Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 31: Řádek 31:  
Biologické čištění probíhá za aerobních nebo anaerobních podmínek.
 
Biologické čištění probíhá za aerobních nebo anaerobních podmínek.
   −
"Za aerobních podmínek, tj. za nepřístupu vzduchu dochází k oxidaci organických látek. Součástí je také nitrifikace (přeměna amonných iontů a dusíku na dusičnany a dusitany) a přeměna sloučenin fosforu na fosofrečnany." [2] Aerobní prostředí je zajišťováno stálým provzdušňováním za pomocí různých technologií.
+
"Za aerobních podmínek, tj. za nepřístupu vzduchu dochází k oxidaci organických látek. Součástí je také [http://cs.wikipedia.org/wiki/Nitrifikace nitrifikace] (přeměna amonných iontů a dusíku na dusičnany a dusitany) a přeměna sloučenin fosforu na fosofrečnany." [2] Aerobní prostředí je zajišťováno stálým provzdušňováním za pomocí různých technologií.
   −
"Za anaerobních podmínek, tj. za nepřístupu vzduchu dochází k redukčním procesům. Dochází zde k denitrifikaci (dusičnany se mění na dusík) a k redukci síranového aniontu na síru nebo sulfid. Hovoříme o mineralizaci - vznik anorganických sloučenin z organických." [2]
+
"Za anaerobních podmínek, tj. za nepřístupu vzduchu dochází k redukčním procesům. Dochází zde k [http://cs.wikipedia.org/wiki/Denitrifikace denitrifikaci] (dusičnany se mění na dusík) a k redukci síranového aniontu na síru nebo sulfid. Hovoříme o mineralizaci - vznik anorganických sloučenin z organických." [2]
    
== Anoxické čištění ==
 
== Anoxické čištění ==
156

editací

Navigační menu