Integrovaná prevence a omezování znečištění

Z Enviwiki
(přesměrováno z IPPC)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anglicky: Integrated Pollution Prevention and Control

Účelem IPPC je předcházet nebo alespoň omezovat znečišťování pocházející z průmyslových a jiných provozů regulací provozu vybraných zařízení uvedených v příloze č.1 zákona. Cílem směrnice je ochrana životního prostředí jako celku, tj. neposuzovat odděleně dopad činnosti na jednotlivé složky životního prostředí, ale vycházet ze široké škály možných vlivů činnosti na kvalitu životního prostředí a lidské zdraví.

Zákonný nástroj k omezení znečištění životního prostředí

  • dán Směrnicí Rady ES 96/61/EC ze dne 10. 10. 1996.
  • v Česku zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb. a zákona č. 695/2004 Sb.

Cíle a principy[editovat | editovat zdroj]

  • zabránit zvyšování znečišťování životního prostředí používáním preventivních a nápravných opatření
  • zamezit přenosu znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé
  • efektivně využívat suroviny, materiály a energii
  • předcházet vzniku odpadů a zabezpečit jejich opětovné využití
  • přijímat opatření nezbytná k předcházení haváriím a omezovat jejich případné následky
  • snižovat administrativní náročnost pro podniky vydáním jednoho integrovaného povolení
  • vyjednávat individuální podmínky povolení pro jednotlivé provozovatele
  • zabezpečovat transparentnost správního řízení při vydávání integrovaného povolení vůči veřejnosti a možnost zapojení veřejnosti do rozhodovacího procesu.

Technická úroveň zařízení zejména z pohledu dosahované výše emisí a množství odpadů, materiálové a energetické náročnosti, způsobu a nástrojích environmentálního řízení se porovnává s nejlepšími dostupnými technikamiBAT (Best Available Techniques). Ty jsou začleněny do evropských referenčních dokumentů BREF, pro dané obory zpracovávané a vydávané odbornými institucemi Evropské komise se zastoupením všech členských států.

Součástí IPPC je Evropský registr znečištění, v Česku provozovaný pod názvem Integrovaný registr znečišťování.

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Témata[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]