Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebráno 1 213 bajtů ,  11. 1. 2009, 20:20
bez shrnutí editace
Řádek 5: Řádek 5:     
== Pojmy ==
 
== Pojmy ==
ČOV – Čistička odpadních vod
+
ČOV – Čistírna odpadních vod
    
KOV – komunální odpadní vody
 
KOV – komunální odpadní vody
   −
Průmyslové odpadní vody
  −
  −
Biologické čištění
  −
  −
Mechanické čištění
  −
  −
Chemické čištění
  −
  −
Aktivační kal - ''je tvořen masou mikroorganismů rozkládajících rozpuštěné a suspendované organické látky v OV''
  −
  −
Biogenní prvky - ''fosfor a dusík jsou základní minerální živiny, které ve vodách způsobují nárůst zelené biomasy (např. sinic)''
  −
  −
Eutrofizace – ''rozsáhlý nárust vodních řas a sinic důsledkem přísunu velkého množství biogenních prvků''
  −
  −
Recipient – ''vodní útvar do kterého ústí vody z okolí nebo odpadní vody. Má samočistící schopnosti''
  −
  −
Aerobní (oxické) prostředí – ''prostředí, ve kterém je přítomen rozpuštěný kyslík. Přísun vzduchu (kyslíku)''
  −
  −
Anaerobní (anoxické) prostředí – ''kyslík je z prostředí vyčerpán a další do prostředí pronikat nemůž. (bez vzduchu)''
  −
  −
Nitrifikace – ''oxidace dusíkatých látek (např. amoniaku) činností bakterií  na oxidované formy dusíku (dusitany, dusičnany)''
  −
  −
Denitrifikace -  ''redukce dusičnanů činností bakterií na oxid dusný a dále až na molekulový dusík (N2). Proces důležitý pro snižování dusíku v povrchových vodách''
      
== Čištění komunálních odpadních vod ==
 
== Čištění komunálních odpadních vod ==
   −
Komunální [http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpadn%C3%AD_voda]odpadní vody(dále jen KOV) se svádí kanalizací do [http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vod]čističky odpadních vod, kde probíhá čištění nebo-li odstraňování nečistot. V čističce projde voda několika stupni (fázemi) čištění, pro které jsou typické určité metody a postupy. Dochází k odstraňování mechanických nečistot i nečistot organického původu, přítomných ve vodě v různých formách(rozpuštěné, suspendované, nerozpuštěné atd.). Vyčištěná voda odchází po kontrole jejích vlastnotí do [http://cs.wikipedia.org/wiki/Recipient]recipientu(obvykle do řeky).
+
Komunální [http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpadn%C3%AD_voda]odpadní vody(dále jen KOV) se svádí kanalizací do [http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vod]čistírny odpadních vod, kde probíhá čištění nebo-li odstraňování nečistot. V čistírně projde voda několika stupni (fázemi) čištění, pro které jsou typické určité metody a postupy. Dochází k odstraňování mechanických nečistot i nečistot organického původu, přítomných ve vodě v různých formách(rozpuštěné, suspendované, nerozpuštěné atd.). Vyčištěná voda odchází po kontrole jejích vlastnotí do [http://cs.wikipedia.org/wiki/Recipient]recipientu(obvykle do řeky).
    
== Anoxické čištění ==
 
== Anoxické čištění ==
 
   
 
   
Nastává v biologickém stupni čištění KOV. Tedy ve stupni, kdy byly odstraněny mechanické nečistoty a do vody se přidává aktivační kal(aktivované mikroorganismy), který urychluje biologické rokladné procesy. K anoxickému čistění je potřeba anaerobní prostředí (bez přístupu vzduchu) a anaerobní bakterie(součástí aktivačního kalu), které rozkládají rozpuštěné organické látky, právě za nepřístupu kyslíku.První etapou je defosfatace, nebo-li odbourávání fosforu. Druhou etapu tvoří denitrifikace, tedy redukce dusičnanů (NO3) na oxid dusný(N2O) a dále až na molekulový dusík (N2).
+
Nastává v biologickém stupni čištění KOV. Tedy ve stupni, kdy byly odstraněny mechanické nečistoty a do vody se přidává aktivovaný kal(mikroorganismy), který urychluje biologické rokladné procesy. K anoxickému čistění je potřeba anaerobní prostředí (bez přístupu vzduchu) a anaerobní bakterie(součástí aktivovaného kalu), které rozkládají rozpuštěné organické látky, právě za nepřístupu kyslíku.První etapou je defosfatace, nebo-li odbourávání fosforu. Druhou etapu tvoří denitrifikace, tedy redukce dusičnanů (NO3) na oxid dusný(N2O) a dále až na molekulový dusík (N2).
     
156

editací

Navigační menu