaj končí tečkou, např. pokud je jméno vyjádřeno zkratkou, třeba „J. R. R.“, a vznikají tak dvojité tečky (kde druhou tečku vkládá šablona). Toto bohužel není možné ošetřit v rámci současné verze MediaWiki.
 
# Norma neudává značení jazyka, ten by měl být vyjádřen zachováním cizích slov v informacích o vydání (''edition'', ''Auflage'', ''izdanie''). Naše šablona oproti tomu na konec citace uvádí, v jakém jazyce dokument (nebo citovaný text) je.
 
# Norma neudává značení jazyka, ten by měl být vyjádřen zachováním cizích slov v informacích o vydání (''edition'', ''Auflage'', ''izdanie''). Naše šablona oproti tomu na konec citace uvádí, v jakém jazyce dokument (nebo citovaný text) je.
  
== Data šablony ==
+
==Externí odkazy==
{{TemplateDataHeader}}
+
*http://www.boldis.cz/citace/citace.html
<templatedata>
+
*http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html
{
+
*http://www.citace.com/moduly.php
"description": "Šablona umožňuje generování citací sborníků dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.",
 
"params": {
 
"příjmení": {
 
"label": "Příjmení",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Příjmení autora"
 
},
 
"jméno": {
 
"label": "Jméno",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Křestní jméno autora"
 
},
 
"autor": {
 
"label": "Autor",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Parametr pro užití atypického jména autora."
 
},
 
"odkaz na autora": {
 
"label": "Odkaz na autora",
 
"type": "string/wiki-page-name",
 
"required": false,
 
"description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o daném autorovi"
 
},
 
"příjmení2": {
 
"label": "Příjmení 2",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Příjmení druhého autora"
 
},
 
"jméno2": {
 
"label": "Jméno 2",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Křestní jméno druhého autora"
 
},
 
"autor2": {
 
"label": "Autor 2",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Parametr pro užití atypického jména druhého autora."
 
},
 
"odkaz na autora2": {
 
"label": "Odkaz na autora",
 
"type": "string/wiki-page-name",
 
"required": false,
 
"description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o druhém autorovi"
 
},
 
"příjmení3": {
 
"label": "Příjmení 3",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Příjmení třetího autora"
 
},
 
"jméno3": {
 
"label": "Jméno 3",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Křestní jméno třetího autora"
 
},
 
"autor3": {
 
"label": "Autor 3",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Parametr pro užití atypického jména třetího autora."
 
},
 
"odkaz na autora3": {
 
"label": "Odkaz na autora 3",
 
"type": "string/wiki-page-name",
 
"required": false,
 
"description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o třetím autorovi"
 
},
 
"spoluautoři": {
 
"label": "Spoluautoři",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Případ více než tří autorů. Např. „et al.“ nebo „aj.“ Tečka je povinná."
 
},
 
"korporace": {
 
"label": "Korporace",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Název společnosti nesoucí primární odpovědnost"
 
},
 
"odkaz na korporaci": {
 
"label": "Odkaz na korporaci",
 
"type": "string/wiki-page-name",
 
"required": false,
 
"description": "Článek o korporaci na Wikipedii."
 
},
 
"titul": {
 
"label": "Titul",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Název dokumentu (pokud název obsahuje i podtitul, doplňuje se za dvojtečku)"
 
},
 
"odkaz na titul": {
 
"label": "Odkaz na titul",
 
"type": "string/wiki-page-name",
 
"required": false,
 
"description": "Existuje-li na Wikipedii článek o dokumentu, uvede se zde název článku"
 
},
 
"url": {
 
"label": "URL",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "URL příspěvku ve sborníku."
 
},
 
"příjmení sestavitele": {
 
"label": "Příjmení sestavitele",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Příjmení sestavitele."
 
},
 
"jméno sestavitele": {
 
"label": "Jméno sestavitele",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Křestní jméno sestavitele."
 
},
 
"sestavitel": {
 
"label": "Sestavitel",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Parametr pro užití atypického jména sestavitele."
 
},
 
"odkaz na sestavitele": {
 
"label": "Odkaz na sestavitele",
 
"type": "string/wiki-page-name",
 
"required": false,
 
"description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o daném autorovi."
 
},
 
"příjmení sestavitele2": {
 
"label": "Příjmení sestavitele 2",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Příjmení druhého sestavitele."
 
},
 
"jméno sestavitele2": {
 
"label": "Jméno sestavitele 2",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Křestní jméno druhého sestavitele."
 
},
 
"sestavitel2": {
 
"label": "Sestavitel 2",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Parametr pro užití atypického jména druhého sestavitele."
 
},
 
"odkaz na sestavitele2": {
 
"label": "Odkaz na sestavitele 2",
 
"type": "string/wiki-page-name",
 
"required": false,
 
"description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o druhém sestaviteli."
 
},
 
"příjmení sestavitele3": {
 
"label": "Příjmení sestavitele 3",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Příjmení třetího sestavitele."
 
},
 
"sestavitel3": {
 
"label": "Sestavitel 3",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Parametr pro užití atypického jména třetího sestavitele."
 
},
 
"odkaz na sestavitele3": {
 
"label": "Odkaz na sestavitele 3",
 
"type": "string/wiki-page-name",
 
"required": false,
 
"description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o třetím sestaviteli."
 
},
 
"spolusestavitelé": {
 
"label": "Spolusestavitelé",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Případ více než tří autorů. Např. „et al.“ nebo „aj.“ Tečka je povinná."
 
},
 
"sestavující korporace": {
 
"label": "Sestavující korporace",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Název společnosti nesoucí primární odpovědnost za sborník."
 
},
 
"odkaz na sestavující korporaci": {
 
"label": "Odkaz na sestavující korporaci",
 
"type": "string/wiki-page-name",
 
"required": false,
 
"description": "Článek o korporaci na Wikipedii."
 
},
 
"sborník": {
 
"label": "Sborník",
 
"type": "string/line",
 
"required": true,
 
"description": "Název sborníku."
 
},
 
"odkaz na sborník": {
 
"label": "Odkaz na sestavující korporaci",
 
"type": "string/wiki-page-name",
 
"required": false,
 
"description": "Článek o sborníku na Wikipedii."
 
},
 
"vydání": {
 
"label": "Vydání",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Číslo vydání bez tečky"
 
},
 
"typ vydání": {
 
"label": "Typ vydání",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Možné hodnoty jsou: aktualizované, autorizované, doplněné, přepracované, revidované, rozšířené, upravované, zkrácené apod."
 
},
 
"vydavatel": {
 
"label": "Vydavatel",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Jméno nakladatele/vydavatele. Bez zkratek typu „s.r.o.“, „a spol.“, „a syn“, „a.s.“, „Inc.“, „Ltd.“ apod."
 
},
 
"odkaz na vydavatele": {
 
"label": "Odkaz na vydavatele",
 
"type": "string/wiki-page-name",
 
"required": false,
 
"description": "Článek o vydavateli na Wikipedii."
 
},
 
"místo": {
 
"label": "Místo",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Název města, kde byl dokument vydán, tak jak je uvedeno v dokumentu."
 
},
 
"datum vydání": {
 
"label": "Datum vydání",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Datum vytvoření publikace za účelem zpřístupnění. Formát RRRR-MM-DD."
 
},
 
"rok": {
 
"label": "Rok",
 
"type": "number",
 
"required": false,
 
"description": "Rok vydání. U dotisků první vydání."
 
},
 
"měsíc": {
 
"label": "Měsíc",
 
"type": "number",
 
"required": false,
 
"description": "Měsíc vydání (1–12). Není-li znám, neuvádí se."
 
},
 
"den": {
 
"label": "Den",
 
"type": "number",
 
"required": false,
 
"description": "Den vydání (1–31). Není-li znám, neuvádí se."
 
},
 
"rok tisku": {
 
"label": "Rok tisku",
 
"type": "number",
 
"required": false,
 
"description": "Rok tisku. Datum se uvádí, jen pokud je známo a liší se od data vydání, nebo pokud datum vydání není známo a datum tisku se liší od data copyrightu."
 
},
 
"měsíc tisku": {
 
"label": "Měsíc tisku",
 
"type": "number",
 
"required": false,
 
"description": "Měsíc tisku (1–12). Není-li znám, neuvádí se."
 
},
 
"den tisku": {
 
"label": "Den tisku",
 
"type": "number",
 
"required": false,
 
"description": "Den tisku (1–31). Není-li znám, neuvádí se."
 
},
 
"rok copyrightu": {
 
"label": "Rok copyrightu",
 
"type": "number",
 
"required": false,
 
"description": "Poslední rok uvedený u ©"
 
},
 
"svazek": {
 
"label": "Svazek",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Číslo příslušného svazu nebo jiné jeho označení, není-li číselné"
 
},
 
"typ svazku": {
 
"label": "Typ svazku",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Možné hodnoty jsou například „svazek“, „ročník“ aj."
 
},
 
"kapitola": {
 
"label": "Kapitola",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Název části nebo kapitoly dokumentu."
 
},
 
"typ kapitoly": {
 
"label": "Typ kapitoly",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Možné hodnoty jsou například „kapitola“, „heslo“, „paragraf“ aj."
 
},
 
"url kapitoly": {
 
"label": "Url kapitoly",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Odkaz na kapitolu dokumentu, je-li přístupna online."
 
},
 
"strany": {
 
"label": "Strany",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Strany nebo rozsahy stran oddělené čárkami"
 
},
 
"isbn": {
 
"label": "ISBN",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Číslo jednoznačně identifikující dokument. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISBN“."
 
},
 
"isbn2": {
 
"label": "ISBN 2",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Další ISBN identifikátor odpovídající dalšímu vydavateli, pokud byl sborník vydán ve spolupráci více vydavatelů."
 
},
 
"issn": {
 
"label": "ISSN",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "ISSN číslo jednoznačně identifikující sérii dokumentů. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISSN“."
 
},
 
"doi": {
 
"label": "DOI",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Číslo jednoznačně identifikující dokument."
 
},
 
"id": {
 
"label": "ID",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Jiné identifikační číslo včetně jeho označení."
 
},
 
"poznámka": {
 
"label": "Poznámka",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Nějaká další podstatná informace k dokumentu."
 
},
 
"jazyk": {
 
"label": "Jazyk",
 
"type": "string/line",
 
"required": false,
 
"description": "Jen u cizojazyčných děl. Seznam užitých jazyků oddělených čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“."
 
}
 
},
 
"maps": {
 
"citoid": {
 
"title": "titul",
 
"url": "url",
 
"publicationTitle": "sborník",
 
"proceedingsTitle": "sborník",
 
"publisher": "vydavatel",
 
"date": "datum vydání",
 
"pages": "strany",
 
"volume": "svazek",
 
"place": "místo",
 
"ISBN": [ "isbn", "isbn2" ],
 
"DOI": "doi",
 
"language": "jazyk",
 
"extra": "poznámka",
 
"author": [
 
[ "jméno", "příjmení" ],
 
[ "jméno2", "příjmení2" ],
 
[ "jméno3", "příjmení3" ]
 
]
 
}
 
},
 
"format": "block"
 
}
 
</templatedata>
 
 
 
== Související šablony ==
 
* {{Šablona|Citace monografie}}
 
* {{Šablona|Citace elektronické monografie}}
 
* {{Šablona|Citace periodika}}
 
* {{Šablona|Citace elektronického periodika}}
 
* {{Šablona|Citace kvalifikační práce}}
 
 
 
== Externí odkazy ==
 
* http://www.boldis.cz/citace/citace.html
 
* http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html
 
* http://www.citace.com/moduly.php
 
 
 
<includeonly><!-- KATEGORIE zde, děkujeme -->
 
[[Kategorie:Šablony:Citační|Sborníku]]
 
</includeonly>
 

Všechny příspěvky do Enviwiki jsou zveřejňovány podle licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported (podrobnosti najdete na Enviwiki:Autorské právo). Pokud si nepřejete, aby váš text byl nemilosrdně upravován a volně šířen, pak ho do Enviwiki neukládejte.
Uložením příspěvku se zavazujete, že je vaším dílem nebo je zkopírován ze zdrojů, které nejsou chráněny autorským právem (tzv. public domain). NEVKLÁDEJTE DÍLA CHRÁNĚNÁ AUTORSKÝM PRÁVEM BEZ DOVOLENÍ!

Storno Pomoc při editování (otevře se v novém okně)
Náhled stránky s touto šablonou