Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek

Z Enviwiki
(přesměrováno z E-PRTR)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anglicky European Pollutant Release and Transfer Register - E-PRTR

Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek („E-PRTR“, „Evropský PRTR“) bude veřejně přístupná databáze o znečišťujících látkách jejich únicích a přenosech. Zavedení E-PRTR má za cíl zlepšit přístup veřejnosti k informacím týkajícím se životního prostředí prostřednictvím koherentního a integrovaného E- PRTR, což následně přispěje k prevenci a snížení znečištění, dodávání údajů subjektům podílejícím se na rozhodovacím procesu a zapojení veřejnosti do rozhodování týkajícího se životního prostředí.

Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek vznikl na základě toho, že Evropská unie přistoupila k Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek EHK OSN.

Evropský PRTR jako nástupce EPER[editovat | editovat zdroj]

Evropský PRTR nahradí existující Evropský registr emisí znečišťujících látek (EPER). Srovnáním obou registrů (E-PRTR a EPER) je zřejmé, že největší změny se zavedením E-PRTR dotknou:

  • počtu povinně evidovaných látek (Evropský PRTR 91 látek, EPER 50),
  • přechodu od sledování emisí ke sledování úniků znečišťujících látek (tzn. sledování jakéhokoli zavedení znečišťujících látek do životního prostředí – budou tak sčítány běžné i havarijní úniky znečišťujících látek dohromady),
  • složek životního prostředí, ve kterých budou úniky znečišťujících látek sledovány (E-PRTR zavádí sledování úniků do půdy)
  • snížení některých ohlašovacích prahů (E-PRTR snižuje ohlašovací práh například pro dioxiny a difurany),
  • sledování přenosů odpadů,
  • sledovaných činností a jejich počtu (E-PRTR bude sledovat i činnosti neuvedené ve směrnici o integrované prevenci, které výhradně sledoval EPER),
  • monitoringu rozptýlených zdrojů emisí,
  • ohlašovacího cyklu a dostupnosti údajů (E-PRTR stanovuje každoroční povinnost provozovatelům údaje ohlašovat a zkracuje se i doba, za kterou budou údaje dostupné veřejnosti).

Srovnání EPER a E-PRTR[editovat | editovat zdroj]

EPER E-PRTR
Forma právního předpisu zřizující registr rozhodnutí nařízení
Počet látek v registru 50 91
Počet sledovaných činností 56 65
Úniky do půdy NE ANO
Havarijní úniky NE ANO
Přenosy odpadů NE ANO
Přenosy odpadních vod ANO ANO
Rozptýlené zdroje NE ANO
Pouze IPPC zařízení ANO NE
NOSE-P kódy ANO NE
Ohlašovací cyklus pro provozovatele tříletý roční

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související stránky[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]