Přehled licencí Creative Commons (CC)

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Klasické majetkové autorské právo k autorskému dílu je dle našich zákonů nepřevoditelné a trvá do doby 70 let po smrti autora. Pokud takovéto dílo je pouze pod takovouto ochranou, je nutné prakticky pro jakékoliv použití libovolného díla získat souhlas autora, resp. jeho dědiců (s určitými výjimkami v případě soukromého použití, apod.). Toto právo však může být omezeno autorskou licencí, kterou autor dílu přiřadí a která upraví možnost dílo dále vymezeným způsobem používat bez explicitního souhlasu autora. V praxi se nejčastěji užívají licence Creative Commons (CC), které mají celkem 6 variant. Ty vymezují práva a povinnosti nabyvatele následujícím způsobem: Plně svobodné licence umožňující všechny aktivity vyžadované pro OER; Licence svobodné pro nekomerční sféru (tedy i pro vysoké školy) – tedy též využitelné většinou pro OER; Licence, které neumožňují plně svobodné využití (dovolují publikování díla, ale ne jeho další úpravy apod.).

Podrobnější úvod do problematiky otevřených vzdělávacích zdrojů se schematickou tabulkou je obsažen v článku: [Možnosti a rizika využití otevřených vzdělávacích zdrojů v environmentálních oborech na vysokoškolské úrovni v ČR: kritéria pro posouzení kvality].

Všechny CC licence mají společné tyto charakteristiky:

  • Licence dovolují dílo šířit (i když za různých podmínek).
  • Licence vyžadují, aby při šíření díla nebo jeho zpracování byly uvedeny údaje o díle (autor, název díla, url odkaz na dílo a na podmínky licence, apod.)
  • Při šíření díla je nutno připojit URL odkaz na CC licenci.