Ekochov, s. r. o.

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledáváníEkochov, s. r. o.
Hoslovice1.jpg
Základní informace
Název organizace Ekochov s.r.o. (farma Hoslovice)
Typ podnikatelské činnosti Zemědělství a agroturistika
Počet zaměstnanců 11
Rok založení 1994
Adresa Hoslovice 10, 38719
Web http://farmahoslovice.cz/
Kontakt info@danek-group.cz +420 602 383 287
Další údaje
Název obce/města/regionu Hoslovice
Obec s rozšířenou působností Strakonice
Katastrální výměra obce (km2) 10,77
Počet obyvatel 180 (2006)


Ekochov, s.r.o. je malou rodinou společností nacházející se v Jižních Čechách na Šumavě. Podnik se z hlediska obchodu zaměřuje na dva základní směry. Tím prvním je chov masného skotu a následný prodej hovězího masa v biokvalitě. Druhým směrem je agroturistika a s ní spojený provoz penzionu, restaurace, ustájení koní a výcvik jezdců a dále doplňková agroturistika v podobě chovu koz a ovcí.

V současnosti vede podnik nejstarší dcera pana Daňka, Terezie Daňková. Jejím cílem je podnik nejen stabilizovat a v budoucnosti rozšířit, ale hlavně podnikat tak, aby byl člověk hrdý na to, co za sebou v životě nechává.

Východisko pro začátek podnikání[editovat | editovat zdroj]

Myšlenka vybudování ekologické farmy vznikla v rodině Daňkových již kolem roku 1969. V té době pan Daněk své ženě slíbil, že ve stáří spolu budou pást býky na Šumavě a protože ve svém životě vždy splnil, to co slíbil, začal po revoluci hledat to správné místo. Jeho hledání skončilo, když se rozpadlo JZD Hoslovice a MVDr. Daněk na jeho pozemcích a budovách začal hospodařit. Tím byl odstartován příběh hoslovického ranče.

Nápad a originalita[editovat | editovat zdroj]

Hoslovice2.jpg
Hoslovice3.jpg
Hoslovice4.jpg

Začátky podnikání jsou jen pro málo vyvolených procházkou růžovým sadem. I pan Daněk si ze začátku zkusil své a současný výsledek je obrazem 20 let dřiny a odříkání celé rodiny. Životní přesvědčení rodinu Daňkových navíc nasměřovala k ekologickému zemědělství, tedy k chovu bez chemických látek a s co největší možnou spokojeností zvířat. To samo o sobě nese spoustu výzev a problematiky, které konvenční zemědělství nepřináší.

Počáteční obchodní strategie, kdy Daňkovi vyprodukované maso prodávali klasickým způsobem překupníkům, se ukázala být ekonomicky nevhodným podnikatelským modelem. Proto se pomalu začal podnik transformovat na prodej ze dvora a zákazník si tak v Hoslovicích může v určené dny koupit hovězí svíčkovou, roštěnou, plec, kližku i přední maso. Vše samozřejmě v biokvalitě. Terezie Daňková k tomu dodává: „Zákazník si u nás nekupuje jen hovězí maso, ale hlavně čistou přírodu a kus šumavských tradic.

Rizika a pozitivní okamžiky v procesu realizace[editovat | editovat zdroj]

Zemědělské podnikání je vždy spojeno s jistým prahem rizik. Paní Daňková na toto téma uvádí: „Zemědělské podnikání je, hned po energetice, podnikání s největším prahem investice před vstupem na trh. Je zde problém nutnosti velkého množství majetku a roztříštěnosti zemědělské držby a s tím spojené nutnosti vyjednávání se stovkami lidí o pronájmu či odkupu pozemků. I další věci spojené se zemědělskou činností jsou obtížné, ale výše vyjmenované je v tuto chvíli v ČR těžší než v jiných podnikatelských segmentech. Aby toho nebylo tedy málo, máme tu ještě problematiku získávání ekologické certifikace. Jedná se o složitý proces. Dokonce tak složitý, že jsme v jednu chvíli chtěli z ekologického zemědělství odejít. Naštěstí se pak poměry změnili a my se do ekologického zemědělství opět vrátili.

Pozitivních okamžiků je v podnikání rodiny Daňkových také mnoho: „Bez toho by se to nedalo dělat. Celá rodina má pocit naprosté smysluplnosti, děti nám vyrostly v tomto zdravém prostředí, jíme to, co si sami vypěstujeme, a vždy přijde někdo, kdo naši práci ocení, dokonce nás obdivuje. To a možnost vidět vycházet slunce každé ráno nad Šumavou mi dodává životní energii“, uvádí Tereza.

Ekonomická stabilita a předpoklady udržitelnosti[editovat | editovat zdroj]

Rodina Daňkových považuje svůj podnik za úspěšný a jsou hrdi na to co v průběhu let jako rodina vybudovali. Zdálo by se, že jejich úspěchu předcházelo jasné a přesně stanovené ekonomické plánování. Opak je ovšem pravdou: „V těch 90 letech nebyl čas na žádné marketingové průzkumy, myšlenka byla prostě taková, že jíst se bude vždy. Shodou okolností jsem v té době studovala na vysoké škole a jen pro svou zajímavost jsem si sestavila finanční analýzu celého našeho podniku. Když jsem zadala naše základní čísla do tabulky, vyšlo mi, že je celé naše podnikání úplný nesmysl. I přesto, jsme do toho šli a jsme tady, žijeme a podnikáme“, uvádí Terezie Daňková.

V současnosti Ekochov, s. r. o zaměstnává 11 lidí. Všechny z blízkého okolí. Segmentace mužů a žen je v podniku jasně daná druhem zastávané práce – muži pracují na farmě a ženy v penzionu. Dle slov paní Daňkové je však problém sehnat kvalitní zaměstnance: „Snažíme se, aby byli zaměstnanci vždy z okolí, z větší dálky u nás lidi nevydrží. V současnosti době je však těžké vůbec někoho dobrého sehnat.“ Jako zajímavý fakt paní Daňková dále uvedla míru stálosti svých zaměstnanců: „Na farmě jsou zaměstnanci stálí, v penzionu je to ještě v únosných mezích, ale střídají se nám lidi u koní.

Zákazníci Ekochovu nejsou žádnou ucelenou cílovou skupinou. Přicházejí na farmu odevšad. Prodej ze dvora nabírá v Hoslovicích stále většího významu a to díky stále větší kupní síle zákazníků. Nicméně vždy se jedná o zákazníky, které nějakým způsobem rodinu Daňkových znají – ať už s předešlého osobního kontaktu, nebo na doporučení známého. I tak tu ovšem pro překupníka masa není místo, vše se prodá ze dvora bez nutnosti zprostředkovatele. Cena masa, tak i služeb, které jsou dále na ranči nabízeny, odpovídá cenám konkurence v okolí.

Vztah podnikatele k okolnímu prostředí[editovat | editovat zdroj]

Jihočeská krajina a vrcholky Šumavy dodávají rodině Daňkových nejen potřebnou energii, ale dávají charakter i nabízeným produktům a službám: „Mé zemědělské podnikání je založeno na tom, že jsme v takhle krásné a čisté krajině, sama se snažím využívat všech zvyků, které jsou uvnitř naší jihočeské společnosti, tak jak je to vůbec možné a myslitelné.“

Hoslovice by si snad bez společnosti Ekochov málokdo uměl představit. Rodina svými podnikatelskými záměry buduje jak kulturní, tak sociální život v obci a přispívá k jejímu celkovému rozvoji např. opravou místních objektů, budování pastevních areálů s pečlivě promyšleným plánem v sounáležitosti se zachováním a ochranou místní krajiny. Díky tomu, má tato malá šumavská obec o 100 obyvatel nepřetržitě otevřenou hospodu, kde se odehrávají všechny kulturní akce, včetně tanečních hodin. Ožily také šumavské tradice – např. v podobě jarního vyhánění dobytka na pastviny. Tento bohatý kulturní a sociální život láká nejen starousedlíky, ale i nově příchozí, kteří se netají tím, že přišli zejména kvůli rodině Daňkových.

Soužití s obcí je dobré a paní Tereza k tomu dodává: „Já za sebe potřebuji hlavně sociální smír. Nemyslím si, že ve své velikosti mě obec může nějak podpořit, ale určitě ji potřebuji. Je pro mě důležité, že se společně dokážeme domluvit a fungovat.

Ekochov, s.r.o. má dále podstatný vliv na životní prostředí a okolní krajinu: „Naše společnost má celkově velmi pozitivní vliv na životní prostředí. Např. jsme snížili míru zornění půdy oproti firmě, která podnikala na pozemcích před námi. V současnosti tedy máme 20 % zorněné půdy a 80 % zatravněné. Dobytek chováme na hluboké podestýlce. Naše další činnosti, jako je např. měkká turistika, provozujeme s co nejmenším dopadem na životní prostředí. Prodejem ze dvora se pak snažíme dělat co nejmenší možnou uhlíkovou stopu potravin před tím než se dostanou na stůl k zákazníkovi.

Doporučení a inspirace[editovat | editovat zdroj]

Chtěli bychom, aby lidé z města dostali rozum a přestali vytvářet normy, stanovy a zákony, když v zásadě nerozumí logice zemědělství a hospodaření s půdou. Tyto nařízení pak nutí zemědělce jednat iracionálně, např. produkcí obilí pro bioplynové stanice. Dále si myslím, že by společnost měla mít větší úctu k manuální práci a odpovědět si na otázku kdo je pro nás důležitější - je to člověk, který nadojí mléko, nebo člověk, který rozhoduje o penězích, které ještě ke všemu nejsou jeho?

Doporučení pro budoucí zemědělce od paní Daňkové zní takto: „Vše musíte dělat s trpělivostí.

Pozitiva a negativa podnikání na venkově[editovat | editovat zdroj]

Negativ i pozitiv je na podnikání na venkově mnoho“, uvádí paní Daňková. „mezi negativní stránku v současnosti patří např. fakt, že stát si ještě nevšiml, že podnikání na venkově existuje. Regule a zákony brání malým živnostníkům podnikat. Vše se umocňuje přísnými a arogantními kontrolami, které se snaží najít chybu a udělit pokutu. Kdyby stát ulevil malým podnikatelům na byrokracii, pomohlo by to mnohým z nás více, než kdyby nám dali finanční podporu. Dále současné směrnice ignorují existenci malovýroby, a tudíž dochází k pravidelným střetům mezi očekáváním zmiňovaných kontrol a reálnou situací výroby malých podnikatelů. Stát bohužel není zatím schopen uvažovat v menším měřítku, než jsou např. Kostelecké uzeniny.

Známým negativním faktem podnikání na venkově je nedostatečná infrastruktura. Ten, kdo jde podnikat na venkov, si toto musí uvědomit a musí se dle toho zajistit. Bez podpory rodiny a úzké spolupráce společenství podnikat tady nelze. Každý, kdo si pohrává s myšlenkou jít na venkov, si proto musí uvědomit, že dojet s dítětem k zubaři je nebo může být problém, a že i základní věc jako mít čerstvý rohlík na stole každé ráno bude problém. Těm, kterým pak nestačí kompenzovat si tento zvýšený psychický tlak, pohledem na dobytek, který se každé ráno nastavuje sluníčku, aby se prohřál, by o venkově neměl uvažovat.

Média a propagace[editovat | editovat zdroj]

Reklama je pro Ekochov, s.r.o. důležitým aspektem úspěchu podnikání, zejména v oblasti agroturistiky. Vždy aktualizované webové stránky prozradí návštěvníkovi vše nezbytné včetně připravovaných akcí, ceníku, harmonogramu zavážek masa a mnoho dalšího. Ekochov, s.r.o využívá i sociální média, kde informuje zejména o aktivitách spojených s koňmi. I přesto, že se do reklamy pravidelně investuje, paní Daňková uvádí, že pro jejich obchod je ale stále nejdůležitější fyzický kontakt a ústní doporučení.

Ekochov, s.r.o. je dále držitelem ocenění regionální značky, která pomohla ještě více zatraktivnit výrobky a zvýšit prodej.Tato stránka vznikla za podpory fondů EHP a Norských fondů - Program Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

EHP-Norske-fondy Logo-Norsko-barva.jpg