Směrnice o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Plným názvem Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí  směrnicí Evropské unie, která informuje veřejnost o hladinách hluku v jejich životním prostředí a vyhodnocuje a řídí environmentální hluk. Směrnice byla přijata v roce 2000. Pro směrnici je používána zkratka END.

Směrnice END poskytuje společný přístup, který má zabránit škodlivým účinkům environmentálního hluku, předcházet mu nebo ho snižovat. Hlavním cílem je integrované řízení škodliého hluku. V prvním kroku musely příslušné orgány v evropských členských státech vypracovat strategické hlukové mapy pro hlavní silnice, železnice, letiště a aglomerace. Druhým krokem je informování a konzultace s veřejností. Ve třetím kroku by měly být vypracovány místní akční plány na snížení hluku.

Realizace je rozdělena do dvou fází: Do 30. června 2005 musely členské státy informovat Komisi o hlavních silnicích, které mají ročně více než šest milionů průjezdů vozidel, o hlavních železnicích, které mají více než 60 000 průjezdů vlakových souprav ročně, o hlavních letištíc a o aglomeracích s více než 250 000 obyvateli na jejich území. Hlavní letiště jsou definována jako letiště s více než 50 000 pohyby letadel za rok.

V druhé fázi přibyly hlavní silnice s více než třemi miliony vozidel za rok, hlavní železnice s více než 30 000 vlaky za rok a aglomeracemi s více než 100 000 obyvateli. Členské státy musely zaslat informace o těchto hlukových zdrojích Komisi do 30. června 2010.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference