Studenti:Aktivní účast na výuce

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 • podmínka aktivního podílení se na výuce nejlépe po 3 semestry
  • buď podíl na zajišťování či vedení seminářů pro konkrétního učitele
  • nebo aktivní podíl na jednosemestrálním kurzu, který probíhá pod supervizí školitele, jež doktoranda upozorní na věcné a didaktické problémy prezentace tématu (výběr, případně obsah, koncepci a rozsah samostatného kurzu doktoranda školitel schválí a projedná v oborové radě)
   • na samostatné kurzy na ISS je vypisováno výběrové řízení (informuje o něm Vojanová) - zašlete sylabus připravovaného kurzu a 2 nejzajímavější vyberou členové katedry na poradě, vybírá se zvlášť na LS a ZS
 • předmět můžete vyučovat samozřejmě i na jiné škole, než FSV (nejčastěji studující učí tam, kde vystudovali, tedy např. FF UK, FHS UK, ZČÚ, UPOL apod.)
 • dále by se doktorandi měli účastnit hodnocení písemných prací magistrů a bakalářů (konkrétně se nejčastěji jedná o dohlížení na písemky u některého vyučujícího, v praxi to vypadá tak, že Vojanová napíše mail s urgentní prosbou o pomoc)

Deadline na splnění povinnosti a výjimky

 • na návrh školitele je možné pro studenty v kombinované či distanční formě výjimečně schválit náhradní formu plnění této povinnosti
 • tyto povinnosti musíte splnit nejpozději v okamžiku podání přihlášky k malé obhajobě

Zpět na hlavní stranu.